532.Waterveiligheid | Beversymposium, Casus 3 Ondergraving talud A12, Robert Maarschalkerweerd | 2022


 • Waterveiligheid | Beversymposium, Casus 3 Ondergraving talud A12, Robert Maarschalkerweerd | 2022
  Op donderdag 14 april 2022 vond een symposium plaats waarin dieper werd ingegaan op de vraag in hoeverre bevers een gevaar vormen voor de infrastructuur. ProRail organiseerde dit het symposium in samenwerking met de andere initiatiefnemers van het kenniscentrum Bever: STOWA, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, de Zoogdiervereniging en het Interprovinciaal Overleg.

 • Waterveiligheid | Kennisdag Instandhouding Waterkeringen, Tim Soens leven met overstroming | 2023Op donderdag 29 juni 2023 vond in Burgers’ Zoo de twintigste Kennisdag Instandhouding Waterkeringen plaats. Tijdens de dag werd er teruggekeken op onze waterveiligheid door de eeuwen heen. Maar er werd ook vooruitgeblikt hoe we in de nabije toekomst onze waterveiligheid vorm moeten geven, vooral in het licht van klimaatverandering. En er was speciale aandacht voor de ‘jonge’ waterkeringbeheerders. Dat kwam onder meer tot uiting in een duo-dagvoorzitterschap. Dat bestond uit dijkgraaf Jeroen Haan van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en zijn dochter Iris, voormalig jeugddijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

 • Lezing Steentijddag 2022: het oerbos van Leusden - Den Treek
  Op de Steentijddag 2022 sprak Jos Bazelmans, hoofd afdeling Archeologie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), in het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) over het opgegraven oerbos bij Leusden en de klimaatontwikkeling in het laatste deel van de laatste ijstijd. De opname is gemaakt door het RMO.

  In 2016 en 2017 werden op het landgoed Den Treek-Henschoten bij Leusden de resten opgegraven van een dennenbos uit de tweede helft van het Allerød (n=165). Op basis van dendrochronologisch onderzoek konden twee jaarringchronologieën worden samengesteld. De eerste jaarringchronologie LETR-A is gebaseerd op 16 exemplaren en omvat 106 jaarringen en de tweede is gebaseerd op 24 exemplaren en omvat 201 jaarringen. Door middel van 14C-onderzoek konden beide reeksen zeer nauwkeurig worden gedateerd (IntCal20): 13,450-13,396 tot 13,370-13,316 calBP (LETR-A) en 12,952-12,937 tot 12,754-12,739 calBP (LETR-B). Uiteenlopende vormen van bodemkundig, sedimentologisch en paleoecologisch onderzoek maakten het mogelijk de lokale bosontwikkeling een plek te geven in de ontwikkeling van het laat-glaciale landschap. Tevens bleek het mogelijk de vestiging, ontwikkeling en ondergang van beide bosbestanden in verband te brengen met de klimaatontwikkeling in de late Allerød-periode en het begin van de Jonge Dryas-periode. De ondergang van het jongste bosbestand mag worden geïnterpreteerd als het vertraagde antwoord op de snelle en ingrijpende klimaatverandering bij het begin van de Jonge Dryas-periode.

  iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/8dZIytUxJWY?si=XkDO3JzBTULeyZk0" title="Lezing Steentijddag 2022: het oerbos van Leusden - Den Treek" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>
  Onderzoekgroep: Jos Bazelmans , Ronald van Balen, Johanna Bos, Otto Brinkkemper, Jesper Colenberg, Petra Doeve, Bas van Geel, Tom Hakbijl, Hans van Hateren, Wim Z. Hoek, Hans Huisman, Esther Jansma, Cornelis Kasse, Bertil van Os, Hans van der Plicht, Jeroen Schokker, Nathalie Van der Putten, John van der Woude.
  https://www.vogeltrekatlas.nl/


 • https://www.vogeltrekatlas.nl/
  https://lowland-ecology.network/userfiles/files/Rapport%20Grutto's%20in%20Zuid-Holland%20in%202023_V7_DEF_klein.pdf
  https://lowland-ecology.network/userfiles/files/Rapport%20predatie%20steltlopers%20Krimpenerwaard_2021.pdf
  https://lowland-ecology.network/userfiles/files/Rapport%20predatie%20steltlopers%20Krimpenerwaard_2021.pdf
  https://lowland-ecology.network/userfiles/files/Rapport%20Broedsucces%20en%20ruimtegebruik%20van%20grutto%20in%20de%20Krimpenerwaard%202021.pdf

  https://lowland-ecology.network/userfiles/files/Rapport%20Vogels%20in%20De%20Nesse%20en%20Berkenwoude%202021_DEF.pdf
  https://lowland-ecology.network/userfiles/files/Rapport%202019%20Biodiversiteit%20Polder%20Berkenwoude%20en%20de%20Nesse.pdf
  https://lowland-ecology.network/userfiles/files/Biodiversiteit%20Polder%20Berkenwoude%20en%20de%20Nesse_2018.pdf
  https://lowland-ecology.network/userfiles/files/report_Krimpenerwaard_SK_20112019.pdf
  https://lowland-ecology.network/project/plas-dras-voor-kievit-in-agrarisch-gebied
  https://lowland-ecology.network/userfiles/files/Rapportage%20Effect%20van%20beheer%20kievit%20eindrapport%20LOWRES.pdf
  https://lowland-ecology.network/userfiles/files/Rapport%20Grutto%20in%20Zuid-Holland%20in%202022.pdf
  https://www.vogeltrekatlas.nl/


 • https://meinweg-ecotop.nl/meinweg-ecotop-2023
  https://maasduinen-ecotop.nl/
  https://maasduinen-ecotop.nl/maasduinen-ecotop-2023
  https://depelen-ecotop.nl/
  https://depelen-ecotop.nl/peelvenen-ecotop-2024
  https://depelen-ecotop.nl/archief/de-pelen-ecotop-2019/
  https://depelen-ecotop.nl/archief/
  https://meinweg-ecotop.nl/meinweg-ecotop-archief

 • Holland komt vreemd genoeg de veldleeuwerik alleen voor op..Texel . Hazen zijn wel weer heel algemeen in Noord Top Of Holland. Vlas is een aantrekkelijk habitat voor Veldleeuwerik..en

  https://www.wierde-en-dijk.nl/projecten/akkerbeheer/Rapportage_MAS_onderzoek11-12-13.pdf Gele Kwikstraat is echt een Groningse Oldambtse akkervogel. Graspieper is een veenkoloniale vogel net als de Kwartel en op de zandgronden Bij Oos.. Fazant zit overal..behalve in Flevoland. De scholekster een een typische vogel van de Stad GRONINGEN!!! De Grasmus is een vogel van de Groingen Onlanden, Pasterswolde
  https%3A%2F%2Fnatuurtijdschriften.nl%2Fpub%2F1021887%2FIDB20210290003003.pdf
  https://anog.nl/wp-content/uploads/2022/05/Actieplan-Akkervogels-Groningen-2022-2030-WEB.pdf
  https://natuurtijdschriften.nl/pub/1021887/IDB20210290003003.pdf
  https://assets.grauwekiekendief.nl/wp-content/uploads/2023/12/14135802/Trends-van-akkervogels-in-Flevoland-2011-2023.pdf
  https://www.clm.nl/wp-content/uploads/2023/11/1176-CLMdeelrapport_Biomonitoring_Drenthe-web.pdf
  JaarBoek BoerenLandVogels https://www.landschapnoordholland.nl/files/2024-01/Jaarboek%20Boerenlandvogels%202023.pdf Alle gegevens voor iedereen beschikbaar
  De provincie Noord-Holland streeft naar zo veel
  mogelijk delen van gegevens. Daarom zijn sinds
  begin 2023 de resultaten van onze meetnetten
  ook te downloaden via het dataportaal van de
  provincie.
  De gegevens zijn te selecteren en te downloaden
  via https://geoapps.noord-holland.nl/
  kaartenportaal/apps/MapSeries/index.html?appi
  d=e85fc52939f240ba9ef5164b5e203fb2&entry=2
  Kies voor de optie Geodata downloaden.
  Onder de kaartlaag PPLG zijn dan de


 • https://www.ardmediathek.de/sendung/quarks/Y3JpZDovL3dkci5kZS9RdWFya3MgJiBDbw

  https://www.inaturalist.org/journal/mercantour/90241-access-prohibited-to-naturalists-and-other-nature-lovers

  https://www.inaturalist.org/posts/90706-sentiers-de-rando-interdits-et-detruits-forbidden-destroyed-french-hiking-trails-verbotene-zerstorte-wanderwege-in-frankreich

 • Publicado el marzo 5, 2024 06:38 TARDE por ahospers ahospers

  Comentarios

  No hay comentarios todavía.

  Agregar un comentario

  Acceder o Crear una cuenta para agregar comentarios.