148.150 Groningse bever verhuisd Hunze Aa

Hunze en AA in de nacht van dinsdag op woensdag de bever gevangen die verbleef in de omgeving van het Winschoterdiep in het Europark in Groningen. Het dier is vervoerd naar Oost-Groningen en woensdag aan het begin van de ochtend door Natuurmonumenten uitgezet in het stroomgebied van de Ruiten Aa. De bever is uitgezet op een plek waar zich nog geen andere bevers in de directe omgeving bevinden. Dit is van belang omdat bevers territoriale dieren zijn. We verwachten dat het dier een prettige nieuwe verblijfplaats zal vinden in de omgeving van de Ruiten Aa en dat hij zich hier snel op zijn gemak zal voelen.

We hebben de bever gevangen in opdracht van de provincie Groningen op grond van het onlangs vastgestelde beverbeheerplan. Met dit plan wordt een evenwicht gezocht tussen de bescherming van bevers aan de ene kant en de bescherming van dijken en kades (de waterveiligheid) en voldoende water (waterhuishouding) aan de andere kant. Een maand geleden hebben we kooien geplaatst in het gebied waar de bever zich in Groningen ophield. Met geursporen van een andere bever en groenten hebben we het dier in de kooi weten te lokken.

Beverbeheerplan
In het beverbeheerplan wordt een onderscheid gemaakt in drie zones:

In de groene zone is er voor bevers een afwisselend leefgebied beschikbaar met beekdalen en natuurgebieden.
In de oranje zone, die voor een groot deel uit landbouwgebied bestaat, kan een bever zich vestigen, zolang zijn gedrag geen negatief effect heeft op de omgeving.
De rode zone is een laaggelegen gebied waar bevers een risico zijn voor de waterveiligheid. Een bever wordt hier op een diervriendelijke manier gevangen en overgeplaatst naar de groene zone.
De bever verbleef in de stad Groningen in de rode zone. Het dier is nu uitgezet in de groene zone.
https://www.hunzeenaas.nl/groningse-bever-verhuisd/

 1. Groningse bever verhuisd Hunze Aa
 1. Dagvlinders in Limburg
  Ogen open voor nieuwe soorten

  https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/745413266346594/

 2. Thank you for your interest in the recent Conservation Communities talk on Amphibians. As promised, here is the link to the recording of the talk: https://youtu.be/glP262HeKSs

  During the presentation Alice talk about various websites that may be useful, here’s a few of them:

  Amphibian guides: ID guides - Amphibian and Reptile Groups of the UK (arguk.org)

  Devon Reptile Amphibian Group : Devon Reptile & Amphibian Group (DRAG) (arguk.org)

  Froglife sound app: Dragon Finder (froglife.org)

  To report sick or infected amphibians: Garden Wildlife Health


 3. Bring Back Our Beetles Find out about the importance of beetles and how to encourage them in your garden, including the Violet Ground Beetle and Springtail Stalker.

  John Walters is a life long field naturalist who explores the natural world through field sketching, photography and video. He grew up on Hayling Island in Hampshire and has lived in Devon since 1990. John works as an ecologist, artist and public speaker and is based in Buckfastleigh. He has published several books and guides including The Wildlife of Dartmoor and has appeared in many television and radio programmes.

  John will talk about the 4000 species of beetle that live in the UK and some of their varied lifestyles. They are an important part of the garden ecosystem, but like most insects they have declined in numbers over the last 50 years due to changes in management and the use of insecticides. Garden beetles, including the Violet Ground Beetle and Springtail Stalker, will be introduced and tips given to encourage them to live in your garden.
  Don't worry if you missed the event - You can find a link to the recording of the talk here.
  https://www.wildaboutgardens.org.uk/
  The UK has more than 4,000 beetle species and, although a handful may eat plants, many are predators, pollinators and decomposers, feeding both the soil and larger garden visitors such as birds and hedgehogs. Beetles are the unsung heroes of the garden and, like many insects, they need our support!
  https://www.wildaboutgardens.org.uk/
  The Royal Horticultural Society (RHS) and The Wildlife Trusts have teamed up to launch the new Wild About Gardens Bring Back Our Beetles guide. This guide includes fun facts about beetles and tips on how you can help them in your garden! https://www.wildaboutgardens.org.uk/sites/default/files/2021-03/200204%20RSWT%20WAG2021%20Booklet_WEBSPREADS_cardinal%281%29_1.pdf


 4. 3 Libellenonderzoek in Afrika KD Dijkstra Klaas Douwe Dijkstra vertelt in zijn presentatie tijdens de NVL studiedag op 19 september 2020 over zijn onderzoek aan libellen in Afrika en zijn motivatie voor dit onderzoek. Hij begint met een terugblik in de tijd en hoe hij van jongs af aan tot natuuronderzoek is gekomen.

  3 Libellenonderzoek in Afrika KD Dijkstra
  https://www.volkskrant.nl/wetenschap/grootste-vondst-van-nieuwe-libellensoorten-in-eeuw-tijd~bda18e02/

 5. https://www.brachytron.nl/200-jaar-libellenstudie/
  Lezing van Marcel Wasscher over 200 jaar libellenstudie in NL tijdens de onlangs gehouden NVL libellenstudiedag. In Nederland wordt al ruim 200 jaar studie aan libellen gedaan. Nederland is momenteel op het gebied van libellenstudie één van best onderzochte landen in Europa. Marcel Wasscher hield over de geschiedenis van de libellenstudie in Nederland een lezing tijdens de Libellenstudiedag op 19 september 2020 in Culemborg.

 6. 2020: Jan-Freerk Kloen heeft voor zijn opleiding een onderzoek gedaan naar de biotoopvoorkeur van de Groene glazenmaker (Aeshna viridis) in De Weerribben. In het verslag wordt zijn onderzoek vergeleken met een vergelijkbaar onderzoek uit 1987 in De Wieden (Geene, 1989). Ook is er dit jaar een artikel over dit onderzoek van Kloen in het NVL tijdschrift Brachytron verschenen.

150 - 'Bring Back Our Beetles' with ecologist John Walters. Odonata Libellen

Publicado por ahospers ahospers, 30 de marzo de 2021

Comentarios

No hay comentarios todavía.

Agregar un comentario

Acceder o Crear una cuenta para agregar comentarios.