366-9e Symposium Biodiversiteit Brabant

De provincie Noord-Brabant organiseert dit jaar voor de 9e keer het symposium ‘Biodiversiteit en Leefgebieden’!
Dit symposium is voor alle professionals en vrijwilligers die zich inzetten voor de Brabantse natuur, bijvoorbeeld bij terreinbeheerders, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, agrarische natuurverenigingen en adviesbureau’s.
Op het symposium laten we zien wat er in Brabant is bereikt rondom biodiversiteit en leefgebieden. Maar ook kansen en uitdagingen komen aan bod. Het gevarieerde programma bestaat uit lezingen, workshops en flitspresentaties.Aanmelden kan vanaf dinsdag 8 november 9:00 uur.Datum: Donderdag 8 december 2022

Locatie: Provinciehuis, ’s-Hertogenbosch en digitaal

Programma Biodiversiteit en Leefgebieden Brabant

09:45 uur Opening door de gedeputeerde van Provincie Brabant
10:00 uur Veerkracht, biodiversiteit en Bosbeheer, Harrie Hekhuis (Staatsbosbeheer)
10:30 uur Insecten in het kronendak, Fabian Meijer (Bosgroep Zuid Nederland) en Tim Faassen (Ecologica BV)
11:00 uur Pauze

11:30 uur Nardus en Limosa; Herstel van een uniek heidelandschap met behoud van de weidevogel, Joost Vogels (Stichting Bargerveen), Wim de Jong en Rob Vriends (Brabants Landschap)

12:00 uur Droog, droger het droogst, effecten op de natuur en hoe nu verder..?! Peter Voor (Natuurmonumenten)
12:30 uur Beheerder van het jaar
13:00 uur Lunchpauze

13:45 uur Flits 1: Gewone grootoorvleermuizen in de Groote Peel, Chris Driessen (Regelink Ecologie en Landschap)
13:53 uur Flits 2: Windenergie: waar wel en waar niet? Henk Sierdsema (Sovon Vogelonderzoek Nederland)
14:01 uur Flits 3: Springers en tjirpers in Noord-Brabant, Roy Kleukers (EIS Kenniscentrum Insecten)
14:08 uur Flits 4: Dagvlinders in Brabant: winnaars en verliezers, Kars Veling (De Vlinderstichting)
14:15 uur Cyclische beheer in het Vlijmens ven; kansen voor waterplan en -dier?! Michiel Verhofstad (FLORON en RAVON)
14:45 uur Wat een kwabaal in de Beerze! Mark Groen (RAVON)

15:15 uur Pauze
15:45 uur Paddenstoelen - wat kan de beheerder, Peter-Jan Keizer (Nederlandse Mycologische Vereniging)
16:15 uur De opmars van de wilde kat, Bram Houben (ARK Natuurontwikkeling)
16:45 uur Afsluiting Symposium
17:00 uur Borrel

10:00-11:00 uur Wat is dat voorn vis? Mark Groen (RAVON)
Niet alle vissen zijn voorntje, bliekjes of karpers. Maar wat dat wel? In Nederland leven ruim 70 zoetwatervissoorten die er allemaal net anders uit zien. Uiterlijke kenmerken zoals de aanwezigheid van buikvinnen, vorm van (rug)vinnen, bekdraden, lichaamsvorm, stand van de vinnen ten opzichte van elkaar, ogen, bekstand, tekening en kleur kom je tijdens de workshop allemaal tegen. Samen gaan we de kenmerken bekijken en leren toepassen. Na een beetje oefenen kan iedereen een blankvoorn van een rietvoorn onderscheiden!

11:30-12:30 uur Braakballen pluizen, Eveline van der Jagt (Zoogdiervereniging)
Voor het NEM Verspreidingsonderzoek Muizen wordt door middel van braakballen van kerkuilen de verspreiding van diverse muizensoorten in de gaten gehouden. De Zoogdiervereniging werkt met veel enthousiaste vrijwilligers, verspreid over heel Nederland, die helpen met het verzamelen en uitpluizen van de braakballen. Tijdens deze workshop vertel ik alles over dit onderzoek en gaan we zelf braakballen pluizen! Hoe gaat dit in zijn werk? Waar moet je op letten? Hoe herken je de diverse soorten muizen? En hoe wordt aan de hand van deze resultaten de verspreiding van soorten als waterspitsmuis, noordse woelmuis en veldspitsmuis in kaart gebracht?

14:15-15:15 uur Determineren met de Eggelte Flora, Stef van Walsum en Petra van der Wiel (FLORON)
De Veldgids Nederlandse Flora van Henk Eggelte heeft zich jarenlang bewezen als een praktische veldgids voor het determineren van plantensoorten, dit voorjaar verscheen een nieuwe druk. In de workshop helpen wij je op weg bij het hanteren van de determinatiesleutels in het boek.

15:45-16:45 uur Steenmeel als herstelmaatregel; omgaan met (en beslissen over) kansen en onzekerheden, Maaike Weijters (Onderzoekscentrum B-ware) en Leon van den Berg (Bosgroep Zuid)
Op basis van onze ervaring vanuit onderzoek, advies en beheer nemen we jullie mee in de huidige (on)zekerheden op het gebied van steenmeel als herstelmaatregel. Met een casus proberen we inzichtelijk te maken welke aanpak je als terreinbeheerder of adviseur kunt kiezen om afgewogen keuzes te maken. Door samen een aantal stappen te doorlopen, komen we uit op een (globaal) gebiedsherstelplan. ( Deze workshop is vooral geschikt voor terreinbeheerders en (ecologisch)adviseurs met enige ecologische achtergrondkennis. )

https://www.ravon.nl/symposiumbiodiversiteit2022
https://www.ravon.nl/symposiumbiodiversiteit2021
https://www.zoogdiervereniging.nl/agenda/2021/symposium-biodiversiteit-en-leefgebieden
366-9e Symposium Biodiversiteit Brabant
Slimme insectencamera: ‘'s nachts gaat het blacklight en is er een insectendisco’

https://www.landschapnoordholland.nl/nieuws/kijk-lezingen-noord-hollandse-natuurdag-2020-terug
https://www.landschapnoordholland.nl/lezingen-11de-noord-hollandse-natuurdag-2020
https://bosgroepen.nl/bart-nyssen-vertelt-bij-rtv-drenthe-over-de-amerikaanse-vogelkers-een-zegen-of-een-plaag/#
https://techbrij.com/setup-tensorflow-jupyter-notebook-vscode-deep-learning
https://www.naturalis.nl/system/files/inline/3.%20Maarten%20Schermer%20-%20Naturalis%20-%20Tech%20AI%20Beeldherkenning.pdf
https://www.brabantsemilieufederatie.nl/activiteiten/#terugkijken
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/langs-de-lijn-en-omstreken/4f922a1b-015a-4021-9a2c-b0879e0c89a6/2018-12-06-uren-in-een-sloot-liggen-voor-dat-ene-shot-van-een-donderkopje
https://www.landschapnoordholland.nl/lezingen-11de-noord-hollandse-natuurdag-2020
https://bosgroepen.nl/bart-nyssen-vertelt-bij-rtv-drenthe-over-de-amerikaanse-vogelkers-een-zegen-of-een-plaag/#'
https://waag.org/en/article/waag-offers-safe-open-source-video-conferencing-alternative/
https://forum.inaturalist.org/t/how-to-draw-a-rectangle-or-circle-on-the-web-explore-map/36685
https://forum.inaturalist.org/t/new-rectangle-and-circle-drawing-tools-for-web-explore-page/36684
https://www.brabantsemilieufederatie.nl/activiteiten/#terugkijken
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlVzcjcfTvt5ur5vVkl6NXV2c90GWxq5O


 • https://www.npostart.nl/pointer/16-10-2022/KN_1729990 POINTER
  https://www.npostart.nl/speellijst/natuurdocumentaires
  https://linktr.ee/laarx
  https://www.npostart.nl/nederland-onder-water/16-11-2022/AT_2161158

 • Publicado el 17 de noviembre de 2022 21:48 por ahospers ahospers

  Comentarios

  No hay comentarios todavía.

  Agregar un comentario

  Acceder o Crear una cuenta para agregar comentarios.