391-Die Story im Ersten: Die große Dürre

Katja Maak kennis met Teichott en Arkeiss: twee kleine trekvogels van honderd gram die dit voorjaar negenduizend kilometer vlogen met een satellietzendertje op hun rug. Eva Kok en haar collega-wetenschappers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) volgden de epische reis – en dat is bepaald geen sinecure.
Wetsus Congres 2021 Katja Phillart

Wetsus Congres 2021 Katja Phillart
https://www.ardmediathek.de/sendung/dokus-im-ersten/

Deutschland bereitet sich auf Dürren vor, Bauern kämpfen gegen die Trockenheit, Notfallpläne werden erarbeitet. Wie lange reicht unser Wasser noch? Dieser Frage geht Filmemacher Daniel Harrich gemeinsam mit einem Forscherteam nach.

https://www.ardmediathek.de/sendung/dokus-im-ersten/

https://www.ardmediathek.de/natur


 • Studiegebieden vormden de nog vrij natuurlijk functionerende Drentse Aa en Tongelreep, en de sterk beïnvloede Eefsche Beek en Lage Raam, plus een groot aantal beken in oostelijk Nederland waar nog doelsoorten voorkwamen. Met behulp van experimenten in de kas werd onderzocht wat de effecten van slibsedimentatie waren in relatie tot de slib- en oppervlaktewaterkwaliteit.

  De meeste doelsoorten prefereren matig voedselrijke omstandigheden, soms in combinatie met zacht, bicarbonaatarm water. Woekerende waterplanten kunnen daarentegen gebruik maken van nutriënten en koolstof uit het slib, waarmee ze door hun snelle groei een betere concurrentiepositie hebben ten opzichte van veel doelsoorten. Dit vraagt om een aanpak waarin de rol van slib erkend wordt en sedimentatie van voedselrijk slib in beken wordt verminderd.

  Meer weten?

  STOWA 2022-20 'Grip op beekslib. De sturende rol van beeksediment op de kwaliteit van beeklevensgemeenschappen (KIWK)
  https://www.youtube.com/watch?v=i6Tl9m5xilg&feature=youtu.be
  STOWA 2021-02 'Herkomst van beekslib in vier stroomgebieden. Een verkennende systeemanalyse als onderdeel van het KIWK-project Grip op slib'
  https://www.youtube.com/watch?v=i6Tl9m5xilg&feature=youtu.be
  STOWA Deltafact 'Grip op beekslib. Herkomst van slib in langzaamstromende beken en de rol van dit beekslib in het behalen van KRW- en natuurdoelen voor waterplanten'
  https://www.youtube.com/watch?v=i6Tl9m5xilg&feature=youtu.be • https://www.youtube.com/watch?v=i6Tl9m5xilg&feature=youtu.be
 • Op 3 december 2020 vond een webinar plaats van de CoP Beken en Rivieren. Het onderwerp was stikstof, meer in het bijzonder de vraag of stikstofdepositie een probleem vormt voor Nederlandse oppervlaktewateren. Gerben van Geest gaf hierover een presentatie.

  De effecten van atmosferische stikstofdepositie op terrestrische natuur staan momenteel sterk in de belangstelling. De gevolgen van een hoge stikstofbelasting op aquatische natuur en waterkwaliteit in zoete wateren krijgen daarentegen veel minder aandacht. In zoete oppervlaktewateren ging en gaat de aandacht vooral naar de gevolgen van een hoge belasting aan fosfaat, omdat dit element in deze wateren vaak limiterend is voor algengroei. Niettemin staan de Nederlandse oppervlaktewateren ook bloot aan een hoge stikstofbelasting, met eveneens duidelijk negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit en aquatische natuur.

  In zijn presentatie ging Gerven van Geest in op de rol van stikstof in het Nederlandse oppervlaktewater. Allereerst werd een overzicht gegeven van de herkomst van stikstof in Nederlandse oppervlaktewateren: dit is de bronnenanalyse. Vervolgens ging hij in op omzettingen van stikstofverbindingen die in het grond- en oppervlaktewater kunnen optreden. Tot slot werd ingegaan op de (directe en indirecte) effecten van een hoge stikstofbelasting op de waterkwaliteit en aquatische natuur van zoete wateren.
  Webinar | CoP Beken en Rivieren, thema stikstof in oppervlaktewater Gerben Van Geest | 2020


 • https://kampeervakanties.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/14/2023/01/2022K14De-Drentsche-Aa.pdf
  wo 21 december 2022
  https://www.nporadio1.nl/podcasts/de-nacht-van/82515/de-langste-nacht
  In deze langste nacht van het jaar, is De Nacht van EO in Lauwersoog. In dit noordelijke punt van Nederland verkennen we deze donkere en lange nacht met Meriam Tuinhof van Donkerte van de Wadden, landschapshistoricus Koen van den Driesche, sterrenkundige Reynier Peletier, Renate de Backere, van de Waddenvereniging en Simon Spriensma geeft tours door het gebied en neemt ook ons vannacht mee op pad
 • https://www.nporadio1.nl/podcasts/vroeg/83276/05-01-man-i-feel-like-a-woman-hoe-de-muziekwereld-steeds-vrouwelijker-wordt Jayden Smith, Harry Styles, Lil Nas X en Bad Bunny allemaal grote artiesten van vandaag die spelen met de huidige gendernormen. Welke impact heeft dat op de muziek industrie? En van wie hebben zij dit spelen met normen eigenlijk geleerd? Samen met onderzoeker, schrijver en popcultuurkenner Münise Yavuz duiken we in dit thema.

 • Het is een bescheiden bos, maar experts spreken van een Rembrandt onder de rivierbossen. Het Zalkerbos is een oeroud hardhoutooibos langs de IJssel. Het hoort bij mijn favoriete plekken langs de IJssel.

  Om dit bos een betere bescherming te geven, is door Bosgroepen een beheer- en inrichtingsplan opgesteld op verzoek van Natuur en Milieu Overijssel, als uitvoerder van een aantal Natura 2000-plannen in provincie Overijssel.
  Boerenweilanden in het Zalkerbos worden omgevormd tot glanshaverhooilanden; er komt een graanakkertje en het advies is om de esdoorns in het bos te bestrijden.
  In dit artikel zet ik uiteen op welke manier het Zalkerbos een natuurimpuls krijgt: https://lnkd.in/eBcp_tNz #ooibos #riviernatuur #Natura2000 #overijssel Lodewijk van Kemenade Gemeente Kampen René Tank

 • Video insluiten


 • https://kampeervakanties.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/14/2023/01/2022K14De-Drentsche-Aa.pdf
  wo 21 december 2022
  https://www.nporadio1.nl/podcasts/de-nacht-van/82515/de-langste-nacht
  In deze langste nacht van het jaar, is De Nacht van EO in Lauwersoog. In dit noordelijke punt van Nederland verkennen we deze donkere en lange nacht met Meriam Tuinhof van Donkerte van de Wadden, landschapshistoricus Koen van den Driesche, sterrenkundige Reynier Peletier, Renate de Backere, van de Waddenvereniging en Simon Spriensma geeft tours door het gebied en neemt ook ons vannacht mee op pad
 • Tradities hebben hun wortels vaak in folklore. Wat vertellen folklore ons over onszelf? In gesprek met religiewetenschapper Arjan Sterken. https://www.nporadio1.nl/podcasts/de-nacht-van
  https://www.natgeoshop.nl/system/files/2022-06/NGM%200322-holle%20wegen.pdf
  https://www.nporadio1.nl/podcasts/de-nacht-van?page=2 Sebastiaan de Vet onderzoekt aardse landschappen om het landschap op Mars te leren kennen. 'De andere planeten zijn veel dichterbij dan vaak wordt gedacht.' https://www.nporadio1.nl/podcasts/de-nacht-van/82262/ijsland-is-mars-op-aarde
  https://www.nporadio1.nl/podcasts/de-nacht-van/83448/is-het-generatie-ooit-genoeg-of-nooit-genoeg
  Floor en Marie-Laure schreven samen met 15 andere schrijvers een boek over de generatie die opzoek is naar zichzelf ‘Generatie Ooit genoeg’. Het ging over verantwoordelijkheid, doelen stellen, keuzes maken, structuur en reflectie.
  In De Nacht Van ZWART ontvangt presentator Elif Kan iedere week een andere gast. Deze week neemt Ruben van Haften de presentatie van haar over. Yourie Verwij schuift bij hem aan. Hij heeft een tijdje vrijwillig in zijn auto gewoond en deelt zijn ervaringen. Ook hebben ze het over dakloosheid in het algemeen. Hoe ziet een opvang eruit? Welke regels gelden er voor mensen die dakloos zijn? En hoe gaat het proces om een nieuwe woning te bemachtigen https://www.nporadio1.nl/podcasts/de-nacht-van/83323/yourie-verwij-heeft-een-tijdje-vrijwillig-in-zijn-auto-gewoond-en-deelt-zijn-ervaringen
 • vr 6 januari 2023
  https://www.nporadio1.nl/podcasts/vroeg/83308/06-01-een-duik-in-de-diepzee-inclusief-mijnbouw-of-niet
  Vandaag gaan we het hebben over de diepzee en diepzeemijnbouw. Een ontwikkeling die door mijnbouwbedrijven met enthousiasme wordt gevolgd, maar milieuorganisaties houden hun hart vast. Wat zijn de zorgen van milieuorganisaties, en zijn die terecht? En hoe hard hebben we de mineralen nodig, met het oog op de aankomende energietransitie? Ik ga het er over hebben met marien geoloog Henko de Stigter.
  https://vimeo.com/786891464

 • https://kampeervakanties.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/14/2023/01/2022K14De-Drentsche-Aa.pdf
  wo 21 december 2022
  https://www.nporadio1.nl/podcasts/de-nacht-van/82515/de-langste-nacht
  In deze langste nacht van het jaar, is De Nacht van EO in Lauwersoog. In dit noordelijke punt van Nederland verkennen we deze donkere en lange nacht met Meriam Tuinhof van Donkerte van de Wadden, landschapshistoricus Koen van den Driesche, sterrenkundige Reynier Peletier, Renate de Backere, van de Waddenvereniging en Simon Spriensma geeft tours door het gebied en neemt ook ons vannacht mee op pad
 • https://www.nporadio1.nl/podcasts/vroeg/83407/09-01-kunnen-juicekanalen-alles-doen-wat-ze-willen ma 9 januari 2023

  Andre Hazes die een nieuwe relatie heeft, Glennis Grace die herrie schopt in de Jumbo en Lil' Kleine die zijn vriendin mishandelt. Het zijn allemaal nieuwtjes die door zogenaamde 'juice channels' zijn verspreid. Deze roddelkanalen zijn enorm populair en BN'ers zijn er bepaald niet blij mee.

  Wat er gebeurt als je een juice channel aanklaagt, gaat Rachel Hazes morgen aan den lijve ondervinden. Heeft een rechtszaak tegen een juice channel zin, en hoe zit het met de rechten en plichten van de kanalen? Te gast is sociale mediajurist Charlotte Meindersma.


 • Journalist Marjolein Koster is goed bekend met de Westelijke Balkan. Samen met haar bespreken we de laatste ontwikkelingen in de regio. Wat begon bij een ruzie over kentekenplaten, is geëscaleerd in een situatie waarin het Servische leger in opperste staat van paraatheid is gesteld. De rest van Europa houdt het in de gaten. Wat is er aan de hand op de Balkan? En is er al zicht op een oplossing? https://www.nporadio1.nl/podcasts/vroeg/83508/11-01-wat-speelt-er-in-kosovo-en-servie
 • “Staat Danny in je top 10 vrienden?” met die vraag begon deze podcast.
  Kun je een ranking maken van je vrienden? En als dat kan: hoe dan? Hoe bepaal je wie je beste vriend is, wie net buiten de top 10 valt en waar de grens ligt tussen vriend en kennis. Sanne quote Michel de Montaigne die echte vriendschap een samensmelting tussen twee individuen noemt. Rutger heeft een Excelsheet waarin Inherente en Variabele factoren afgewogen kunnen worden en Johannes deelt al jaren hetzelfde biertje met dezelfde vriend.

  Wil je zelf je vrienden ranken, dan kun je in aan de slag. Laat ons vooral weten of de uitkomst verrassend was.
  Get full access to Top Alles at
  https://open.spotify.com/episode/23UABEp8jNDtgjkN3sJuZ3?si=tXbonkkTToqituYozlvBnQ&nd=1


 • https://vimeo.com/786891464

 • Torrey Botanical Society in March of 2022. Here’s where I talk about integration of iNat interaction-/association-related Observation Fields with GloBI.

  https://youtu.be/DZRIk81Z5s0?t=740
  Torrey Botanical Society Spring 2022 Lecture Series
  talk presented by Chris Kreussling & Zihao Wang

  Unlike most other citizen science platforms, iNaturalist allows anyone to record their observations of any living thing anywhere in the world. As it approaches 100 million Observations worldwide, it has become increasingly important to botany and other biological sciences. City Nature Challenge, based on iNaturalist, engages community members in cities and urbanized areas around the world to make observations, and provides opportunities for taxonomic experts to identify them, all over the world. Last year over 400 cities participated, with over 50,000 people documenting over 45,000 species with over 1.2 million observations, the largest bioblitz in the world. In this Torrey Talk, two iNaturalist experts will show how you can participate in iNaturalist and this year’s upcoming City Nature Challenge.

  About the Speakers:
  Chris Kreussling is an urban naturalist and advocate for urban habitat gardening with native plants. His Brooklyn garden contains over 200 NYC-native plant species, and hosts over 400 insect species, all recorded on iNaturalist, and documented on his blog, Flatbush Gardener (http://flatbushgardener.blogspot.com/). He has led numerous native plant and pollinator walks and workshops, for NYC Wildflower Week, Wave Hill, the High Line, and others. He’s an avid user of iNaturalist, and has acted as Brooklyn Borough Captain for NYC’s City Nature Challenge since 2019. He has served as Torrey’s Corresponding Secretary since 2017, and is active with the NYC Pollinator Working Group (https://nycpollinators.org/).

  Zihao Wang is a botanist whose focus is on the rare plant species in the New York metropolitan area. He has collaborated with The New York Botanical Garden, New York Natural Heritage Program, and NYC Parks in documenting occurrences of rare plants and nonnative plants.

  For more information on future lectures, field trips, and the Torrey Botanical Society, visit https://www.torreybotanical.org
  https://www.inaturalist.org/observations?place_id=any&taxon_id=47158&field:Nectar%20%2F%20Pollen%20delivering%20plant
  ou can search for pollinators based on the plant they were observed on. Here are all observations with Cirsium vulgare as a nectar plant:
  https://www.inaturalist.org/observations?place_id=any&field:Nectar%20%2F%20Pollen%20delivering%20plant=52989
  le to do the reverse search: find all the plant species a given taxa of pollinator was observed on. Is there a way to do this with the search URLs?
  https://www.globalbioticinteractions.org/
  appending test=interactions to the URL of the pollinator taxon
  For example, for Bombus pascuorum, you would use this link: https://www.inaturalist.org/taxa/55637-Bombus-pascuorum?test=interactions 3 and click on the Interactions tab.
  https://forum.inaturalist.org/t/add-interactions-to-species-pages/433/2


 • We investigated this when we redesigned the taxon page in 2016 (yikes, that was a while ago). I just made it so you can see what we did by appending test=interactions to any taxon page URL, and I’ll use examples to explain why we didn’t develop this any further.

  The big problem looming over this whole feature is that observation fields are a bad way to model interactions. Since they represent a totally uncontrolled vocabulary, they’re rife with synonymous fields, so it’s hard interpret situations where, for example, there are both eats and preys on interactions, e.g. https://www.inaturalist.org/taxa/117520-Enhydra-lutris-nereis?test=interactions 45. What’s the difference? Why are both supported?

  Another problem is that using observation fields to model interactions means that one of the two taxa in the interaction is not subject to crowdsourced identification, so anyone can say that oaks eat humans and there’s nothing the community can do to correct that. As an example, here’s a butterfly that supposedly eats itself: https://www.inaturalist.org/taxa/51097-Papilio-zelicaon?test=interactions 29. It doesn’t, this is just due to an erroneously added observation field. Site curators could just delete this field, but that’s generally not how we like to perform quality control at iNat.

  On top of that, we really wanted to incorporate data from GLoBI 18, since we like them and we think it’s cool that they incorporate iNat interaction data, but mapping taxonomies and field semantics proved a hassle, and again it presents the problem of data that the iNat community can’t correct if they find errors.

  What we’d like to do is to make a new feature for interactions where an interaction is a relationship between two observations with clear and controlled semantics (to the extent that that’s possible). So instead adding an obs field that says an obs of an oak represents that oak eating a human, you would create an interaction and have to choose two observations, one of an oak and another of a human, and choose “eating” from a menu of interaction types where “eating” means “taxon A is putting all or part of taxon B inside its body for the purpose of personal metabolism” or something. Other users could then vote on whether that was the correct interaction type, and the two observations could be independently identified. We could try and pre-populate this new kind of data with observation fields, or at least make a tool that helps people review their own interaction obs fields to make new-style interactions out of them. That’s a lot more work, though, and it hasn’t really been a priority, so we haven’t gotten around to it.

  Anyway, that’s a long way of saying that I agree this would be cool, but doing it right will take considerable effort.
  nother way to do this is through one of the Observation Fields that does the reverse, such as “Interaction: Flower visited by”. Here are all the observations with that field, where the flower visitor is the honeybee Apis mellifera:

  https://www.inaturalist.org/observations?verifiable=any&place_id=any&field:Interaction->Flower%20visited%20by=47219


 • Olympus has a phone app called OI Share that can be used to geotag your TG6 images - no accuracy.
  https://play.google.com/store/apps/details?id=net.osmtracker&hl=en_GB&gl=US&pli=1

  OSMTracker 2, usually as a backup to one of my Garmins or the on-board GPS in the OM-Tough. It’s designed for capturing traces for OpenStreetMap, but they are perfectly adequate for geotagging. Also if you have an internet connection you can view your trace on a background OSM map.

  There are a number of other free tools in the OSM ecosystem which will also capture GPX tracks.
  https://play.google.com/store/apps/details?id=net.osmtracker&hl=en_GB&gl=US&pli=1
  I generally still use Geosetter to do the geotagging. too soon about Geosetter. It now has lost a lot of functionality (the API it used to show maps reached end-of-life). It’s had a good run, I must have been using it for 12 or 13 years now, but I don’t expect it to be updated.
  https://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=4435 Yesterday I copied the ExifTool in the c:\windows directory and suddenly the Geosetter pops up in the context menu. I did not find an outdated map when I was using it.

  Does iNaturalist read EXIF GPS precision/accuracy tags? There was discussion of that a few years ago:
  https://groups.google.com/g/inaturalist/c/IPQEKOj3J58/m/ThzD0-o2BQAJ 1

  And here’s how to add gpshpositioningerror to your pics. I’m assuming iNat reads it, otherwise, why would this person be doing it?
  https://forum.inaturalist.org/t/geotagging-photos/66/5?u=pfau_tarleton
  I tried this…and it worked very well! I’m using a Windows machine, so, I downloaded exiftool (you have to rename exiftool(-k).exe to exiftool.exe in order for it to execute) and put it in a folder called exif directly under C: (just to reduce directory path name in the command). Then put some pics in the same folder (again, just to reduce the directory path name). Then executed this command in the command prompt (cmd):

  C:\exif\exiftool.exe -gpshpositioningerror=10 C:\exif\

  The 10 is 10 m. You can save this command in a text file for use when you need it. Move your pics to this folder, copy/paste the command in the command prompt window, then move the edited pic files back to where you want them. If you don’t want to move the pics into this folder, you have to edit the command to include the directory path to where the pics are located. Choose which is easiest for you. Exiftool keeps a copy of your original file (renamed to include ‘original’ at end of file name). This is super easy, and just takes a few seconds.
  https://github.com/inaturalist/inaturalist/issues/1684 And iOS already reads the "Horizontal Positioning Error" field, which means that you can upload previously taken photos with the app and still get accuracy. Seems like it should be a small thing to fix with a big payoff in data quality.
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mictale.gpsessentials&hl=en_GB&gl=US


 • De tuin van Jochem Kühnen staat er mooi op bij NU.nl !
  Ben je ook geïnspireerd hierdoor? In zijn lezing op de digitale EIS-dag van vorig jaar geeft Jochem tips en tricks
  https://www.nu.nl/.../stengels-en-wilde-planten-zo-ziet...
  De lezing is hier op YouTube terug te kijken: https://youtu.be/RPHmbvKzYQQ
 • A walking cavefish just gave scientists a glimpse 400 million years into the past. Discovered in Thailand, these blind fish have now been closely documented walking and climbing waterfalls in complete darkness using a gait similar to four-limbed vertebrates like salamanders.

  The cavefish use a mechanism akin to using limbs and may be part of the evolutionary foundation for land mammals’ transition from water to land. Researchers next plan to study the role the fish’s muscles play in this weird, wonderful locomotion.
  : https://slate.com/human-interest/2016/04/cavefish-walks-up-waterfalls-in-thailand-an-evolutionary-milestone-video.html


 • Podcast (podplanten)
  https://www.dehortus.nl/podcast/40-hortus-talk-planten-op-reis-stadsnatuur-en-nieuwe-soorten/
  Kun je nog wel spreken van wilde natuur in een stad? Expeditieleider Menno Schilthuizen van Taxon Expeditions gaat voor deze vierde Hortus Talk met ons in gesprek over stadsnatuur en het vinden van nieuwe soorten.
  Menno Schilthuizen is evolutiebioloog en ecoloog. Hij is onderzoeker bij Naturalis en hoogleraar kenmerkevolutie en biodiversiteit aan de Universiteit Leiden. Zijn boek Darwin in de Stad werd in 2018 bekroond met de Jan Wolkers Prijs. Samen met Freek Vonk schreef hij Wie Wat Bewaart: 200 Jaar Nederlandse Natuurhistorie.
  https://www.dehortus.nl/podcast/40-hortus-talk-planten-op-reis-stadsnatuur-en-nieuwe-soorten/

  De Hortus Talks zijn podcastopnames met publiek vanuit de kas van de Hortus. Host Gisbert van Baalen (o.a. van Vogelspotcast) gaat in gesprek met diverse gasten over het fenomeen plantenmigratie.
  https://www.dehortus.nl/podcast/40-hortus-talk-planten-op-reis-stadsnatuur-en-nieuwe-soorten/

 • https://scientias.nl/op-dit-eiland-hebben-mensen-in-2500-jaar-tijd-3-miljoen-jaar-aan-evolutie-ongedaan-gemaakt/

 • Publicado el enero 9, 2023 08:07 TARDE por ahospers ahospers

  Comentarios

  No hay comentarios todavía.

  Agregar un comentario

  Acceder o Crear una cuenta para agregar comentarios.