Diario del proyecto Groningen-Vinkhuizen-Eelderbaan

04 de junio de 2023

455.Duurzaamste wijken van Nederland: Reitdiep en Drielanden: Climatecafe GroenBlauw 2023 04 11


 • Update zomer 2022: de zuiveringsprestaties zijn uitzonderlijk goed en halen ruimschoots de norm alsmede de verwachting van alle betrokkenen.

  de duurzaamste wijken van Nederland: Reitdiep en Drielanden: Climatecafe GroenBlauw 2023 04 11

  In de Groninger nieuwbouwwijk Reitdiep wordt het afvalwater van honderd woningen straks gezuiverd door een wilgenfilter. Het is voor het eerst dat dat in Nederland op zo’n grote schaal gebeurt.

  ''En ook het rendement is veel hoger dan gebruikelijk’’, zegt Jonas Pelgröm van het bedrijf Wetlantec, dat het wilgenfilter aanlegt. Dat gebeurt in opdracht van de gemeente Groningen en in samenwerking met Arcadis, dat het terrein deze zomer bouwrijp maakt.

  Het gaat om een uitbreiding van de bestaande nieuwbouwwijk Reitdiep in het noordwesten van de stad, tegen Dorkwerd aan. De woningen worden zoveel mogelijk duurzaam gebouwd. Het (zwarte) afvalwater van het toilet wordt samen met het organische keukenafval ingezameld met een vacuümsysteem. Het overige (grijze) afvalwater gaat naar het wilgenfilter.

  Hoog rendement

  ''Dat is een nieuw type helofytenfilter met een veel hoger rendement dan normaal’’, vertelt Pelgröm. Wetlantec werkt al enkele decennia met het helofytenfilter als natuurlijke filtratietechniek, waarbij het vervuilde water door een laag van zand, grind en schelpen zakt. De wortels van de rietplanten daarboven zorgen samen met bacteriën voor de zuivering.

  Bij het wilgenfilter, waarmee in Zweden en de Verenigde Staten al meer ervaring is opgedaan, worden in plaats van rietplanten wilgen geplant. Die verdampen veel water en nemen snel fosfaat en stikstof op. ''Het rendement is daardoor heel hoog en dat was ook een eis van de gemeente’’, aldus Pelgröm. Hij belooft voor stikstof minder dan 4 mg per liter (normaal: 10 mg) en voor fosfor minder dan 0,25 mg per liter (normaal: 1 mg).

  Natuurpark

  Voor Nederland gaat het volgens Wetlantec om een uniek project vanwege de rendementseis gekoppeld aan de schaalgrootte. Het bedrijf legde eerder al wel wilgenfilters op kleinere schaal aan bij het Biesbosch Museum en in de Almeerse wijk Oosterwold en geldt in de Benelux als marktleider op het gebied van natuurlijke waterzuivering. ''Als er een partij is die dit kan, zijn wij het’’, gelooft Pelgröm.

  In de wijk Reitdiep gaat het om 30.000 liter afvalwater per dag. Het wilgenbos komt aan de rand van de wijk te liggen in een groenstrook, die vrij toegankelijk zal zijn en tevens dient als afscherming van de naastgelegen autowegen. ''Het wordt een soort natuurpark, zonder hekken of schuttingen. Wij zullen er ook rondleidingen geven.’’
  https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/wilgenfilter-zuivert-afvalwater-in-groninger-wijk-reitdiep
  Wetlantec hoopt eind juni met de aanleg te kunnen beginnen, aan het einde van de zomer moet het terrein bouwrijp zij
  https://wetlantec.com/projecten/reitdiep-3-groningen/
  https://www.climatescan.nl/projects/4020/detail
  https://www.aquarama.be/nl/artikels/item/227/wilgenfilter-zuivert-water-van-honderd-woningen-in-groningse-wijk
  https://afvalonline.nl/bericht/26325/wilgenfilter-zuivert-afvalwater-nieuwe-groningse-woningen
  https://www.tauw.nl/projecten/nieuwe-sanitatie-woonwijk-reitdiep-fase-3-in-groningen.html
  455.Duurzaamste wijken van Nederland: Reitdiep en Drielanden: Climatecafe GroenBlauw 2023 04 11


 • Publicado el junio 4, 2023 06:46 MAÑANA por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  08 de febrero de 2023

  403.9e Biodiversiteit en Leefgebieden 2022

  De provincie Noord-Brabant organiseert dit jaar voor de 9e keer het symposium ‘Biodiversiteit en Leefgebieden’!

  Dit symposium is voor alle professionals en vrijwilligers die zich inzetten voor de Brabantse natuur, bijvoorbeeld bij terreinbeheerders, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, agrarische natuurverenigingen en adviesbureau’s.

  Op het symposium laten we zien wat er in Brabant is bereikt rondom biodiversiteit en leefgebieden. Maar ook kansen en uitdagingen komen aan bod. Het gevarieerde programma bestaat uit lezingen, workshops en flitspresentaties.

  Klik hier om de samenvattingen te downloaden. In het blok 'Programma' kan je de opname van deze dag bekijken per deel en kan je de PowerPoints downloaden.

  Programma


  DEEL 1, 09:45 - 11:00 UUR: bekijken

  • 09:45 uur Opening door Arno Teunissen
  • 10:00 uur Veerkracht, biodiversiteit en Bosbeheer, Harrie Hekhuis (Staatsbosbeheer) - Download PowerPoint
  • 10:30 uur Insecten in het kronendak, Fabian Meijer (Bosgroep Zuid Nederland) en Tim Faassen (Ecologica BV) - Download PowerPoint

  DEEL 2, 11:30 - 12:45 UUR: bekijken

  • 11:30 uur Nardus en Limosa; Herstel van een uniek heidelandschap met behoud van de weidevogel, Joost Vogels (Stichting Bargerveen), Wim de Jong en Rob Vriends (Brabants Landschap) - Download PowerPoint
  • 12:00 uur Droog, droger het droogst, effecten op de natuur en hoe nu verder..?! Peter Voor (Natuurmonumenten) - Download PowerPoint
  • 12:30 uur Beheerder van het jaar

  DEEL 3, 13:45 - 15:15 UUR: bekijken

  • 13:45 uur Flits 1: Gewone grootoorvleermuizen in de Groote Peel, Chris Driessen (Regelink Ecologie en Landschap) - Download PowerPoint
  • 13:53 uur Flits 2: Windenergie: waar wel en waar niet? Henk Sierdsema (Sovon Vogelonderzoek Nederland) - Download PowerPoint
  • 14:01 uur Flits 3: Springers en tjirpers in Noord-Brabant, Roy Kleukers (EIS Kenniscentrum Insecten) - Download PowerPoint
  • 14:08 uur Flits 4: Dagvlinders in Brabant: winnaars en verliezers, Kars Veling (De Vlinderstichting) - Download PowerPoint
  • 14:15 uur Cyclische beheer in het Vlijmens ven; kansen voor waterplan en -dier?! Michiel Verhofstad (FLORON en RAVON) - Download PowerPoint
  • 14:45 uur Wat een kwabaal in de Beerze! Mark Groen (RAVON) - Download PowerPoint

  DEEL 4, 15:45 - 17:00 UUR: bekijken

  • 15:45 uur Paddenstoelen - wat kan de beheerder, Peter-Jan Keizer (Nederlandse Mycologische Vereniging) - Download PowerPoint
  • 16:15 uur De opmars van de wilde kat, Bram Houben (ARK Natuurontwikkeling) - Download PowerPoint
  • 16:45 uur Afsluiting Symposium
  • 17:00 uur Borrel

  Workshops

  10:00-11:00 uur Wat is dat voorn vis? Mark Groen (RAVON)
  Niet alle vissen zijn voorntje, bliekjes of karpers. Maar wat dat wel? In Nederland leven ruim 70 zoetwatervissoorten die er allemaal net anders uit zien. Uiterlijke kenmerken zoals de aanwezigheid van buikvinnen, vorm van (rug)vinnen, bekdraden, lichaamsvorm, stand van de vinnen ten opzichte van elkaar, ogen, bekstand, tekening en kleur kom je tijdens de workshop allemaal tegen. Samen gaan we de kenmerken bekijken en leren toepassen. Na een beetje oefenen kan iedereen een blankvoorn van een rietvoorn onderscheiden!

  11:30-12:30 uur Braakballen pluizen, Eveline van der Jagt (Zoogdiervereniging)
  Voor het NEM Verspreidingsonderzoek Muizen wordt door middel van braakballen van kerkuilen de verspreiding van diverse muizensoorten in de gaten gehouden. De Zoogdiervereniging werkt met veel enthousiaste vrijwilligers, verspreid over heel Nederland, die helpen met het verzamelen en uitpluizen van de braakballen. Tijdens deze workshop vertel ik alles over dit onderzoek en gaan we zelf braakballen pluizen! Hoe gaat dit in zijn werk? Waar moet je op letten? Hoe herken je de diverse soorten muizen? En hoe wordt aan de hand van deze resultaten de verspreiding van soorten als waterspitsmuis, noordse woelmuis en veldspitsmuis in kaart gebracht?

  14:15-15:15 uur Determineren met de Eggelte Flora, Stef van Walsum en Petra van der Wiel (FLORON)
  De Veldgids Nederlandse Flora van Henk Eggelte heeft zich jarenlang bewezen als een praktische veldgids voor het determineren van plantensoorten, dit voorjaar verscheen een nieuwe druk. In de workshop helpen wij je op weg bij het hanteren van de determinatiesleutels in het boek.

  15:45-16:45 uur Steenmeel als herstelmaatregel; omgaan met (en beslissen over) kansen en onzekerheden, Maaike Weijters (Onderzoekscentrum B-ware) en Leon van den Berg (Bosgroep Zuid)
  Op basis van onze ervaring vanuit onderzoek, advies en beheer nemen we jullie mee in de huidige (on)zekerheden op het gebied van steenmeel als herstelmaatregel. Met een casus proberen we inzichtelijk te maken welke aanpak je als terreinbeheerder of adviseur kunt kiezen om afgewogen keuzes te maken. Door samen een aantal stappen te doorlopen, komen we uit op een (globaal) gebiedsherstelplan. ( Deze workshop is vooral geschikt voor terreinbeheerders en (ecologisch)adviseurs met enige ecologische achtergrondkennis. )

  403.9e Biodiversiteit en Leefgebieden 2022

  Publicado el febrero 8, 2023 09:36 MAÑANA por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  23 de septiembre de 2021

  230-Natuur Bos Beheerdersdag 24 september

  Beheerdersdag op vrijdagochtend 24 september 2021.

  Wat gebeurt er op het gebied van houtbouw en hoe zorgen we voor voldoende geschikt hout?
  Hoe maken we het beheer in overgangsgebieden tot een succes? Hoe gaan we om met ‘nieuwe’ zoogdieren zoals de wasbeer(hond), goudjakhals en wolf? Wat kunnen we leren van de grote natuurbranden van de afgelopen jaren? Dit en nog veel meer hoort u tijdens de Beheerdersdag, aanstaande vrijdag.

  De digitale Beheerdersdag is op vrijdagochtend 24 september, van 10:00 – 13:00 uur, en bestaat uit een plenair programma en parallelle sessies. Deze worden gestreamd op drie plekken op de website Beheerdersdag.nl. U kunt uw vragen aan de sprekers stellen via AhaSlides op uw telefoon.
  Alle presentaties zijn later ook terug te kijken via YouTube. We sluiten de ochtend af met de Grote Online BeheerdersdagQuiz.
  https://beheerdersdag.nl/
  https://beheerdersdag.nl/videoregistraties-nu-terug-te-zien/
  https://beheerdersdag.nl/terugblik/
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLg34UN8FwtyqIDaZaO37j_IdMcwl3NVZ8

  De verschillende presentaties worden live gestreamd via onze website en zijn vrij toegankelijk. Naderhand zijn ze ook via deze website terug te zien..

  PLENAIR

  10:00 uur 10:10 - 10:40 uur 11:55 - 12:25 uur 12:30 - 12:55 uur
  'Studio' 1

  Opening


  Opening Beheerdersdag door Vera Dalm (directeur VBNE)

  Uitvoering van de Bossenstrategie in de praktijk
  Bart Krol, Marianne van der Veen (Projectleider Uitvoering Bossenstrategie) en Sander Wijdeven (Staatsbosbeheer) meer informatie

  Natuurbeheerders moeten hun natuurgebieden de komende jaren weerbaarder maken tegen de risico’s van onbeheersbare natuurbranden. Dit vergt een integrale aanpak en een andere inrichting van de gebieden. Wat kunnen we leren van bijvoorbeeld de grote natuurbranden van de afgelopen jaren? Jelmer Dam (Instituut Fysieke Veiligheid) is Landelijk Coördinator Natuurbrandbeheersing. Hij toont praktijkvoorbeelden en vertelt over de ambities en toekomstplannen rond het landelijk specialisme Natuurbrandbeheersing.

  De Grote Online BeheerdersdagQuiz


  o.l.v. Klaas de Jong (Natuurmonumenten)

  We hebben deze ochtend een aantal plenaire onderdelen/presentaties en een aantal parallel(keuze)-sessies. De verschillende presentaties worden live gestreamd via onze website en zijn vrij toegankelijk. Naderhand zijn ze ook via deze website terug te zien.

  Parallelsessies

  10:45 - 11:15 uur 11:20 - 11:50 uur
  'Studio' 1

  De toekomst van houtbouw
  Eric de Munck (Centrum Hout)
  meer informatie

  De ambities uit de Bossenstrategie, klimaatverandering: we hebben de komende jaren veel en mogelijk ander plantsoen nodig. Niemand wil natuurlijk achter het net vissen. Welke soorten zijn momenteel populair en hoe zorgen we ervoor dat er genoeg geschikt plantsoen beschikbaar is? André Wijnstra (Boomkwekerij Kloosterhuis/ Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen) vertelt over de beschikbaarheid en kwaliteit van plantsoen.
  'Studio' 2

  Insectvriendelijk beheer in agrarisch gebied
  Anthonie Stip

  (Vlinderstichting)

  meer informatie

  Hoe werken beheerders, eigenaren en vrijwilligers samen om ook buiten natuurgebieden, natuur weer haar plek teruggeven op het strand? Paul Verhoeff (Het Zeeuwse Landschap) en Chris Vreugdenhil (LandschappenNL) vertellen over ‘Het Groene strand’: “Samen brengen we natuur en natuurbeleving terug op meer dan de helft van de Nederlandse stranden. Voornamelijk door een ander beheer – niet meer machinaal maar juist handmatig schoonmaken – en rust voor (broedende) vogels.”
  'Studio' 3

  Nieuwe zoogdieren: lust of last?
  Glenn Lelieveld

  (Zoogdiervereniging)

  meer informatie

  Om natuur in Nederland duurzaam te kunnen beheren moeten we op landschapsniveau kijken wat nodig is voor behoud van die natuur. Dit betekent bijna automatisch dat je verder moet kijken dan de huidige grenzen van de natuurgebieden. Vaak kom je dan terecht in het aangrenzend boerenland en zijn maatregelen daar nodig om de natuur te herstellen. Denk aan verhogen van grondwaterstanden en het verminderen van uitstoot van nutriënten via het water en de lucht. Tegelijkertijd is het van net zo groot belang om in deze zogenaamde overgangsgebieden een toekomstperspectief te creëren voor de boeren die daar zitten, want zij zijn de beheerders van het landschap in deze overgangsgebieden. Dus van welke oplossing profiteren de natuur én de boer? Evelien Verbij (BoerenNatuur) en Fen van Rossum (Natuurmonumenten) vertellen over de uitdagingen bij beheer van overgangsgebieden.

  230-Natuur Bos Beheerdersdag 24 september

  Natuur Bos Beheerdersdag 2020.

  https://beheerdersdag.nl/digitale-beheerdersdag-trekt-meer-dan-330-deelnemers/
  Digitale Beheerdersdag 2020 trekt meer dan 330 deelnemers. Het was nog spannend tot op de ochtend zelf, met alle digitale uitdagingen, maar we hebben een bijzonder leuke en toch ook interactieve digitale Beheerdersdag gehad! Op Landgoed Marienwaerdt waren drie studio's ingericht waarvandaan de presentat
  https://beheerdersdag.nl/digitale-beheerdersdag-trekt-meer-dan-330-deelnemers/

  Het was nog spannend tot op de ochtend zelf, met alle digitale uitdagingen, maar we hebben een bijzonder leuke en toch ook interactieve digitale Beheerdersdag gehad! Op Landgoed Marienwaerdt waren drie studio’s ingericht waarvandaan de presentaties live werden gestreamd. Het programma werd door rond de 330 individueel ingelogde mensen bekeken. We zagen ook beelden voorbij komen van collega’s die gezamenlijk op groot scherm keken (via 1 account); het totale aantal kijkers lag dus nog hoger!

  Interactie en terugzien presentaties

  Tijdens de presentaties werd er ook onderling gechat door de deelnemers, en werden vragen gesteld richting sprekers. Voor zover mogelijk werden die tijdens de sessies beantwoord. Er was niet altijd tijd om (alle) vragen te beantwoorden, dus er volgen nog wat vragen en antwoorden op deze website. Het slotstuk van de ochtend was de Grote Online BeheerdersdagQuiz, met meer dan 100 deelnemers!

  Hieronder vind je de presentaties (pdf) die tijdens de Beheerdersdag gebruikt zijn.

  Voor wie de digitale Beheerdersdag heeft moeten missen:

  De opnames van de live-presentaties staan nu ook online (YouTube).

  Veel dank aan alle sprekers, deelnemers, technici en Marienwaerdt voor het mogelijk maken van deze bijzondere editie. We hopen jullie volgend jaar (vrijdag 24 september 2021) weer in levenden lijve te mogen ontmoeten!

  Presentaties Beheerdersdag(pdf) 2020

  1. Lennard Jasper & Jeannet Hulshof – Hoe gaan we om met de wolf in Nederland?
  2. Jakob Leidekker – De relatie tussen in het wild levende dieren en (terrein)doelen
   Vragen en antwoorden bij presentatie Jakob Leidekker

  3. Uko Vegter – Effecten van droogte naar te grote hoogte?
  4. Hugo Vernhout – Pacht, duurzaamheid en lange termijn zekerheden; tegenstanders of teamgenoten?
  5. Wouter Delforterie – Uitgangspunten van klimaatslim bosbeheer
   Vragen en antwoorden bij presentatie Wouter Delforterie

  6. Jasprina Kremers & Paul Copini – Klimaatslimme boomsoorten voor het Nederlandse bos
  7. Gerrit-Jan van Herwaarden – Meer houtwallen, heggen en singels in het Nederlandse cultuurlandschap
  8. Rob Messelink – De Bossenstrategie: een sneak preview

  In het Vakblad NBL van september 2020 stond een Beheerdersdag-themadeel met bijdragen van Jakob Leidekker (Zichtbaar wild of een stabiel gemengd bos?) en Wouter Delforterie, Jasprina Kremers en Paul Copini (Uitgangspunten van klimaatslim bosbeheer). Het vakblad is via onderstaande link te bekijken.

  De digitale Beheerdersdag werd je aangeboden door:

  de Bosgroepen en de VBNE i.s.m. LandschappenNL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Federatie Particulier Grondbezit, Kennisnetwerk OBN, Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Probos, Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging, Colland Arbeidsmarkt, Natuurnetwerk Gemeenten & Rijksvastgoedbedrijf.

  Presentaties , Literatuur, Referenties 2020

  1. https://beheerdersdag.nl/terugblik/
  2. https://vakbladnbl.nl/wp-content/uploads/VNBL_sept2019_def.pdf
  3. https://beheerdersdag.nl/presentaties/
  4. De presentatie Van Rene Jochems op de beheerdersdag 2017
   http://www.bodemennatuur.nl/wp-content/uploads/2017/09/Van-pitrus-naar-blauwe-knoop.pdf

  5. https://beheerdersdag.nl/wp-content/uploads/Presntatie-Houtverkoop-in-eigen-regie-Beheerdersdag-2017.pdf
  6. https://beheerdersdag.nl/wp-content/uploads/Presentatie-Handboek-STOWA-Beheerdersdag-29-sep-2017.pdf
  7. https://wimhuijser.nl/presentatie-boek-populier-tijdens-beheerdersdag-2017/
  8. https://www.ranox.nl/wp-content/uploads/2017/10/20170929_Beheerdersdag_Breuksnoeien.pdf
  9. https://www.youtube.com/channel/UCubsBi-tSbZHnOhOvyKM7fw/videos
  10. https://www.youtube.com/channel/UCubsBi-tSbZHnOhOvyKM7fw/videos
  11. Gerrit-Jan van Herwaarden: Meer houtwallen, heggen en singels in het Nederlandse cultuurlandschap - G.J. van Her... https://youtu.be/bR8Uihjxm1k
  12. presentatie van Jasprina Kremers @stichtingprobos en Paul Copini Klimaatslimme boomsoorten voor het Nederlandse bos. https://youtu.be/90H45muemSk
  13. presentatie van Hugo Vernhout (Landgoed Vilsteren) terug. Pacht, duurzaamheid en lange termijn zekerheden - Hugo Vernhout (Beheerd... https://youtu.be/_mSDzZUr84Q
  14. presentatie van Uko Vegter @drentslandschap terug. Effecten van droogte naar te grote hoogte? - Uko Vegter (Beheerdersdag 2... https://youtu.be/jTUWtRl3At4
  15. presentatie van @W_Delforterie terug. Uitgangspunten van klimaatslim bosbeheer - Wouter Delforterie (Beheerder... https://youtu.be/HWfJLMzZRhs
  16. presentatie van @W_Delforterie terug. Uitgangspunten van klimaatslim bosbeheer - Wouter Delforterie (Beheerder... https://youtu.be/HWfJLMzZRhs
  17. presentatie van Jakob Leidekker @HogeVeluwe terug. De relatie tussen in het wild levende dieren en (terrein)doelen - Jakob Le... https://youtu.be/Ms9j_eWQkm4
  18. Zoals 'De Bossenstrategie: een sneak preview' van Rob Messelink (Beheerdersdag 2020) #bossenstrategie https://youtu.be/ps-Hc0BEkk8
  19. presentatie van @LennardJasper & @JeannetHulshof : (Hoe gaan we om met) De wolf in Nederland - Lennard Jasper & Jeannet Hulshof https://youtu.be/bj6F3iUOmgw
  20. presentatie van @LennardJasper & @JeannetHulshof : (Hoe gaan we om met) De wolf in Nederland - Lennard Jasper & Jeannet Hulshof https://youtu.be/bj6F3iUOmgw

  Presentaties Beheerdersdag 2019


  Op deze pagina vind je de beschikbare presentaties van verschillende workshops die tijdens de Beheerdersdag 2019 zijn gegeven. Hier kun je het programma van 27 september 2019 nog terugzien.

  1. De gevolgen van droogte en hitte op onze bossen – Peter Roskams ea (INBO Vlaanderen)
  2. Urban forestry 2.0 – de 3 Ps – Annemieke Visser-Winterink (Borgman Beheer)
  3. Tijdelijk akkerbeheer voor het ontwikkelen van kruidenrijke graslanden – Karl Eichhorn (Eichhorn Ecologie)
  4. Landschapsgeschiedenis Wisselse Veen – Harm Smeenge (Bosgroepen)
  5. Hoe verleid je mensen tot veilig werken – Yvonne Kok (VBNE)
  6. Afrikaanse varkenspest – Kathleen Vanhuyse (Hubertus Vereniging Vlaanderen)

  Presentaties , Literatuur, Referenties 2020

  1. https://beheerdersdag.nl/terugblik/
  2. https://vakbladnbl.nl/wp-content/uploads/VNBL_sept2019_def.pdf
  3. https://beheerdersdag.nl/presentaties/
  4. De presentatie Van Rene Jochems op de beheerdersdag 2017
   http://www.bodemennatuur.nl/wp-content/uploads/2017/09/Van-pitrus-naar-blauwe-knoop.pdf

  5. https://beheerdersdag.nl/wp-content/uploads/Presntatie-Houtverkoop-in-eigen-regie-Beheerdersdag-2017.pdf
  6. https://beheerdersdag.nl/wp-content/uploads/Presentatie-Handboek-STOWA-Beheerdersdag-29-sep-2017.pdf
  7. https://wimhuijser.nl/presentatie-boek-populier-tijdens-beheerdersdag-2017/
  8. https://www.ranox.nl/wp-content/uploads/2017/10/20170929_Beheerdersdag_Breuksnoeien.pdf
  9. https://www.youtube.com/channel/UCubsBi-tSbZHnOhOvyKM7fw/videos
  10. https://www.youtube.com/channel/UCubsBi-tSbZHnOhOvyKM7fw/videos
  11. https://www.youtube.com/channel/UCubsBi-tSbZHnOhOvyKM7fw/videos
  12. Gerrit-Jan van Herwaarden: Meer houtwallen, heggen en singels in het Nederlandse cultuurlandschap - G.J. van Her... https://youtu.be/bR8Uihjxm1k
  13. presentatie van Jasprina Kremers @stichtingprobos en Paul Copini Klimaatslimme boomsoorten voor het Nederlandse bos. https://youtu.be/90H45muemSk
  14. presentatie van Hugo Vernhout (Landgoed Vilsteren) terug. Pacht, duurzaamheid en lange termijn zekerheden - Hugo Vernhout (Beheerd... https://youtu.be/_mSDzZUr84Q
  15. presentatie van Uko Vegter @drentslandschap terug. Effecten van droogte naar te grote hoogte? - Uko Vegter (Beheerdersdag 2... https://youtu.be/jTUWtRl3At4
  16. presentatie van @W_Delforterie terug. Uitgangspunten van klimaatslim bosbeheer - Wouter Delforterie (Beheerder... https://youtu.be/HWfJLMzZRhs
  17. presentatie van @W_Delforterie terug. Uitgangspunten van klimaatslim bosbeheer - Wouter Delforterie (Beheerder... https://youtu.be/HWfJLMzZRhs
  18. presentatie van Jakob Leidekker @HogeVeluwe terug. De relatie tussen in het wild levende dieren en (terrein)doelen - Jakob Le... https://youtu.be/Ms9j_eWQkm4
  19. Zoals 'De Bossenstrategie: een sneak preview' van Rob Messelink (Beheerdersdag 2020) #bossenstrategie https://youtu.be/ps-Hc0BEkk8
  20. presentatie van @LennardJasper & @JeannetHulshof : (Hoe gaan we om met) De wolf in Nederland - Lennard Jasper & Jeannet Hulshof https://youtu.be/bj6F3iUOmgw
  21. presentatie van @LennardJasper & @JeannetHulshof : (Hoe gaan we om met) De wolf in Nederland - Lennard Jasper & Jeannet Hulshof https://youtu.be/bj6F3iUOmgw

  Presentaties Beheerdersdag 2017


  Dé kennis- en netwerkdag voor Nederlandse bos- en natuurbeheerders staat weer voor de deur. Op 29 september bent u voor de negende editie van de Beheerdersdag welkom op Landgoed Mariënwaerdt. De FPG is partner van de Beheerdersdag, die wordt georganiseerd door onze VBNE.

  Op de Beheerdersdag wordt u in vier workshoprondes bijgepraat over allerlei actualiteiten. De onderwerpen lopen uiteen van natuurbeheer tot bosbouw, van het werken met vrijwilligers tot de laatste inzichten uit onderzoek. De Beheerdersdag is wat voor u als u:

  zich afvraagt: hoe houd ik oude, ecologisch waardevolle lanen veilig?
  uw kennis over de Gedragscodes Bosbeheer en Natuurbeheer wilt bijspijkeren;
  meer wilt weten over de essentaksterfte;
  wilt weten welke factoren de prijs van rondhout bepalen;
  benieuwd bent naar de laatste ontwikkelingen rond de NSW.
  Dit is een greep uit het programma. Het volledige overzicht van workshops vindt u op beheerdersdag.nl/programma

  De FPG-workshop over het landgoedmodel is wegens omstandigheden afgelast. Een artikel hierover kunt u vanaf 19 september lezen in het Vakblad Natuur Bos Landschap.

  Infomarkt
  Ook dit jaar is er weer ruimte gemaakt voor een infomarkt. Ruim 30 bedrijven en organisaties presenteren zich hier. Ook de FPG zal met een stand aanwezig zijn.

  230-Natuur Bos Beheerdersdag 24 september
  https://www.vanlauwerstoteems.nl/een-kronkelend-verhaal.html
  https://www.vanlauwerstoteems.nl/groningen-een-stad-apart.html
  https://www.vanlauwerstoteems.nl/publicaties.html
  • 'Oersloten' in Ubbega [2019]
  • Een pikante vergissing [2019]
  • Abt Menko over de Fivel en de kerk te Wittewierum [2019]
  • Meten en rekenen. De Semslinie van 1615 [2018]
  • De Marcellusvloed en de Eemsdijk [2018]
  • Het Boterdiep en de Chinese baby's [2018]
  • Lageweg en Boterdiep te Bedum [2018]
  • Twee foto's van Farmsum [2017]
  • Groningen tegen de bisschop? [2017]
  • Nogmaals (de) Oosterhoogebrug [2017]
  • Drie vergeten toponiemen [2016]
  • Wacht nog even met het herschrijven van de geschiedenisboekjes! [2015]
  • Vriendschap en eendracht op z’n Gronings [2011]
  • Graven bij Stootshorn. De verbinding tussen Groningen en het Oldambt gedurende de oorlogsjaren 1580-1594 [2010]
  • Een inspirerende vergissing [2010]
  • ‘Vrij ende freesch’. Stad en Lande in de middeleeuwen [2008]
  • Van Reductie tot Provincie [2008]
  • Een bewogen ambtenaar [2006]
  • Duivenpost [2003]
  https://www.vanlauwerstoteems.nl/een-kronkelend-verhaal.html

  Publicado el septiembre 23, 2021 02:01 TARDE por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  20 de julio de 2021

  133- Agenda, Excursies, Lezingen, Results, Presentaties

  NS codes Boeken BookChoice Juni 2021
  Met de spatiebalk zet je de microfoon in ZOOM aan en laat je de Spatiebalk LOS dan is de microfoon weer
  uit. Lekker snel en makkelijk als de focus op de Zoom applicatie is. https://www.edp24.co.uk/news/business/bbc-springwatch-will-showcase-rewilding-and-regenerative-farming-7990676
  Een deel van de originele sites met informatie

  1. De Nederlandse Mycologische Vereniging lezingen maandagavond (website)/ West Vlaanderen Agenda, Waternetwerk
  2. KNNV-afdelingen Youtube lezingen Korstmossen, Insecten, Gierzwaluwen, Nachtvlinders (agenda)
  3. KNNV-afdelingen organiseren lezingen over diverse natuuronderwerpen (Lezingen)
  4. En ook bij IVN-afdelingen worden online-lezingen gegeven (agenda)
  5. De Groene Agenda uit Rotterdam, Naturalis Spotlight Youtube, Waternetwerk, , West-Vlaanderen,
  6. De Natuurkundige Genootschappen Groningen / Natuurkundig Gezelschap Middelburg
  7. Het UMCG heeft samen met Dagblad van het Noorden de Medische Publieksacademie opgericht. Het UMCG wil met de Medische Publieksacademie een brug slaan tussen het toponderzoek dat in het UMCG plaatsvindt en de interesse hiervoor van het publiek. De Medische PublieksAcedemie UMCG Agenda (umcg.nl/live?)
  8. Op dit YouTube-kanaal plaatsen we sinds maart 2017 de opnames van de lezingen. Ons eigen 'lezing gemist', om het zo maar te noemen! UMCG Youtube kanaal (umcg.nl/live?)
  9. EventBrite Biodiversity, EventBrite Dragonflies,
  10. EventBrite Odonata,
   ZoogdierenVereniging,
   EventBrite in het weekend , Wildlife Events op Facebook , STOWA

  11. EventBrite Natural, EventBrite Ecology, EventBrite Rewilding Lezingen, EventBrite Vogel Lezingen, Birds Events op Facebook
  12. EventBrite Wildlife, Natuurmonumenten Events op Facebook
  13. EventBrite Mammals, Zoogdieren Events op Facebook
  14. EventBrite Muizen, NMV Mycologen Agenda
  15. EventBrite Vleermuizen ,Vleermuizen Events op Facebook
  16. EventBrite Otters, Otter Events op Facebook
  17. EventBrite Cameravallen, Kamera vallen Events op Facebook
  18. NHGL Limburg, Limburg Events op Facebook
  19. Wild Life Events op Facebook , STOWA/ West Vlaanderen Agenda
  20. KNAW, de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie op sociale media en blijf op de hoogte van onze activiteiten. Meer informatie op knaw.nl/blijfopdehoogte
  21. TNO Webinars Energie Duurzaamheid, Studium Generale Groningen
  22. NHGL Kring Maastricht Heerlen, STOWA, Devon Wildlife Trust Playlist
  23. Amsterdam De Zwijger livecast, De Zwijger Podcast, Devon Wildlife Trust Playlist
  24. Webinar terugkijken klimaatadaptatie in de stad, Effecten van droogte en verzilting, https://groenepeper.com/programma/, ASN Webinar Fondsmanager, Natuurkennis.nl OBN Ecologisch Webinar, Archief Natuurkennis.nl OBN Ecologisch Webinar , Groninger Wetenschapsquiz TerugKijken Ben Feringa en Cisca , Veenweiden NOB

  Vrijdag 23 november 2021

  1. op de VGG Toogdag, met als thema: “Kansen voor het Groninger Landschap”:


  Oktober


  24-26 september 2021
  1. Jt jubileumweekend
   t is de officiële uitnodiging voor het jubileumweekend van 24-26 september 2021 in De Biotoop in Haren. Dit grote evenement komt steeds dichterbij en we willen graag weten wie er komen om alles zo goed mogelijk te kunnen organiseren.

  7 oktober
  CoP Beken en Rivieren:
  Laat ons weten: wat zijn uw instrumenten en oplossingsrichtingen bij dilemma’s rond water vasthouden in beekdalen?

  September

  4 September 2021

  1. Friese Vrijwilligersdag Natuur Online + Veldactiviteiten
   Online + Veldactiviteiten https://www.slideshare.net/SOVON/presentations in Friesland natuurmonitoring en -onderzoek, herkenning van soorten, toepassing van onderzoeks/telmethoden https://www.youtube.com/SOVONVogelonderzoek/playlists
   https://www.zoogdiervereniging.nl/agenda/2021/friese-vrijwilligersdag-natuur

  Zaterdag 8 september

  1. Natuurbosdag met Lezingen Natuurbosdag 2021 https://live.natuurbosdag.nl

  Zaterdag 11 september

  1. Tijdens de jaarlijkse Open Energie Dag op 11 september openen duurzame energieprojecten de deuren om een breed publiek kennis te laten maken met hun project. Gedreven mensen vertellen enthousiast over het project en leggen uit hoe het werkt. Er zijn al verschillende locaties hiervoor aangemeld. Energiecoöperaties die hun zonne- of windpark of duurzaam warmteproject aan burgers willen laten zien, kunnen zich nog aanmelden.
   De Open Energiedag is het hoogtepunt van de campagne 'Dáár krijg je Energie van' van de brancheorganisaties NVDE, Energie Samen, NWEA, Holland Solar, Vereniging Warmtepompen en Branchevereniging Bodemenergi
   Natuurbosdag met Lezingen Natuurbosdag 2021 https://live.natuurbosdag.nl

  2 september (16-17 uur)

  1. Webinar ‘Geulpatronen van beken en de implicaties voor beekherstel’ op

  September

  Vrijdag 24 Augustus
  Donderdag 24 Augustus

  1. 14:00-15:30 Magical Marsh Fritillaries A look at this iconic butterfly that makes its home in the Brecon Beacons National Park and the work being done to restore populations and to restore and manage its habitat in the Brecon Beacons National Park along with an exciting new breeding programme. https://www.eventbrite.co.uk/e/magical-marsh-fritillaries-zoom-tickets-162042075209

  Augustus

  zondag 25 juli

  1. Aanvang: 0.00 uur
   Startpunt: Het Oude Politiebureau (HOP), Zaagmuldersweg 3

  Vrijdag 23 juli

  1. Aanvang: 11.00 uur
   ERN Webinar - Vulture Comeback in the Rhodope Mountains
   https://www.eventbrite.nl/e/ern-webinar-vulture-comeback-in-the-rhodope-mountains-tickets-163622363895
   The European Rewilding Network would like to invite you on a 1-hour journey through one of Europe’s biodiversity hotspots in the Bulgarian/Greek cross border area of eastern Rhodope Mountains. You will get the opportunity to hear all about the comeback, recovery and further expansion of the black and griffon vulture populations in this part of the Balkan region. You will learn about various innovative actions of the rewilding team, from establishing and running the first anti-poison dog unit, monitoring the dispersal and movements of vultures, boosting the availability of wild prey and carcasses through restoring the red and fallow deer population to reducing mortality through factors such as poaching, poisoning and collisions with power lines.

  Zaterdag 10 juli

  1. Natuurbosdag met Lezingen Natuurbosdag 2021 https://live.natuurbosdag.nl
   10.00 Welkom en inleiding
   NJN en Wanda van Wilde Wegen
   10.20 Over Oerbosonderzoek en omvorming naar natuurlijker bos
   Henk Koop – Oerwoudonderzoeker Ecobus Consult
   11.00 Koffie- en theepauze
   11.15 Een toekomst voor de oude boskernen met wilde bomen en struiken in Noord-Holland en in ’t Gooi https://live.natuurbosdag.nl
   Bert Maes – Ecologisch Adviesbureau Maes
   12.10 Behoud Groen Erfgoed; Wilde bomen en struiken in Nederland
   Lodewijk van Kemenade – Projectleider Landschapsbeheer Flevoland
   12.50 Lunchpauze
   13.45 NJN: 100 jaar jong & wild het bos in
   NJN – Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie
   14.20 De minifauna van het bos
   Bram Mabelis – ecoloog https://live.natuurbosdag.nl
   15.05 Natuurbos in de zoeker
   met Lodewijk van Kemenade
   15.50 Afsluiting Natuurbosdag
   NJN & Wanda van Wilde Wegen

  2. Wild Frontier: Landscapes and Wildlife of Alaska, by Samantha Franks Wild Frontier: https://us02web.zoom.us/j/83390570316 Landscapes and Wildlife of Alaska is a journey through the fascinating geology and ecology of Alaska's diverse landscapes, the flora and fauna that call them home, and the relationship between Native Alaskans and their natural environment. This talk will travel from the coastal temperate rainforests of Southeast Alaska, to the rich marine waters of Prince William Sound; the alpine heights of the Alaska Range, to the boreal forests of the Interior; to the vast stretches of subarctic and https://www.eventbrite.co.uk/e/wild-frontier-landscapes-and-wildlife-of-alaska-by-samantha-franks-tickets-149104380215 Following a PhD at Simon Fraser University in Vancouver, Canada on the migration strategies of Western Sandpipers, Sam ‘migrated’ to the UK in 2013. Now a Senior Research Ecologist with the BTO, she has the opportunity to apply her passion for shorebirds leading the BTO’s research on breeding waders, and has a particular fondness for Curlew. In her spare time, Sam is a ringer and photographer. She is keen to influence the next generation of wildlife conservationists, and https://us02web.zoom.us/j/83390570316 endeavours to ensure her daughter knows the difference between a godwit and a curlew from a young age.

  Worden de andere wijken ook nog door BuurtKracht benaderd of doet Margot Ribberink maar een paar wijken in het land

  Vrijdag 8juli

  1. Wijksafari Margot Ribberink, een bekende weervrouw, en Buurkracht organiseren en praten de avond aan elkaar. Iedereen in en om de wijk is uitgenodigd en kan deelnemen. Ook de gemeente en de woningbouwverenigingen zijn van de partij.
   De bedoeling is een gesprek over de foto's van probleemplekken op gang te brengen e
   https://www.stowa.nl/50-jaar

  1. Donderdag 8 juli
   Hartelijk dank voor uw aanmelding voor het Symposium Vliegers op de Vliegbasis op donderdag 8 juli 2021. De digitale link voor deze bijeenkomst volgt binnenkort.
   Het symposium wordt georganiseerd in samenwerking met De Natuurverdubbelaars. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Iris Visser via iris@natuurverdubbelaars.nl of 06-30230644.

  2. Wijksafari Margot Ribberink, een bekende weervrouw, en Buurkracht organiseren en praten de avond aan elkaar. Iedereen in en om de wijk is uitgenodigd en kan deelnemen. Ook de gemeente en de woningbouwverenigingen zijn van de partij.
   Op 8, 9 en 10 juli is het zo ver. Dan organiseert Utrechts Landschap de tweede editie van de Utrechtse Natuurdagen, ditmaal op Park Vliegbasis Soesterberg. Het thema is 'Vliegers op de Vliegbasis'. https://utrechtslandschap.nl/utrechtsenatuurdagen

  3. Wijksafari Margot Ribberink, een bekende weervrouw, en Buurkracht organiseren en praten de avond aan elkaar. Iedereen in en om de wijk is uitgenodigd en kan deelnemen. Ook de gemeente en de woningbouwverenigingen zijn van de partij.
   De bedoeling is een gesprek over de foto's van probleemplekken op gang te brengen e

  Vrijdag 9 juli

  1. FREE 19:30 Biodiversity Information Service (BIS)
   Moth Trapping in Mid Wales - a Beginners Guide https://www.bis.org.uk/diaryevent/323

  2. FREE County Recorder Norman Lowe will show you how to get into moth trapping, the equipment you need and how to identify some of the easier, more common moths you are likely to attract in mid Wales. You'll also learn about some of the iconic moths that make their home within the Brecon Beacons National Park. https://www.bis.org.uk/diaryevent/326

  Dinsdag 6 juli

  1. FLORON j Sauwerd van 10.00-13.00 uur.
  2. Wijksafari Margot Ribberink, een bekende weervrouw, en Buurkracht organiseren en praten de avond aan elkaar. Iedereen in en om de wijk is uitgenodigd en kan deelnemen. Ook de gemeente en de woningbouwverenigingen zijn van de partij.
   Op 8, 9 en 10 juli is het zo ver. Dan organiseert Utrechts Landschap de tweede editie van de Utrechtse Natuurdagen, ditmaal op Park Vliegbasis Soesterberg. Het thema is 'Vliegers op de Vliegbasis'. https://utrechtslandschap.nl/utrechtsenatuurdagen

  Zaterdag 3 Juli

  1. Tuinen Dagen

  Donderdag 1 Juli

  1. 17:00 Wetenschapper Koos Biesmeijer van Naturalis en groenkenner Jan Graafland van Weleda bestaat 100 jaar! https://www.naturalis.nl/agenda/live-in-gesprek
  2. ‘De Kracht van Kennis’, waarmee we aandacht willen vragen voor 50 jaar STOWA. We kijken terug, maar we blikken vooral vooruit. De eerste activiteit was een talkshow onder leiding van Sacha de Boer over het campagnethema.
   https://www.stowa.nl/50-jaar

  Juli

  1. 19:00 Wild Frontier: Landscapes and Wildlife of Alaska is a journey through the fascinating geology and ecology of Alaska's diverse landscapes, the flora and fauna that call them home, and the relationship between Native Alaskans and their natural environment. This talk will travel from the coastal temperate rainforests of Southeast Alaska, to the rich marine waters of Prince William Sound; the alpine heights of the Alaska Range, to the boreal forests of the Interior; to the vast stretches of subarctic and Arctic tundra stretching to the Bering and Beaufort Seas.

  Juni

  30 juni

  1. Webinar Surf Microsoft

  Webinar Bouwen met Natuur: 29 juni
  (9:00-10:30 uur) Op 29 juni organiseert de werkgroep Bouwen met Natuur een webinar om het programma af te sluiten. In de afgelopen 5 jaar hebben STOWA en 10 waterschappen gezamenlijk kennis (laten) ontwikkelen en gebundeld in het programma Bouwen met Natuur. Bouwen met Natuur (BmN) is een wijze van werken bij verbeteringsprojecten in beeksystemen. Daarbij worden natuurlijke processen benut om waterdoelen te realiseren. In de webinar wordt de kennis uit dit programma gedeeld met een bredere groep. Voor meer informatie en aanmelden zie https://www.stowa.nl/agenda/webinar-bouwen-met-natuur. https://waterschap-aa-en-maas.webinargeek.com/bouwen-met-natuur/join/ajtrl39d
  https://www.stowa.nl/onderwerpen/waterkwaliteit/realiseren-van-ecologische-waterkwaliteitsdoelen-krw/bouwen-met-natuur
  https://waterschap-aa-en-maas.webinargeek.com/watch/_FpxHLo1YNk/
  Zaterdagochtend 26 juni: Fort Giessen

  1. Bijeenkomsten Natuurinclusief Bouwen
  2. Zaterdagochtend 19 juni: Fort Giessen
  3. Zaterdagochtend 26 juni: De Groenhoeve, Uden https://www.stowa.nl/50-jaar
  4. 09:00 De WindVogel Algemene Ledenvergadering online ALV

  donderdag 24 juni

  1. 13:0018:00 Entrance New energy Forum
  2. I15:00 Startel Backup Cloud Azure
  3. I
   5 Beekdalen: donderdag 24 juni

  4. 14:00 tot 16:15 uur.PowerToThePaling In Nederland verhinderen vele tienduizenden blokkades zoals stuwen, gemalen en waterkrachtcentrales de toegang tot grote delen van het leefgebied van de paling. Blokkades op zwemroutes zijn één van de belangrijkste oorzaken voor de kritieke situatie waarin de paling verkeert.
   Grootschalig https://ravon.nl/powertothepalingprijs
   Voor het eerst is grootschalig en volledig dekkend gekeken naar de toegankelijkheid van alle Nederlandse wateren voor paling en daarmee ook andere vissoorten.
   Presentatie resultaten https://ravon.nl/powertothepalingprijs
   De resultaten zullen tijdens het Palingprijs webinar worden gepresenteerd. Aanmelden is gratis.
   Welke waterbeheerder wint de Paling Prijs
   Uit de analyses blijkt hoeveel leefgebied voor paling is ontsloten en waar nog kansen liggen. Hiermee wordt ook duidelijk welke waterbeheerder de meeste knelpunten heeft opgelost en het meeste leefgebied heeft ontsloten en dus de Paling Prijs wint.

  5. 24 juni 2021 van 14:00 tot 16:15 uur.Power to the Paling Prijs webinar, dat online plaatsvindt op

  Woensdag 23 Juni

  1. ALV’s organiseren, te weten op 16 juni en op 23 juni. Maar waarom? Voor een geldige besluitvorming door de ALV over een statutenwijziging, is een opkomst van 2/3 deel van onze leden nodig en een meerderheid van 75% van de stemmen. Indien die opkomst

  Dinsdag 22 juni

  1. 09:30 tot 16:30 Symposium 'Heel Brabant bouwt natuurinclusief!' https://vimeo.com/555091245/e0ac812de1
  2. 09:00 Deventer Teams &Grunniger Power Algemene Ledenvergadering online ALV
  3. 09:00 Zeeuwind Algemene Ledenvergadering online ALV  21 juni

  1. 09:30 Webinar Natuurambities grote wateren: https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Natuurambitie-Grote-Wateren-concreet-in-de-praktijk-1.htm


  5 ,20Juni

  1. 19:00-20:00 Carnivorous plants are unique, wickedly cool plants that are functional and fun to look at! They help keep unwanted insects at bay and help beautify bog gardens - which are ideal for our PNW conditions. Bog gardens can exisit in those poor drainage spots where nothing else can. Join Jerry Addington, owner of Courting Frogs Nursery, along with our own Trevor Cameron, C.P.H. for this
  2. 27 Mei ABNAMRO Energie Transitie Thursday Full Cells https://circl.nl/special/energy-transition-thursday%20DO%2027%20MEI,%2016.00%20-%2017.00%20ENERGY%20TRANSITION%20THURSDAY%20#13%20|%20FUEL%20CELLS

  Zaterdagochtend 19 juni: Fort Giessen FYSIEK VogelBescherming VERZET

  1. Bijeenkomsten Natuurinclusief Bouwen
  2. Zaterdagochtend 19 juni: Fort Giessen
  3. Zaterdagochtend 26 juni: De Groenhoeve, Uden

  Vrijdag 18 juni

  1. 16.00 tot 17.30 u. online ALV op vrijdag 18 juni, van 16.00 tot 17.30 u. Update over 2021 tot nu toe
   Verantwoording jaarrekening 2020


  Woensdag 16 Juni

  1. ALV’s organiseren, te weten op 16 juni en op 23 juni. Maar waarom? Voor een geldige besluitvorming door de ALV over een statutenwijziging, is een opkomst van 2/3 deel van onze leden nodig en een meerderheid van 75% van de stemmen. Indien die opkomst
  2. 09:00 Deventer &Grunniger Power Algemene Ledenvergadering online ALV


  Maandag 14 juni 2020

  1. 20:00 uur. Algemene Leden Vergadering (ALV) op maandag 14 juni 2020 om 20:00 uur.

  Vrijdag 11 Juni

  1. 09.00 - 10.00 vindt het webinar Klimaatadaptatie in stad en dorp

  Donderdag 10 Juni

  1. WerkgroepSessie Vinkhuizen Grunniger Power Opgeven via Website
  2. Nationaal Park Drentsche Aa otter- & beverlezing door Cindy de Jonge op 10 juni 2021
  3. https://www.5groningen.nl/nieuws/online-5g-seminar-leefomgeving
  4. https://opscongres.online/ Conferentie Noord

  Woensdag 9 Juni

  1. 1 Drentsche Aa Thema-avond: Cindy de Jonge neemt ons mee in het leven van de Otter. 2021 is tevens uitgeroepen tot 'Jaar van de Otter' Nationaal Park Drentsche A
   Otter en bever lezing Nationaal Park Drentsche Aa
   Nationaal Park Drentsche Aa organiseert op 10 juni aanstaande om 20:00 uur een digitale Otter en Bever lezing, verzorgd door Cindy de Jonge. Aanmelden kan via de aanmeldpagina: https://fd9.formdesk.com/provdrenthe/otterenbeverlezing
   Het ene dier laat zijn sporen duidelijk zichtbaar in het landschap achter, de ander leeft een meer verborgen bestaan. Toch kun je ze beide in Nationaal Park Drentsche Aa tegenkomen. Dat is uniek en dat is niet altijd zo geweest.
   Door menselijk ingrijpen waren otters en bevers uitgestorven in Nederland. Inmiddels zijn ze terug. Dankzij een succesvol herintroductie programma maken ze weer deel uit van onze natte natuur.
   2021 is door de Zoogdiervereniging uitgeroepen tot het jaar van de otter. De hoogste tijd om eens nader kennis te maken met zowel de otter als de bever. Wat zijn de verschillen en wat zij hun overeenkomsten. Misschien hebben ze meer gemeen dan je in eerste instantie zou verwachten..."
   Als kind was Cindy al 'kind aan huis' in het Drentsche Aa gebied. Ze zag de otters en de bevers naar het Drentsche Aa gebied komen door de karakteristieke sporen die ze achterliet. Sindsdien is Cindy verliefd op deze bijzondere dieren in het magnifieke Drentsche Aa landschap
   Cindy de Jonge is al jaren als vrijwilligster betrokken bij het NEM, Netwerk ecologische monitoring van de otter in Drenthe. Daarnaast is ze sinds kort werkzaam bij ecologisch adviesburo Bureau Biota. In samenwerking met verschillende partijen houdt ze zich bezig met de bevers in Noord Nederland.

  2. Grunneger Power Vinkhuizen

  Dinsdag 8 Juni

  1. 19:00 Natuur & Milieu gratis webinar Michelle Prins en Afkenel Schipstra je alles vertellen over productie, transport, opslag en toepassing v
  2. Marco Glastra Heden en Toekomst van het Groninger Wierdenlandschap
  3. Lezing Amfibieen Natuurlijk Delflaand KNNV Delft
  4. 18.45 untill 20.30“Birds and the Bees:Knowledge Infrastructures for Monitoring Sustainability” in the bachelor program “Global Responsibility and Leadership”. Tuesday June 8th from 18.45 untill 20.30
   https://meet.google.com/zkt-anbo-tuv
   https://www.eventbrite.com/o/grl-birds-and-the-bees-33417014047

  Maandag 7 Juni

  1. 19:30 Machiel Noordeloos Fluweelboleten NMV

  5 Juni

  1. 19:00-20:00 Carnivorous plants are unique, wickedly cool plants that are functional and fun to look at! They help keep unwanted insects at bay and help beautify bog gardens - which are ideal for our PNW conditions. Bog gardens can exisit in those poor drainage spots where nothing else can. Join Jerry Addington, owner of Courting Frogs Nursery, along with our own Trevor Cameron, C.P.H. for this
  2. 27 Mei ABNAMRO Energie Transitie Thursday Full Cells https://circl.nl/special/energy-transition-thursday%20DO%2027%20MEI,%2016.00%20-%2017.00%20ENERGY%20TRANSITION%20THURSDAY%20#13%20|%20FUEL%20CELLS

  Vrijdag 4 Juni

  1. Kleine MarterAchtigen
   https://www.zoogdiervereniging.nl/agendaoverzich
   https://www.zoogdiervereniging.nl/agenda/2021/webinar-kleine-marterachtigen-deel-2

  Donderdag 3 Juni

  1. 09:00-12:00 BIJ12 "vegetatiekarteringen en habitatkaarten bij medewerkers "Hoe verloopt het proces van inwinnen en verwerken van vegetatiegegevens?
   Waarom zijn goede karteringen van belang?
   Aan welke eisen moet een goede kartering voldoen?
   Hoe worden karteringen vergeleken?
   Welke hulpmiddelen zijn er voor het maken van een kartering?
   https://landelijke-veenweide-oploop-online-2021.b2match.io/agenda?my=true

  2. 09:45 - 12:00 Landelijke Veenweide Oploop
   https://landelijke-veenweide-oploop-online-2021.b2match.io/agenda?my=true

  3. ONLINE LEZING: Bijen in de (moes)tuin: Wat kan ik voor u doen? (Beringen)

  Woensdag 2 Juni

  1. Veenweiden NOB

  Dinsdag 1 Juni

  1. 19.10 u. Lezing “Bij-zonder landschap” door Joeri Cortens, Natuurpunt CVN,
   Inleiding door Jan Mampaey, diensthoofd Provinciaal Natuurcentrum

  2. Ingenieur pak je rol in de energietransitie; van het gas los - maar hoe dan?
  3. 13:40 De energietransitie moet sneller door Marjan Minnesma, Urgenda
  4. 14:10 Het gaat om de juiste stappen door Albert van der Molen, Stedin
  5. 18:45 to 20:30 pm PHD Fee talk about solutions to protect marine animals such as sea turtles and give room for questions, your ideas and discussions.: https://meet.google.com/irh-eiop-jmz
  6. 1 Groninger Wetenschapsquiz TerugKijken Ben Feringa en Cisca

  Mei

  Zondag 30 Mei

  1. 10.30 u.: Opening webinar vimeo.com/event/962808/c70dc76200
   Igor Philtjens, gedeputeerde van de provincie Limburg, bevoegd voor het provinciaal Domein Bokrijk

  2. 10.35 u.: Opening Week van de Bij
   Peter Cabus, secretaris-generaal van het Departement Omgeving

  3. 10.40 u.: Wilde bijen in Bokrijk
   Maarten Jacobs, onderzoeker /bijenspecialist.

  4. 11.00 u.: Week van de Bij 2021, ‘Bijenhelden breken uit!’
   Bart Vandepoele, educator Week van de Bij

  5. 11.15 u.: Bijen op school
   Karel Coenen, MOS- begeleider Provinciaal Natuurcentrum Limburg

  6. 11.25 u.: Voorstelling eerste bijen-kinderboek
   Britt van Marsenille, meter Week van de Bij

  7. 11.40 u.: Voorstelling van het nieuwe Suske en Wiske-album ‘Het blije bijenteam' en het educatief project ‘Plan Bij’
   Bruno Remaut, educator Week van de Bij

  8. 11.50 u.: Slottoespraak
   Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving, Justitie, Toerisme en Energie.
   Moderator: Jan Mampaey, diensthoofd van het Provinciaal Natuurcentrum Limburg

  9. Webinar terugkijken klimaatadaptatie in de stad, Effecten van droogte en verzilting
   vimeo.com/event/962808/c70dc76200 https://www.weekvandebij.be/week-van-de-bij-2021-bijenhelden-breken-uit

  Zaterdagochtend 29 mei

  1. NatuurInclusief Bouwen
  2. Zaterdagmiddag 29 mei: Museum Klok en Peel, Asten
  3. Zaterdagochtend 19 juni: Fort Giessen
  4. Zaterdagochtend 26 juni: De Groenhoeve, Uden
  5. 09:15 tot ongeveer 12:00 WIlde Narcis Landschapsbeheer Koekange
  6. Lezing Amfibieen https://delfland.knnv.nl/agenda/help-de-amfibieen-in-je-tuin/
  7. KNNV Lezing Delfland
  8. Natuur Drenthe Vermeerderen Narcissen(Koekange)

  Vrijdag 28 Mei

  1. Nederlandse Mycologische Vereniging en de Bryologische en lichenologische Werkgroep van de
  2. KNNV Lezing Delfland

  27 mei
  Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen

 • RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1
  1. Historische bossen: donderdag 25 februari (hier terugkijken)
  2. Heidevelden en stuifzanden: donderdag 25 maart (hier terugkijken)
  3. Rivierengebied: donderdag 22 april (hier terugkijken)
  4. Veenmoerassen: donderdag 27 mei (hier terugkijken)
  5. Beekdalen: donderdag 24 juni (hier terugkijken)
  6. Historische akkers: 23 september
  7. Duinen: 28 oktober
  8. Waddengebied: 25 november
  9. Heidevelden en stuifzanden, donderdag 25 maart
  10. RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1
  11. Rivierengebied, donderdag 22 april
  12. Veenmoerassen: donderdag 27 mei
  13. Veenmoerassen, donderdag 27 mei
  14. Beekdalen, donderdag 24 juni
  15. Historische akkers, 23 september
  16. Duinen, 28 oktober
  17. Waddengebied, 25 november
  18. KNNV Lezing Delfland

  Donderdag 27 mei

  1. 11:00 – 11:45 | Educatie als pijler voor inclusiviteit in de digitale sector
   13:00 – 13:45 | The journey of the Amsterdam Doughnut Coalition and Sustainable ICT
   *this session is in English
   14:00 – 14:45 | Circulair afvalmanagement in het WO, HBO en MBO
   15:00 – 15:45 | Building a Circular Economy for Digital Infrastructure *this session will be in English
   16:00 – 16:45 | Duurzame mobiliteit na corona

  2. 19:00 vervolgdiscussie Windvogel strategie
  3. 27 Mei ABNAMRO Energie Transitie Thursday Full Cells

  Donderdag 27 Mei

  1. Veenmoerassen: donderdag 27 mei
  2. 5 Beekdalen: donderdag 24 juni
  3. Dragonflies in Devon - Conservation Communities
  4. 13:00-13:45 | Duurzame digitale infrastructuur als innovatiemotor van Nederland *this session is in English

  Woensdag 26 mei

  1. 11:00 – 11:45 | Hotspot Klimaatadaptatie. De leefbare stad: naar een robuuste groene leefomgeving
  2. 13:00-13:45 | Duurzame digitale infrastructuur als innovatiemotor van Nederland *this session is in English
  3. 14:00-14:45 | Power Purchase Agreement
   15:00-15:45 | Grenzeloos digitaal werken aan je klimaatdoelen
   16:00-16:45 Minder energie, meer op maat
   19:00 VWH landschapsplannen Westpoort 2 met de gemeente en Bosch & Slabbers

  4. 20:00 uur Krammer digitale informatiebijeenkomst.
  5. overleg landschapsplannen Westpoort 2 met de gemeente en Bosch & Slabbers
  6. Webinar terugkijken klimaatadaptatie in de stad, Effecten van droogte en verzilting
   15:00 – 20:30 week van Pinksteren VanDerValk Hoogkerk, VGG ToogDaG Landschap

  7. Zeeuwind organiseert daarom op woensdag 26 mei 2021 van 19.00 - 20.00 uur een digitale bijeenkomst om de beoogde wijzigingen in de statuten toe te lichten. Wat betreft bevoegdheden zijn de statuten in lijn gebracht met de huidige governanc
  8. 20:00 uur Bloemen en insecten, niet zonder elkaar, KNNV Heuvelrug Frans Bussel

  Dinsdag 25 mei

  1. 13:00 – 13:45 | Groen de crisis uit: de stem van de jongeren
   14:00 – 14:45 | De echte vleesprijs
   15:00 – 15:45 | Het verhaal van Peel Pioneers: producent van lokale, innovatieve, circulaire sinaasappelingrediënten.

  2. Dinsdag 25 mei (19:00-20:30 uur)
   2. Infoavond: Vinkhuizen van het aardgas en op het warmtenet https://us02web.zoom.us/j/89685740596

  3. 19:30 uur VERZET 25 meiNatuurlijk Delflaand KNNV Delft "Wilde bijen in de Tuin VERZET
  4. 19:30 uur i BAT030 PHD Lezing Vleermuizen in Utrecht https://us02web.zoom.us/j/82958424484?pwd=SEhYWmRpVnBSajh5SklnRmRPa0Ixdz09

  Maandag 24 Mei

  1. Nederlandse Mycologische Vereniging en de Bryologische en lichenologische Werkgroep van de KNNV een online-lezing over bijzondere groepen schimmels, waaronder vrij levende schimmels, korstmossen en (korst)mosparasieten. Aan de hand van aansprekende soorten zal Henk-Jan van der Kolk verschillen en overeenkomsten in levenswijze van deze groepen schimmels toelichte
   https://zoom.us/j/93611965475

  21 mei

  1. Weersextremen en de watersector7 sessies van 09:00 - 10:00 over weersextremen, van klimaatadaptatie in de stad, naar de effecten van droogte en verzilting, het vinden van alternatieve bronnen en bijvoorbeeld slimme nieuwbouw.
  2. 09:00 Peter Kuipers Munneke "Weer- en klimaatscenario's" (meteoroloog en weerpresentator bij NOS) de reeks af met een introductie op de oorzaken van weer- en klimaatverandering en de gevolgen op korte en lange termijn voor Nederland. Hij belicht de waterhuishouding vanuit vier invalshoeken: zee, rivieren, neerslag en grondwater.
   Karin van der Wiel (klimaatwetenschapper bij het KNMI) neemt ons die ochtend mee in de nieuwe klimaatscenario's, die het KNMI in 2023 presenteert. Als deelnemer kun je jouw vragen stellen.

  3. Webinar terugkijken klimaatadaptatie in de stad, Effecten van droogte en verzilting
  4. 11 juni: Klimaatadaptatie in stad en dorp
  5. 9 Juli Droogte: effecten en adaptatie - hogere zandgronden
  6. 10 Sep Verzilting: effecten en adaptatie - kust en riviermondingen
  7. 15 Okt Alternatieve bronnen: voldoende zoet water voor alle gebruikers
  8. 12 Nov Greenfield: slimme nieuwbouw
  9. 10 Dec Belangenafweging en klimaatextremen: hoe maak je keuzes?


  Donderdag 20 Mei

  1. 19:00 uur. Algemene Ledenvergadering GP (ALV) in 2021 Via deze nieuwsbrief ontvang je de voorbereidende stukken én de link om in te loggen.
  2. 19:30 tot 21:30 - Duinpanne, Olmendreef 2, 8660 De Panne De volgende lezing staat gepland op donderdag 20 mei over het burgerwetenschapsproject ‘Curieuzeneuzen in de tuin’ en zal ter plaatse in Duinpanne doorgaan als de maatregelen het toelaten.
   Inschrijven kan via deze link: https://www.west-vlaanderen.be/activiteit/curieuzeneuzen-de-tuin
   Indien het toch een webinar wordt brengen we je op de hoogte per mail.

  3. Gerrit Hendriksen, KNNV Deventer, zal jullie meenemen in de Stadsflora van Deventer en Mike Hirschler, IVN Deventer, zal wederom een natuurquiz met jullie doen.

  Woensdag 19 Mei

  1. 19:00 tot 20:30 uur geeft Maik Janssen via Zoom een online excursie over de Tengere distel op de Wierdijk. Hij neemt je mee in de ecologie, herkenning en het lopende soortbeschermingsproject.
  2. 19 mei om 14.00 uur.
  3. 19:00 'Living with Otters in the North East of England’
  4. 19:00 VWH Hoogkerk Jaarvergadering
  5. 19:00 Beheer Credit woensdag 19 mei om 14.00 uur.
  6. 19:00 tot 20:30 uur geeft Maik Janssen via Zoom een online excursie over de Tengere distel op de Wierdijk. Hij neemt je mee in de ecologie, herkenning en het lopende soortbeschermingsproject.

  18 Mei
  dinsdag 18 mei om 11.00 uur.
  dinsdag 18 mei om 14.00 uur.
  woensdag 19 mei om 14.00 uur.

  1. 11:00 Beheer Credit
  2. 14:00 Beheer Credit 19:00 'Living with Otters in the North East of England’
  3. 19:00 VWH Hoogkerk Jaarvergadering

  Maandag 17 mei (19:00-20:30 uur)

  1. 09:00 Circulair Bouwen Antwerpen
  2. 14:00 Beheer Credit
  3. 15:00 KnelPunten van de Otter, Zie Lutra YouTube
   https://www.zoogdiervereniging.nl/nieuws/2020/2021-wordt-het-jaar-van-de-otter
   https://www.zoogdiervereniging.nl/agenda/2021/webinar-hoe-lossen-we-knelpunten-op-om-otters-te-redden

  4. Webinar Circulariteit Leeuwarden en Water Test HanzeHogeSchool Rug Vitens "Nothern Knowledge
  5. 19:00 Infoavond: Help de energietransitie komt eraan
   Waarom gaan we (nu al) van het aardgas af, waarom een warmtenet?.

  Zaterdag 15 Mei

  1. 19:00 – 20:30 Slakken van Borneo NMV Nederlandse Macologische Vereniging WFD Dag Norg Excursie

  13 Mei

  1. https://dezwijger.nl/live
   Vorig jaar presenteerde wethouder Laurens Ivens de Groenvisie Amsterdam: een plan voor radicale vergroening in de stad. Het stadsbestuur heeft inmiddels 26,5 miljoen euro vrijgemaakt voor het vergroenen van de stad in 18 grote projecten. Maar hoe moet je radicaal vergroenen in een steeds dichter bevolkte stad? En hoe balanceer je de verschillende “groene waarden”: van recreëren tot biodiversiteit en van gezondheid tot klimaatadaptatie? Een gesprek met actieve “vergroeners” en voorbeelden uit Singapore en Parijs.

   Je kunt deze Livecast online streamen en je kunt meepraten via Zoom door online te reserveren (zie onderstaande link).

  13 Mei

  1. 20.00 tot 21.00 KNNV Lezing "Bomen en heesters herkennen" Online via Zoom te geven van 20.00 tot 21.00 uur De cursus is gratis. U kunt zich opgeven bij Jan Uilenbroek

  Dinsdag 11 Mei

  1. 19:30 uur Bergler webinar "Threat Modeling" .NET Voorkom beveiligingsrisico’s in je software applicatie door ze in een vroegtijdig stadium te herkennen
  2. 19.58 "De landschapsgeschiedenis van het Hogelandster Wierdengebied" door Prof.dr.ir. Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis en hoofd van het Kenniscentrum Landschap van de
   Rijksuniversiteit Groningen. Stichting Tinallinge Plus

  3. 19:30 KNNV Lezing EngelsmanPlaat Piet Veel
  4. Webinar 'Kleine marterachtigen' deel 2 KM is verzet
  5. "De landschapsgeschiedenis van het Hogelandster Wierdengebied" door Prof.dr.ir. Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis en hoofd van het Kenniscentrum Landschap van de
   Rijksuniversiteit Groningen.

  Maandag 10 Mei

  1. 19:30 uur De boeiende wereld van de roesten. Spreker: Aad Termorshuizen
   Vanavond kom je terecht in de bijzondere wereld van de roestschimmels. Dit zijn schimmels die alleen op groene, levende planten voorkomen en een intrigerende levenscyclus hebben met tal van sporen en voor veel soorten ook nog eens met het merkwaardige fenomeen van een “verplichte” waardplantwisseling. Voor een deel bedreigen ze de wereldvoedselvoorziening, maar de meeste soorten leiden een onschuldig bestaan in de natuur. Iedereen die daar oog voor heeft kan deze schimmels waarnemen en determineren. Hoe dat kan, wordt toegelicht in deze lezing.

  8 Mei

  1. 19:30 KNNV Lezing EngelsmanPlaat Veel
  2. World Migratory Bird Day - Nesting Birds at Brunette River and Burnaby Mountain A reminder that we will be GOING LIVE on Facebook during the event and RECORDING the session to SHARE publicly AFTER the event. Use this information to guide how you choose to share or not share your video and manage your own privacy in this public event.

  7 mei 2021

  1. 9.30 uur "Webinar over de bescherming van otters in Friesland"

  6 Mei

  1. 19:30 Kring Maastricht Lezing Hagedissen NHGL Natuur Historisch Genootschap live te volgen via Facebook
  2. Boomwachters Groningen biedt jou op donderdag 6 mei om 17.00u een gratis WEBINAR aan over “Biodiversiteit in je tuin of in de openbare ruimte.”Wankja Ferguson geeft het webinar, zij is landschapsecoloog. Meld je aan via @boomwachtersgroningen.nl #webinar #biodiversiteit
   https://www.facebook.com/Boomwachters.Groningen/posts/3904498866292940

  April

  v5
  29 April
  1. (NJN)Ingeborg de Boois (Wageningen Marine Research). In de Waddenzee wordt al meer dan 50 jaar onderzoek naar vis gedaan. Op basis van de lange tijdserie zien we veranderingen in de visfauna in de Waddenzee.
  2. Zes avonden in maart en april 2021, telkens om 19.30 uur facebook Humanistisch Verbond
  3. 23 maart: Erik Mannens
  4. 29 maart: Mieke De Ketelaere
  5. 30 maart: Jan Adriaenssens
  6. 19:50 Gratis KNNV cursus bloembestuivende insecten (4/(4))
   Jan Adriaenssens, directeur City of Things bij imec, gelooft in een stad met veel groen en vooral veel flexibiliteit. Flexibiliteit in transport, en in de bestemming van ruimtes. Smart City-technologie is de ideale manier om deze flexibiliteit toe te voegen aan de stad.

  Woensdag 28 April

  1. Kees Faber en Karlien Meijer vertellen wat Herenboeren is, en vervolgens vertellen we meer specifiek hoe we het in Groningen aangepakt hebben.
   We vertellen over onze plannen, en wat jij kunt doen om het initiatief verder te helpen.
   Tijdens het verhaal beantwoorden we zo veel als mogelijk de vragen die vooraf gesteld zij

  1. 20 april: Lode Lauwaert AI Humanistisch Verbond Faceb
  2. 27 april: Pieter Duysburgh AI Humanistisch Verbond Faceb
  3. Zaterdagmiddag 29 mei: Museum Klok en Peel, Asten
  4. Zaterdagochtend 19 juni: Fort Giessen
  5. Zaterdagochtend 26 juni: De Groenhoeve, Uden

  Dinsdag 27 April

  1. 18:00 Helen previously worked on the Devon Greater Horseshoe Bat Project. She has offered to share her knowledge of bats found in Devon, and talk about how bats represent a whole ecosystem and food web. Helen will show us ways in which we can help bat populations in our local area and changes we can make to our everyday gardening that will benefit these mammals. Devon Wildlife Trust Playlist
   https://us02web.zoom.us/j/9820192772?pwd=RzVuc3pqNFRjbC9YWWpQTm9YOVJzZz09

  26 April

  1. MAKA 19:30 Mathilde For thousands of years, reindeer have shaped many Arctic cultures and communities. Keeping reindeer is a form of subsistence and way of life. Initially as the most important game animal for food, while in Eurasia it transformed to a source of labour, food, clothing, tools, transport, ornaments and accommodation. Up until today, countless cultures are physically and culturally dependent on the spe https://www.degroeneagenda.nl/
  2. 19 april: Sabine Demey AI Humanistisch Verbond Faceb
  3. 20 april: Lode Lauwaert AI Humanistisch Verbond Faceb
  4. 27 april: Pieter Duysburgh AI Humanistisch Verbond Faceb
  5. https://www.facebook.com/events/search/?q=wildlife
  6. "King's Eve", for those in the Netherlands - is our next eMAKA lecture. Antje Neumann from the University of Akureyri is going to dive into issues around tourism in the polar regions.
   Summary
   Wilderness is central to the Arctic and the Antarctic and related values are legally protected in both regions – in the Arctic mostly via domestic legislation of the Arctic States and in the Antarctic predominately through the international legal system provided by the Antarctic Treaty and the subsequently adopted instruments. Despite the legal recognition, however, wilderness values are barely considered in practice. This stands in sharp contrast to increasing pressures on Polar wilderness caused, among others, by tourism activities.
   This lecture will introduce the different premises and settings of wilderness protection in the Polar regions and discuss some of the major challenges in relation to tourism. Illustrations will be provided on the basis of case studies conducted in Alaska, Lapland and Svalbard.

  7. 26 april zal Chiel
   wederom ingaan op voorjaarspaddenstoelen en meer in het bijzonder op de
   voorjaarssatijnzwammen. De bijzondere leefwijze van deze groep komt
   daarbij ook aan bod. Daarnaast zal hij aandacht besteden aan diverse
   andere soorten waaronder plantenparasieten. Dit is een vervolg op de
   lezing van 15 maart. Het eerste deel van de lezing over
   voorjaarspaddenstoelen én de lezing over morieljes kunt u hier nog
   terugkijken:
   https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen

  24 April

  1. (Nederlandse Macologische)
  2. 15:40 - 16:10 Bas de Wilde heeft als kind heel wat verzameld op Zeeuwse stranden, en daarna een kleine dertig jaar niet. Sinds twee jaar heeft hij die hobby weer opgepakt, en nu ook vrij fanatiek.
  3. "Land van Ons" Rondwandeling over het perceel in Onnen van 26 hec.

  22 April
  Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen

  1. 13:00 10e editie Vleermuizen in de Stad-dag
  2. 13:00 Bring your own koffie, thee of vitaminewatertje
  3. 13:10 Welkom – 10e Editie Vleermuizen in de stad
  4. 13:15 BAT 030: Het belang van vleermuisvrijwilligers bij monitoring
   – Jeroen Heemsbergen/Astrid van den Broek (Utrecht Natuurlijk)
   Waar vindt je vrijwilligers, hoe hou je ze gebonden?

  5. 13:40 Resultaten van verschillende onderzoeken in Utrecht
   – Marcel Schillemans (Zoogdiervereniging)
   Een overview met een focus op kraamverblijven.

  6. 14:05 Wat levert de meervleermuis op voor een stad?
   – Anne-Jifke Haarsma (Batweter- vleermuis onderzoek en advies)
   Een internationale verantwoordelijkheid

  7. ZeeZoogDieren in de NoordZee (WestVlaanderen) http://www.marinemammals.be/
  8. Jeugdbonden Plantengemeenschappen Lezing Joop
  9. (NJN) INTRODUCTIE plantengemeenschappen Joop Schaminee
  1. 1
  2. Rivierengebied: donderdag 22 april
  3. Veenmoerassen: donderdag 27 mei
  4. Heidevelden en stuifzanden, donderdag 25 maart
  5. RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1
  6. Rivierengebied, donderdag 22 april
  7. Veenmoerassen: donderdag 27 mei
  8. Veenmoerassen, donderdag 27 mei
  9. Beekdalen, donderdag 24 juni
  10. Historische akkers, 23 september
  11. Duinen, 28 oktober
  12. Waddengebied, 25 november
  13. https://vwg-alkmaar.nl/lezingen/
  14. Floron Online Plantencursus
  15. Floron Lezingen op Youtube Kanaal
  16. 13:00 10e editie Vleermuizen in de Stad-dag
  17. 19:50 Fotografie avond door Guy Ackermans: waar op te letten en hoe pak je het aan?. Gratis KNNV cursus bloembestuivende insecten (3/(4))
  18. (NJN) INTRODUCTIE plantengemeenschappen Joop Schaminee
  19. 19:30 Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) verzorgt ook controles en waarnemingen per vliegtuig op zee. Hoe gaat dit in zijn werk? Waar letten ze op? Wat stellen ze vast? Jan Haelters van het KBIN vertaalt de onderzoeksdata en geeft een antwoord op al die vragen.

  23 April:

  1. Wikipedia weekly iNaturalist Place ids
   https://www.youtube.com/watch?v=9fKP-oKh0b8


 • 22 April:
  ZeeZoogDieren in de NoordZee (WestVlaanderen) http://www.marinemammals.be/

 • 13:00 Lezing


 • (NJN) INTRODUCTIE plantengemeenschappen Joop Schaminee
 • 21 April

  1. Platform Funerair Erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) om 14.00 uur een webinar over (de bevordering van) biodiversiteit op begraafplaatsen. Biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. Begraafplaatsen kunnen bij herstel een rol in spelen.
   Het zijn vaak groene oases in een stedelijke omgeving of stepping stones voor planten en dieren in agrarisch gebied dat gedomineerd wordt door monoculturen. Wat is die biodiversiteit op begraafplaatsen, hoe kun je die bevordere

  2. Warmtenet Selwerd Paddepoel Grunniger Power
  3. (KNNV Wageningen)Christa Heyting:‘Biodiversiteitsverlies wereldwijd: oorzaken, gevolgen en maatregelen’ https://zoom.us/j/97691056644?pwd=Y3BMbTR4enAxUlZMTTNBeDNSVko5Zz09
   De wereldwijde evaluatie van het Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) waarschuwt voor het massale uitsterven van planten en diersoorten als gevolg van menselijk handelen. Maar liefst één miljoen planten- en diersoorten worden met uitsterven bedreigd – méér dan ooit in de menselijke geschiedenis. De belangrijkste oorzaken van het verli https://www.degroeneagenda.nl/ https://zoom.us/j/97691056644?pwd=Y3BMbTR4enAxUlZMTTNBeDNSVko5Zz09

  4. 18:00-19:00 Weblezing ‘EEN STERKER EUROPA IN DE WERELD’ van woensdag 21 april 2021 van
   Tom Vandenkendelaere, Europees Parlementslid, gaat dieper in op het gemeenschappelijk buitenlands en het veiligheidsbeleid van de EU.
   http://bit.ly/een_sterker_europa_in_de_wereld.
   https://www.west-vlaanderen.be/activiteit/een-sterker-europa-de-wereld.

  20 April

  1. 19:30 Biodiversity Information Service (BIS)
   Moth Trapping in Mid Wales - a Beginners Guide

  2. 20 april: Lode Lauwaert AI Humanistisch Verbond Faceb
  3. 27 april: Pieter Duysburgh AI Humanistisch Verbond Faceb
  4. County Recorder Norman Lowe will show you how to get into moth trapping, the equipment you need and how to identify some of the easier, more common moths you are likely to attract in mid Wales. You'll also learn about some of the iconic moths that make their home within the Brecon Beacons National Park. https://www.bis.org.uk/diaryevent/326

  19 april:

  1. Sabine Demey AI Humanistisch Verbond Faceb
  2. 19:50 Hoe staan onze Boerenlandvlinders er nu voor? Ben Hoentjen/ Stefan Pronk
  3. 20:15 Bermen en meer, een digitale update van de provincie
   Kayleigh Aalderink (Provincie Drenthe)

  4. 20:45 Wespvlinders en ander nachtvlindernieuws Joop Verburg

  19 April

  1. Sabine Demey AI Humanistisch Verbond Faceb
  2. 19:50 Hoe staan onze Boerenlandvlinders er nu voor? Ben Hoentjen/ Stefan Pronk
  3. 20:15 Bermen en meer, een digitale update van de provincie
   Kayleigh Aalderink (Provincie Drenthe)

  4. 20:45 Wespvlinders en ander nachtvlindernieuws Joop Verburg

  17 April

  1. 0.05-10.10 Mike Dilger, BDS President Message to attendees
  2. 10.10-10.30 Stephen Corcoran, BDS Area Coordinator, Northern Damselfly Survey in Deeside & Strathspey
  3. 10.30 – 11.00 Tom Bowser, Argaty Red Kites, Enhancing habitat for Dragonflies on a working farm
  4. 11.00 – 11.30 Pat Batty, Scotland Recorder & Daniele Muir, Scotland Officer (Conservation) Azure Hawker surveying
  5. 11.30-11.45 Break & networking
  6. 11.45-12.00 Ruary McKenzie-Dodds
  7. 12.00-12.10 Daniele Muir, Scotland Officer (Conservation) Conservation work update
  8. 12.10-12.30 Eric McCabe, BDS volunteer recorder Dragonflies of Sweden
  9. 12.30-12.45 Questions for the morning speakers
  10. 12.45-14.00 Lunch & networking
   Break-out rooms with Area Coordinators

  11. 14.00-14.10 Andrea Hudspeth, Scotland Officer (Projects) Project work update
  12. 14.10-14.30 Toni Watt Northern damselflies at Castle Fraser
  13. 14.30-14.50 Jonathan Callis and David McCulloch, BDS volunteer recorders, Experiences of site monitoring as a BDS volunteer
  14. 14.50-15.00 Quick break
  15. 15.00-15.20 Nicole Digruber, People for Ponds Project participant Creating Dragonfly habitat in the community
   15.20-15.30 A message from our Trustees, Tom Cunningham, Organisation update
   15.30-15.45 Questions for the afternoon speakers
   15.45-16.00 Sum up by Jonathan Willet, Scotland Group Chair and

  15 April

  1. Land van Loos
  2. 16:00 Sam Licenties Webinar Heliview
  3. 16:00 Circl Energie Transition Kernenergie ABN AMRO https://circl.nl/special/energy-transition-thursday
  4. 19:30-21.00 uur Landschapsbeheer Groningenontstaansgeschiedenis van het landschap in het Gorecht en in het bijzonder de pingoruïnes. Waarom zijn de pingoruïnes zo waardevol en hoe herken je ze?
   Landschapsbeheer Groningen onderzoekt welke natte landschapselementen tussen Haren en Noordlaren daadwerkelijk pingoruïnes zijn. Samen met vrijwilligers voeren we op 28 locaties grondboringen uit om vast te stellen of we te maken hebben met een pingoruïne. Daarnaast voeren we bij 15 pingoruïnes herstelwerkzaamheden uit, zoals het plaatsen van rasters, het verwijderen van opschot en het verhogen van het waterpeil.

  5. 16:00 CoP Beken en Rivieren Presentatie
  6. 19:30 IVN Wilde Bijen door Jan Slaats, een kenner van de 363 soorten in Nederland voorkomende solitaire en sociale bijen (Apidea s.l.)
  7. 09:00Odonates: The Adult Life Stage - Harry LeGrand & John Petranka, NC Biodiversity Project(Chatham Conservation Partnership (CCP))
  8. 11:00Odonates: The Larval/Nymph (Aquatic) Life Stage - Dave Penrose, Penrose Environmental(Chatham Conservation Partnership (CCP))

   https://www.eventbrite.co.uk/e/ccp-webinar-dragonflies-damselflies-tickets-144078650121

  9. 19:50 Inleiding hommels: kenmerken meest algemene soorten incl. enige info over ecologie en habitat door Anthonie Stip Gratis KNNV cursus bloembestuivende insecten (2/(4))
  10. Stichting Warmtenetwerk een live webinar met als thema maatschappelijk draagvlak. Diverse vraagstukken zoals acceptatie van klimaatambities, draagvlak van burgers en lessons learned uit de proeftuinen in Purmerend komen tijdens dit webinar aan bod.
  11. 16:00 15 april 16-17 uur.( CoP beken en Rivieren.) De Aa en haar zijlopen zijn de dragers van het landschap, de landbouw en de natuur in Oost-Brabant. Al eeuwenlang. Daarom werken we aan https://www.stowa.nl/agenda/webinar-cop-beken-en-rivieren-naar-een-robuust-veerkrachtig-en-stuurbaar-watersysteem-hethet stroomgebied van de Aa, om te zorgen dat het straks goed is toegerust op klimaatveranderingen, zoals de grotere kans op langdurige droogte en hevige regenval. In dit document staat hoe we dat samen met alle betrokkenen gaan doen. Het verhaal van de Aa omvat zowel een uitwerking per (hydrologisch) deelgebied (Horst, Flank, Zijbeekdal, Dorp&Stad en Beekdal) als een groot aantal bouwstenen per deelgebied. Op deze wijze kunnen planologen, geografen, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen actief aan de slag met water als mede-ordenend principe. https://us02web.zoom.us/j/87012231168

  14 April

  1. Aardkundige waarden en monumenten in Drenthe
   Anja Verbers https://www.ivn.nl/afdeling/zuidlaren/activiteiten/aardkundige-waarden-en-monumenten-in-drenthe

  Tuesday 13 April

  1. 19:00 Woodland Plants Identification, Native bluebell from a Spanish bluebell
   Led by Jess Smallcombe from DBRC,
   Learn about some of Devon's woodland plants, in particular ancient woodland indicators. Jess will take you through some of these species, teaching you what to look for in order to identify them.
   Can you to tell a native bluebell from a Spanish bluebell?
   Can you identify wood sorrel or wood anemone?Devon Wildlife Trust Playlist

  2. Het gaat slecht met de #biodiversiteit. Maar waarom is biodiversiteit zo belangrijk? Kunnen we het herstellen? Hoe?? Volg het gratis online minicollege van
   @AukeFlorian en ecoloog Raymond Klaassen op 13/4 @forum_groningen
   #biodiversity #landbouw #curious https://forum.nl/nl/agenda/biodiversiteit-onder-de-loep

  3. 19:30 IVN KNNV Deventer StinzenPlanten met Kahloot Quiz
  4. 19:30-21:30 Wilde bijen leven anders dan honingbijen. Op deze avond hoor je over verschillende wilde bijen, hoe ze stuifmeel verzamelen en hoe ze nestelen. Ook komen mogelijkheden voorbij om je tuin met wat kleine ingrepen heel geschikt te maken voor wilde bijen. https://platform.forum.nl/nl/biodiversiteit-onder-de-loep

  Monday 12 April

  1. 19:30 Gerard Koopmanschap een lezing over morieltjes (NMV)
   De paddenstoelenlezingen worden online gezet https://www.mycologen.nl/events/digitale-lezing-voorjaarspaddenstoelen/

  2. Kievitsbloemen in Eikendal, Diepenveen Wateropslaggebied en bij Hasselt
  3. 19:30-21:30 Wilde bijen leven anders dan honingbijen. Op deze avond hoor je over verschillende wilde bijen, hoe ze stuifmeel verzamelen en hoe ze nestelen. Ook komen mogelijkheden voorbij om je tuin met wat kleine ingrepen heel geschikt te maken voor wilde bijen.
  4. 20:30 Mark Sisson - "From Alaska to Argentina - Wildlife Through the Americas" Derbyshire Ornithological Society
  5. https://www.rtlxl.nl/programma/mysterious-planet/66e93ff2-1768-34bc-bf2f-a099c2914c7b Mysterious Planet Vijfdelige documentaireserie waarin we afreizen naar de uithoeken van de aarde om op zoek te gaan naar de bijzondere diersoorten die alleen voorkomen op deze uitzonderlijke plekken. Van de weelderige bossen van Indonesië tot de dorre Andes-woestijnen en van het Caribisch gebied tot de hooglanden van Ethiopië. Welke mysteries gaan er allemaal schuil achter deze opmerkelijke wezens?

  9 April

  1. The University of Edinburgh Criminology Reading Group Seminar Series 2020/2021 presents:
   "Does the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Protect Wildlife?"

   Dr Tanya Wyatt, Professor of Criminology, Northumbria University
   Humans are causing a biodiversity crisis, where one million species are facing extinction. Species are dying, in no small part, because they are overexploited, poached and trafficked and the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) is the main international instrument designed to protect traded wildlife. Does the state of the world’s species mean CITES is failing? I'll share my findings of my recent research project investigating the implementation of and compliance with CITES by all one hundred and eighty-three parties. It is imperative we know the nature and extent of the implementation of and compliance with CITES legislation in all parties to fully understand the impact of legal and illegal trade on species survival. Through extensive legislative content analysis, a Delphi iterative survey, and semi-structured interviews, this is a unique empirical study about CITES implementation and compliance. I'll share aa comprehensive analysis of the state of CITES, what is done well, what could be done better, and what the future might bring to try to curtail the slide of the world’s wildlife into extinction.
   Dr Tanya Wyatt is a Professor of Criminology at Northumbria University in Newcastle. She is a green criminologist specialising in wildlife crime and trafficking, and non-human animal abuse as well as the intersections with organised crime, corporate crime, and corruption. Her latest books are Is CITES Protecting Wildlife? and Wildlife Trafficking: a deconstruction of the crime, the victims and the offenders, Second edition.

  8 April

  1. (NJN)Buitenlandzomerkamp Slowakije vleermuisonderzoek soorten die we daar aan gaan treffen. methodes om vleermuizen Grote rosse vleermuis, die centraal staat in het onderzoek. Meld je aan om de link bijtijds te on
  2. KNNV Insecten in de Moestuin
  3. 19:30 Roofvogels en Uilen, KNNV Heuvelrug
  4. Vleermuizen uit Europa, Hoe herken je ze, Welke methodes zijn er voor waarneming inc Grote Rosse Vleermuis
  5. 19:50 Introductie cursus, inleiding wilde bijen: kenmerken meest algemene groepen/soorten incl. enige info over ecologie en habitat door Dick BelgersGratis KNNV cursus bloembestuivende insecten (1/(4))
  6. Small Mammals of the Great North Wood: Friends, Foes and Closest Relations! Wild small mammals that frequent the spaces and places of the Great North Wood, and their importance in the evolution and future development of our woodlands, grasslands and greenspaces.
  7. 19 april: Sabine Demey AI Humanistisch Verbond Faceb
  8. 20 april: Lode Lauwaert AI Humanistisch Verbond Faceb
  9. 27 april: Pieter Duysburgh AI Humanistisch Verbond Faceb
  10. Frans van Bussel neemt je op dinsdagavond 8 april 2021 in een online lezing mee in de wereld van roofvogels en uilen. Roofvogels spreken tot de verbeelding. Hoog in de lucht spieden ze naar prooien, die ze in een pijlsnelle duikvlucht verschalken. Ze jagen op vogels, muizen en zelfs insecten. Uilen daarentegen vliegen geruisloos

  7 April

  1. 16:00 Barn Talk Opslag, de gouden sleutel in een duurzaam energiesysteem https://circl.nl/special/energy-transition-thursday
  2. 19:00 Lezing KNNV Wageningen "Windmolens op Zee" Erwin Coolen Han Lindeboom:
   ‘Een Noordzee in transitie: hoe combineren we windmolens, voedselwinning en natuurbehoud?’
   De verwachte komst van 30.000 windturbines voor elektriciteit- en waterstofproductie op de Noordzee zal leiden tot een ander ecosysteem. Door o.a. begroeiing van palen en stenen wordt onderwater de biodiversiteit hoger, maar bovenwater kunnen effecten op vogels groot zijn. Ook is er het probleem dat de huidige visserij last heeft van grootschalige windparken, zeker als die in de beste visgebieden gebouwdworden. En internationale afspraken vragen om meer natuurbescherming op zee, iets wat tot nu toe in Nederland nauwelijks van de grond is gekomen. Kortom, we staan voor een enorme uitdaging. Han Lindeboom gaat in zijn lezing in op de huidige stand van zaken en mogelijke scenario’s voor de toekomst. Hij houdt zich actief bezig met dit onderwerp ook al is hij al enige jaren gepensioneerd als hoogleraar Mariene Ecologie.

   Erwin Coolen
   ‘Natuurontwikkeling op zee’
   De meesten van ons kennen de Noordzee als donkere zee met een zandbodem. Maar dit is niet altijd zo geweest: ooit was de bodem van onze Noordzee bezaaid met natuurlijke riffen, waar vissen, schelpdieren en andere organismen welig tierden. Inmiddels is onder andere door menselijk ingrijpen de biodiversiteit van ons grootste natuurgebied afgenomen en zijn nagenoeg alle natuurlijke riffen verdwenen. De Noordzee natuur kan dus wel een steuntje in de rug gebruiken. De komende jaren worden er veel nieuwe, grote windparken gebouwd in de Noordzee. Dit brengt kansen en risico’s voor de natuur met zich mee. De kansen doen zich met name onder water voor. Binnen windparken mag niet met sleepnetten over de bodem worden gevist. Hierdoor krijgt de natuur een kans om zich te ontwikkelen. Erwin Coolen vertelt hoe biodiversiteitsherstel kan plaatsvinden op de Noordzeebodem. O.a. door Programma de Rijke Noordzee waarvan hij directeur is.https://zoom.us/j/95480129856?pwd=ci9kdXZQYW9BcDVpNDZKWG1mYzFrdz09

  3. 19:30 Overleeft de Rechtstaat Big Tech Studium Generaal
  4. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
  5. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

  6 april

  1. 19:30 Ramsey Nasr bespreekt zijn Boek "De Fundamenten" in Radio1 Programma Kunstof en 29 Maart 23:30 in "Oog op Morgen". De pandemie legt volgens Nasr bloot wat we lange tijd niet wilden zien: het politieke en economische systeem heeft de fundamenten van onze samenleving aangetast. In een uiterst persoonlijk en tegelijk rationeel betoog ontleedt Nasr de corona- en klimaatcrisis als twee rampen die wezenlijk met elkaar verbonden z
  2. 19:00 Green Minds Citizen Science' webinar. https://www.devonwildlifetrust.org/events/2021-04-06-take-action-wildlife-green-minds-citizen-science-webinar Join Nick Purdew (Green Minds Urban Ranger) and Jess Smallcombe (Devon Biological Records Centre Community Ecologist) for a talk on how you can become involved in observing and recording wildlife across Plymouth as part of the Green Minds project.

   We will show you how you can record your observations using iRecord, monitor long-term trends in biodiversity across the city, and introduce a toolkit and resources for identifying urban wildlife.

  3. 20:00 Louise Vet Landschapspijn!
   Waar zijn de insecten gebleven? Wie hoort er nog een grutto? De huidige strategie om het verlies aan biodiversiteit, wereldwijd en in Nederland, te stoppen heeft gefaald. De gevolgen daarvan worden steeds duidelijker. Biodiversiteitsherstel vergt een drastische verandering van ons totale grondgebruik, en zo zijn er meer uitdagingen op ruimtelijk gebied. Wat te denken van de noodzakelijke transitie van de landbouw, de energietransitie, de klimaatmitigatie en -adaptatie, woningbouw en wateropslag.

  4. 23:30 Hume City's Wildlife - iNaturalist Information Session Melissa Doherty - Urban Biodiversity Officer www.hume.vic.gov.au/gardensforwildlife

  4April

  1. 14:30 Sir David Attenborough's interview with Liz Bonnin and the messages of hope for the planet that it contained. Born in 1926, Sir David studied Natural Sciences at Cambridge, before spending two years in the Navy.
  2. "Stories of Hope" Tensmore films about conservation successes around the world and loads of ideas about what you can personally do to make a real difference for biodiversity, please check out Earth Optimism 2021'
  3. Peatlands in Belarus, Conservation leader Anna Trofimtchouk


  2 April
  20:00 Webinar: Ooievaars zonder grenzen
  Ah, die statige ooievaars... Wie geniet mee met ons van hun prachtige schouwspel telkens ze over ons hoofd cirkelen, elkaar klapperend begroeten of een indrukwekkend nest aan het bouwen zijn? Kris Struyf alvast wel. Meer nog, deze ooievaarskenner wijdt het merendeel van zijn tijd aan deze prachtige vogels, en schreef er een boek over. Hij is onze gast op deze ooievaarswebinar op vrijdag 2 april, en vertelt je alles over ooievaars, zijn ervaringen ermee én zijn boek 'ooievaars zonder grenzen'.

  1 April

  1. 12:00 Lunchpresentatie Natuurinclusief bouwen
   Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht, vangt water op en biedt volop ruimte aan mens en dier. Door als woningcorporatie huizen en wooncomplexen natuurinclusief in te richten, vergroot je het woonplezier van je huurders.
   Zelfs met een beperkt budget kunnen al de nodige voorzieningen worden getroffen om wijken en buurten stap voor stap te vergroenen en ook vogels en vleermuizen van passende huisvesting te voorzien.

  2. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
  3. 09:00 https://stroomversnelling.nl/agenda/de-shift-sessies/ Nulmeting voor woningen, Vastgoedportefeuille naar CO2 neutraal, (energie)prestatie te contracteren, Energietransitie staat gepland
  4. 13:00 https://stroomversnelling.nl/agenda/de-shift-sessies/#ronde2 Vraagbundeling naar bouwstromen, Warmtenet op komst of niet? Wij gaan door en wachten niet af,‘Field lab’, vergelijken van scenario’s op basis van monitoring
  5. Dagvlinders, open ogen voor nieuwe soorten
   Kring Maastricht Vlinderstudiegroep https://nhgl.nl/activiteit/agenda
   https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/745413266346594/

  6. https://www.eventbrite.com/d/online/free--events--this-weekend/wildlife/?page=1

  Maart

  31 maart

  1. 28 maart 2021 23:00 tot 24:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
   The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

  2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen
  3. 20:00-22:00
   Maurice Martens IVN Maastricht staat de ‘Flora van Nederland’ centraal. Het is een online zelfstudiesysteem (website)

  4. 19:30 BLWG Lezing
  5. 19:30 Birding in Kabul Sussex Ornithology Society
  6. Stadsecoloog Geert Timmermans lezing evoluerende Stadsnatuur. "De Wilde Stad". Wat leeft er op de daken, in de straten, in de binnentuinen en langs de oevers? Corantijnstraat in de Westindische buurt. De straat wordt een groene allee die het Rembrandtpark met de Hoofdweg verbindt (afbeelding DS Landschapsarchitecten). De stad heeft meer dan 1000 binnentuinen, die vaak ‘vergeten eilanden’ zijn. De Westindische buurt is een schiereiland met 18 binnentuinen. Het is comfortabel gelegen tussen het Rembrandtpark en Vondelpark en ligt op de vluchtroute van o.a. vogels en vleermuizen. Lezing verborgen op website Buut020 Dineke

  30 maart

  1. TNO
   11:00 Betaalbare zonne-energie van elk oppervlak

  2. 20:00 (IVN) Piet van Breughel ‘limonadewespen’ 5000 soorten wespen in Nederlandhttps://www.ivn.nl/afdeling/veghel
  3. 14:00 Online webinar van Credit Linked
  4. 14.30 - 16.30 uur: Projectbezoek Groningen klimaatbestendige stad via https://eventcam.eu/euvelgunne/ en MentiMeter
  5. 17:30 Werkgroepsessie Buurtwarmte
  6. 19:30 uur Bergler webinar "Threat Modeling" .NET Voorkom beveiligingsrisico’s in je software applicatie door ze in een vroegtijdig stadium te herkennen
  7. 20:00 J.C. Kapteyn Lezing: Einsteins droom - Van de oerknal tot zwarte gaten - Robbert Dijkgraaf Studium Generale

  29 Maart

  1. 19.30 uur Bossenstrategie desastreus voor BosPaddenstoelen door Rob Chrispijn (NMV) . Zie NatureToday https://www.mycologen.nl/actueel/nieuws/online-lezingen/
  2. KNNV Wageningen en omstreken organiseert in 2021 een cursus herkennen van bloembestuivende insecten (wilde bijen, hommels en zweefvliegen) met behulp van foto’s.
  3. 19:30 Mathilde For thousands of years, reindeer have shaped many Arctic cultures and communities. Keeping reindeer is a form of subsistence and way of life. Initially as the most important game animal for food, while in Eurasia it transformed to a source of labour, food, clothing, tools, transport, ornaments and accommodation. Up until today, countless cultures are physically and culturally dependent on the spe
  4. 16:00 CANVAS Lemming, the little giant of the North
  5. 18:00 Werkgroepsessie Buurtwarmte
  6. 23:30 Ramsey Nasr bespreekt zijn Boek "De Fundamenten" in Radio1 Oog op Morgen

  28 maart 2021
  23:00 tot 24:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
  The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

  1. 20:00 tot 21:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
   The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

  2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

  27 maart
  NOU Themadag (terug te kijken)

  1. Adriaan Dokter (Cornell University, New York) - Grootschalige migratiepatronen vanuit verschillende vragen en methoden (Amerika en Europa) Birdcast.info
  2. Ruud Foppen (Sovon) - Resultaten van 5 jaar tuintelling , Trichomonas(Groenling)

  26 maart

  1. Het Wad van filmmaker Ruben Smit over de Waddenzee, UNESCO werelderfgoed, deel 2 over Konijnen en Geboortgolf.
  2. BBC Greatest Events, Natuurfilm
  3. The UK has more than 4,000 beetle species and, although a handful may eat plants, many are predators, pollinators and decomposers, feeding both the soil and larger garden visitors such as birds and hedgehogs. Beetles are the unsung heroes of the garden and, like many insects, they need our support!

  26 maart

  1. 18:00 Identifying Devon's Amphibians

  25 maart

  1. 09:00 tot 10:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
   The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

  2. 9.30-10.45u Webinar ‘Zo zoemt jouw Gemeente; van papier naar uitvoering’. Voorbeelden bijvriendelijk beleid zoals Hannie Korthof met Groene Cirkels Bijenlandschap , gemeente Voorschoten over n bijenlandschap van beleid naar praktijk, Bijvriendelijkste gemeente Zoetermeer over bloemrijke bermen te veranderen in bijvriendelijke bermen, Bijvriendelijkste gemeente Utrecht over betrekken bewoners bij initiatieven.
  3. (NJN)20:00 Sylvia van Leeuwen van de Nederlandse Malacologische Vereniging. Veranderingen in de Nederlandse mariene weekdierfauna en de monitorprojecten van stichting ANEMOON

  IWG WG 19.30, vanaf 19.15..

  • Opening en korte mededelingen
  • Johan van "t Bosch: inventarisatie van hommels
  • Thijs Briggeman: de vlinder app, het wat, hoe en waarom..
  • Theo Briggeman: een mooie manier van verslaglegging
  • inventarisatie en monitoring 2020


  Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen

  1. RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1
  2. Rivierengebied: donderdag 22 april
  3. Veenmoerassen: donderdag 27 mei
  4. RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1
  5. Heidevelden en stuifzanden, donderdag 25 maart
  6. RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1
  7. Rivierengebied, donderdag 22 april
  8. Veenmoerassen: donderdag 27 mei
  9. Veenmoerassen, donderdag 27 mei
  10. Beekdalen, donderdag 24 juni
  11. Historische akkers, 23 september
  12. Duinen, 28 oktober
  13. Waddengebied, 25 november
  14. RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1


  24 Maart 2021

  1. Mossen en korstmossen zijn goede indicatoren voor de kwaliteit van droge duingraslanden. Hans Toetenel legt uit welke korstmossen je kunt vinden in de duinen en hoe de geschiedenis van het landschap bepaalt welke soorten er groeien. Deze lezing start om 19:30 uur en duurt 45 min
  2. 19:30 Biodiversity Information Service (BIS) Adder Awareness To help increase awareness of adders and their habitat requirements and see greater conservation priority for adders we have this talk on Adders with Nigel Hand.
   TOPICS

  3. Adder ecology
  4. Optimal pek survey periods and methodologies
  5. Habitat and reading landscapes & Managing habitat for adders
  6. Best practice behaviour around adders, including photography
  7. Educational awareness & Recording Adders
  8. The current conservation situation both here and across neighbouring counties
  9. The Brecon Beacons National Park provides a home to a wide variety of species in the varied habitats and landscapes within the park. This informative talk over Zoom will increase your 'adder awareness'.

   This event is one of a series BIS are running to promote the wildlife that makes its home within the Brecon Beacons National Park (BBNP) and is thanks to funding from the Brecon Beacons National Park Local

   1. VWH Hoogkerk Commissie Landschapsplan
   2. ALV WIjkOverleg Vinkhuizen 20:00
   3. BLWG Lezing 19:30
   4. Webinar: One hour of Python, Webinar legt een van onze docenten jou de basis van Python
   5. KNNV Wageningen en omstreken organiseert in 2021 een cursus herkennen van bloembestuivende insecten (wilde bijen, hommels en zweefvliegen) met behulp van foto’s.
   1. 00:00 tot 01:00 Seizoen 1 - Aflevering 5 - Chris Packham's Animal EinsteinsCon Artists
    animal Einsteins use to survive and prosper in the game of life - from disguising themselves to outwit predators, and kidnapping babies to save their own offspring, to reading our body language to pull off a successful robbery. We start with the ultimate master of disguise - the octopus. Prof Roger Hanlon describes how octopus intelligence rivals that of vertebrates, w https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

   2. https://www.ivn.nl/activiteiten

   24 maart
   Meerdervoort

   Wo 24 maart

   1. 20:00-21 00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
    animal Einsteins use to survive and prosper in the game of life - from disguising themselves to outwit predators, and kidnapping babies to save their own offspring, to reading our body language to pull off a successful robbery. We start with the ultimate master of disguise - the octopus. Prof Roger Hanlon describes how octopus intelligence rivals that of vertebrates, w https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

   2. Monitoring rare breeding birds in the UK, by Dr Mark Eaton Sussex Ornithological SocietyThe Rare Breeding Birds Panel was established in 1972 as independent body to collate data and report on the status of the country’s rarest breeding birds. Mark will give an overview of the work of the RBBP, share some of its most recent findings on rare breeding birds across the UK and in southeast England in particular, and show how birdwatchers can help the work of the Panel.

    This talk is a joint event organised by the RBBP with the Hampshire, Kent and Sussex Ornithological Societies and the Surrey Bird Club

   23 Maart 2021

   1. (SOVON)Vanaf 23 maart starten de tellingen voor het project MUS weer.In alle vroegte klinken alle vogelgeluiden door elkaar. Tijdens deze online workshop geven we tips en ezelsbruggetjes om geluiden van de algemeenste soorten in stad en dorp te onderscheiden. De workshop duurt een uur.(SOVON)
   2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen
   3. 14 jaar lang wordt er in 7 provincies MAS (akkervogeltellingen) met vaste telpunten 10 minuten boerenlandvogels, tellen in vier telrondes in het broedseizoen tot 15 juli.

   23 Maart 2021

   1. Zoogdieren in de UK. Meadow Mammals talk - Conservation Communities Project, talk by Jess Smallcombe from DBRC(Devon Biodiversity Records Centre) https://www.dbrc.org.uk/wildlife-sightings/
   2. https://eisma-media-groep.webinargeek.com/webinar/replay/O8Sizov_gdw/

   Zo 21 maart 2021

   1. Zo 21 maart 2021 20:00 tot 21:00 The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how they fool others into getting what they want. Chris shows how sea otters kidnap pups and hold them to ransom for food, while white-winged choughs pressgang young
   2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

   20 Maart 2021

   1. VKZC a href=https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/systeemtransitie/de-sociale-aspecten-van-de-energietransitie/scenario-s-voor-klimaatneutraal-energiesysteem/>Vereninging Van ZonneCentrales 14:00 LezingenDag
   2. 15:00 - 15:30 Lezing van de heer Frank Wouters MSc: “De perspectieven van de handel in waterstof tussen het MENA gebied en Europa” inclusief korte gelegenheid tot het stellen van vragen
   3. Resultaten natuurinclusieve landbouw in de Zegenpolder (ZH) door Niels Godijn
   4. Insectenonderzoek in de akkers door Raymond Klaassen
   5. Wulpenonderzoek in Drenthe door Henk Jan Ottens
   6. TerugblikMadeleine Postma
   7. Sterrenkijkdagen Heerhugowaard Sterrenkijken.nu 2021 met apps Skye, Stellarium, Dr Mindy Howard is voor onderzoek naar NL voor Shell gewerkt en toen voor commerciele vluchten Astronaut geworden. Mindy gaat met Boeing of Virgin Atlantic mee de ruimte in.
   8. Sterrenkijkdagen kan gratis met Stellarium op je PC. Sterrenwacht Limburg
   9. Sterrenkijkdagen Nacht 20:00 tot 22:00 coronavirus is deze lezing via een livestream te volgen: http://www.youtube.com/Volkssterrenwacht Vrij 19 maart 2021
   10. 15:40 - 16:10 LezingProf. dr. André Faaij: “De rol van waterstof in de energietransitie” inclusief korte gelegenheid tot het stellen van vragen
   11. (Nederlandse Macologische) 15:40 - 16:10 Bas de Wilde heeft als kind heel wat verzameld op Zeeuwse stranden, en daarna een kleine dertig jaar niet. Sinds twee jaar heeft hij die hobby weer opgepakt, en nu ook vrij fanatiek.
   12. 15:00-21:30 Livestream Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 Sterrenwacht Tivoli (Terug Te Kijken vrijdag 19 maart)
   13. 15:00-21:30 Livestream Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 Sterrenwacht Tivoli (Terug Te Kijken za 20 maart)
   14. 15:00-21:30 Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 CAMRAS Radiotelescoop De Radiotelescoop die er zo heel anders uitziet dan een sterrenkijker ook echt een ander soort instrument is. De radiotelescoop werkt anders (hoe dan?) en ziet andere dingen (wat dan?) dan een gewone sterrenkijker
   15. 15:00-21:30 Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 CAMRAS Radiotelescoop 17:05 Het Wad BNNVARA

   19 Maart 2021

   1. Sterrenkijkdagen Nacht 20:00 tot 22:00 coronavirus is deze lezing via een livestream te volgen: http://www.youtube.com/Volkssterrenwacht
   2. Livestream Landelijke Sterrenkijkdagen 2021
   3. Sterrenkijkdagen kan gratis met Stellarium op je PC. Sterrenwacht Limburg
   4. Sterrenkijkdagen Heerhugowaard Sterrenkijken.nu 2021 met apps Skye, Stellarium, Dr Mindy Howard is voor onderzoek naar NL voor Shell gewerkt en toen voor commerciele vluchten Astronaut geworden. Mindy gaat met Boeing of Virgin Atlantic mee de ruimte in.
   5. 15:00-21:30 Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 CAMRAS Radiotelescoop De Radiotelescoop die er zo heel anders uitziet dan een sterrenkijker ook echt een ander soort instrument is. De radiotelescoop werkt anders (hoe dan?) en ziet andere dingen (wat dan?) dan een gewone sterrenkijker
   6. 15:00-21:30 Livestream Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 Sterrenwacht Tivoli (Terug Te Kijken vrijdag 19 maart)
   7. 15:00-21:30 Livestream Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 Sterrenwacht Tivoli (Terug Te Kijken za 20 maart)
   8. https://knnv.nl/agenda/page/2/
   9. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
   10. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
   11. https://www.bijensymposium.be/ Webinars na bekijken
   12. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie

   18 Maart 2021

   1. 11:15 https://fb.me/e/1yHVBmQ3S Groninger Landschap LIVE van BroedEiland Polder BreeBaart
   2. 23:15 Podcast Rick McIntyre viewing wolves in Yellowstone
   3. (Land van Ons) Webinar Het belang van bodemleven door Matty Berg (20.00 uur)
   4. 20:00 De Das in de Kop van Drenthe", Natuurplaats Noordsche Veld, Aaldrik Pot via MS Teams. In 1959 constateerden twee medewerkers van het toenmalige Rijksinstituut voor Natuurbeheer in een excursierapport dat zich bij Westervelde de laatste bewoonde dassenburcht van Drenthe bevindt. Een jaar later bleek ook deze burcht verlaten. Duizenden jaren lang hoorde de das bij het Drentse landschap en ineens was het afgelopen. In 2006, ruim 45 jaar later, werd pas weer een bewoonde burcht aangetroffen. Vanaf dat moment onderzoeken een tiental vrijwilligers..
   5. Youtube Skylarks Stephen Moss will be in conversation with Lucy McRobert to launch his latest book, Skylarks with Rosie – out 18 March 2021. They will discuss their shared passion for the natural world and how the past year has encouraged people to connect with the landscapes and wildlife around us in new ways.
    Signed copies of Skylarks with Rosie: A Somerset Spring will be available to buy from Mr B’s Emporium. Order your copy here.
    As spring arrives, Stephen Moss's Somerset garden is awash with birdsong: chiffchaffs, wrens, robins and more. Overhead, buzzards soar, ravens tumble and the season gathers pace.
    But this equinox is unlike any other. As the nation goes into lockdown, Stephen records the wildlife around his home, with his fox-red Labrador, Rosie, by his side. When old routines fall away, and blue skies are no longer crisscrossed by contrails, they discover the bumblebees, butterflies and birdsong on their local patch.

   6. "Wolves of Yellowstone", Rick McIntyre is one of the most celebrated wolf experts in America, rising at dawn nearly every day to study the wolf packs. He worked as a naturalist and wolf interpreter for the National Park Service at Yellowstone since 1994, giving lectures and field tours to tens of thousands of students and tourists. Wolves of Yellowstone
   7. 24:00 Dr. Pat Abbott's OnTopic lecture, Mission Trails Regional Park YOUTUBE " Geology of Mission Trails Regional Park, Forms in Four Phases
   8. 21:00 Skylarks with Rosie: Stephen Moss in conversation with Lucy McRobert
   9. 19:30 Linde Slikveer Cursus KNNV
   10. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie

   17 Maart 2021

   1. WarmteCamera lezing Grunniger Power
    18:45,we starten om 19:00. Om 20:00 ronden we de sessie af.

   2. (VogelBescherming)Hoe kunnen we natuurherstel en andere opgaven met elkaar combineren?
    Woensdag 17 maart kunt u vanaf 19.20 uur inloggen, vanaf 19.30 uur starten we met Studio Meer IJsselmeer.

   3. Korstmossen en mossen worden al sinds jaar en dag gebruikt als bioindicator om de effecten van zure regen en stikstof op de natuur te bepalen. Laurens Sparrius en Henk-Jan van der Kolk laten de laatste trends zien aan de hand van monitoring in de provincie Friesland
   4. Youtube Hupkes legt uit wat de voor en nadelen zijn Studim Generale Kunnen we kunstmatige intelligentie nog wel doorgronden.
   5. Korstmossen en mossen worden al sinds jaar en dag gebruikt als bio-indicator om de effecten van zure regen en stikstof op de natuur te bepalen. Laurens Sparrius en Henk-Jan van der Kolk laten de laatste trends zien aan de hand van monitoring in de provincie Friesland.
   6. https://knnv.nl/agenda/page/2/
   7. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
   8. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
   9. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie


   16 Maart 2021

   1. Workshop 13u30 tot 14u30: “De bij en de landbouw: waar zit de win-win? De lezingen komen na het bijensymposium online. https://mailing.west-vlaanderen.be/l
   2. Buurtwarmte Grunniger Power 18:45,we starten om 19:00. Om 20:00 ronden we de sessie af.
   3. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
   4. (KNNV) KaapVerdie reis KNNV, terug met de boot
   5. Eerste Broedvogelinventarisatie van de nieuwe Binnenveldse Hooilanden’, door Linus van der Plas
    De Binnenveldse Hooilanden is een nieuw natuurgebied met een omvang van 170 hectare, gelegen in het Binnenveld, het veenweidegebied tussen Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal. Het gebied is gezamenlijk ontwikkeld door Staatsbosbeheer, de plaatselijke boerencoöperatie en Stichting Mooi Binnenveld (beheerder van een stuk aangekocht via crowdfunding). De ontwikkeling van de flora en fauna in de Binnenveldse Hooilanden zal in de komende jaren gevolgd worden, en de daarvoor benodigde inventarisaties zijn in 2020 al deels gestart, ook al waren al

   6. ‘Inventarisatie van de flora van Natura 2000-gebied De Hellen’,
    door Herman Thunnissen (KNNV Rapport)
    IVN Wageningen De Hellen is een bijzonder natuurgebied. Het vormt samen met de Bennekomse Meent het Natura 2000-gebied Binnenveld. Het gebied ligt in het laagste deel van de Gelderse Vallei en wordt gevoed door basenrijk kwelwater afkomstig van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, dat ervoor zorgt dat er gebufferde, schrale bodems aanwezig zijn. Beide gebieden zijn restanten van een voorheen uitgestrekt blauwgraslandgebied in de Gelderse Vallei. De Hellen vormt momenteel een gevarieerd laagveengebied met broekbossen, struweel, rietlanden, trilvene

   15 Maart 2021

   1. NMV Voorjaarslezing Winterhoutzwammen door Machiel Noordeloos https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
   2. Buurtwarmte Grunniger Power
   3. https://knnv.nl/agenda/page/2/
    https://old.waarneming.nl/waarneming/view/208787406?_popup=1

   4. Video of the Beginners Guide to Camera Traps, focusing on the camera trap being used in the Watching Nature Recover project, the Browning Recon Force Advantage, is now available to watch on the Biodiversity Information Service Youtube channel.
    https://youtu.be/7zXUYs5ctVw or you can find a link on our website home page www.bis.org.uk , where you will also find details of all of our events and how to get involved in biological recording of the wildlife you see.

   5. https://knnv.nl/agenda/page/2/
   6. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
   7. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
   8. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie

   14 Maart 2021

   1. NMV Voorjaarslezing Winterhoutzwammen door Machiel Noordeloos
   2. KNNV Wageningen en omstreken organiseert in 2021 een cursus herkennen van bloembestuivende insecten (wilde bijen, hommels en zweefvliegen) met behulp van foto’s.


  10. https://knnv.nl/agenda/page/2/
  11. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
  12. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
  13. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie


  14. 11 Maart 2021

   1. Blauwe kiekendief en velduil in het Waddengebied: een update & hoe verder?
   2. 11 april 16-17 uur.( CoP beken en Rivieren.)

   10 Maart 2021

   1. (BLWG)Voor mossen en korstmossen zijn begraafplaatsen belangrijke leefgebieden. Henk-Jan van der Kolk laat zien wat er allemaal groeit.
   2. Webinar Kleine marterachtigen VZZ Zoogdiervereniging
   3. Akkervogels ,Velduilen en Grauwe Kiekendieven
   4. Succesvol communiceren en sensibiliseren over bijen en pesticiden
    door Fre Fonteyne op 8 maart van 11u00 tot 12u00

   5. Wie surft mee met de bij?
    door Wouter Dekoninck op 8 maart 2021 van 13.30 tot 14.30 uur

   6. Do's en don'ts van een zoemrijk openbaar domein: een bloemlezing door Bart Vandepoele op 9 maart van 11u00 tot 12u00
   7. Van gazon tot bloemenrijk grasland: ervaringen uit Aalst door Bart Backaert op 9 maart 2021 van 13.30 tot 14.30 uur
   8. Stinsenplanten bij de Ennemaborg
   9. Bijvriendelijk bermbeheer, nog een lange weg te gaan?
    door Arnout Zwaenepoel op 11 maart 2021 van 13.30 tot 14.30 uur

   10. De bij en de landbouw: waar zit de win-win?
    door Lieven Devreese
    op 16 maart van 13u30 tot 14u30

   11. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie

   9 maart

   1. SOVON App AviNest hoort bij het Meetnet Nestkaarten van Sovon. In deze workshop laten we je stap voor stap zien hoe de app werkt
   2. SOVON Workshop LIVE ATLAS vogeltellingen voor LiveAtlas. Hoe kun je heel laagdrempelig en uitdagend vogels tellen voor de wetenschap?
   3. SOVON Joost van Bruggen en Albert de Jong.
    Lastige vogelgeluiden van dit moment.

    Is het een Zwartkop of toch een Tuinfluiter? Welk roepje is nu van de Tjiftjaf, en welke van de Fitis? Een uur lang luister en oefen je mee. Laat je verrassen en speel de quiz mee.

    • 08:56? - Zwartkop en Tuinfluiter
    • 20:15? – Snor en Sprinkhaanzanger
    • 31:05? – Bosrietzanger en Spotvogel
    • 39:38? – Braamsluiper en Grasmus
    • 49:48? – Pimpelmees en Koolmees
    • 56:30? – Boompieper en Graspieper


   6 maart

   1. Vlinderdag Vlinderstichting 2021
   2. Presentaties Vlinderdag Vlinderstichting 2021
   3. YouTube Vlinderdag Vlinderstichting 2021

   3 Maart 2021

   1. (BLWG)Bryoloog Henk Siebel verzorgt de woensdagavondlezing met de titel Wie doet het met wie hoe vaak in Tortula? Waar leidt dat toe en wat zien we hiervan? Over het wijdverspreide fenomeen van bastaardsoortvorming bij mossen.
   2. https://knnv.nl/agenda/page/2/
   3. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
   4. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
   5. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

   Februari

   1. Jeroen van ‘t Bosch (EIS-Kenniscentrum Insecten) gaat ons informeren over het inventariseren van hommels.
   2. Thijs Briggeman (Esri Nederland) gaat ons informeren over het gebruik van de app die hij heeft ontwikkeld om in het veld makkelijk en snel inventarisatie gegevens te kunnen verzamelen i.
   3. Theo Briggeman licht toe welke afspraken er zijn gemaakt over de verslaglegging van inventarisaties en monitoringstrajecten en op welke wijze de verslaglegging verder kan worden verbeterd.
   4. https://vwg-alkmaar.nl/lezingen/

   24 februari

   1. (BLWG)Waar liggen de belangrijkste gebieden voor mossen en korstmossen in Nederland? Laurens Sparrius (BLWG) legt het uit.
   2. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
   3. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

   21 Februari 2021

   1. (Land van Ons) Webinar Boekweit en je gezondheid door Rineke Dijkinga (12.00 uur)

   20 Februari

   WerkGroep FloraKartering Drenthe (WFD Drenthe)

   1. Terugblik op veldseizoen 2020 en vooruitkijken naar 2021 (PDF) – Ben Hoentjen
   2. Boerenveensche plassen (PDF) of via YouTubeHero Moorlag
   3. (Veranderingen in) de flora op Spitsbergen (PDF) of via YouTubeChristophe Brochard


   Genootschapsdag 2021

   1. Vier thematische blokken met acht lezingen van elk 25 minuten.
   2. Blok 1 Landschap
   3. Olaf Op den Kamp - Natuurgebieden in Limburg. Een impressie uit de boekenserie Natuurlijk Maastricht, Natuurlijk Kerkrade, de Geleenbeek en Natuurlijk Roermond
   4. Blok 2 Ongewervelden
   5. Reinier Akkermans - Highlights uit de waarnemingen van Limburgse wantsen
   6. Blok 3 Flora en Paddenstoelen
   7. Wiene Bakker - Onderzoek naar pioniergemeenschappen op rotsbodem in Zuid-Limburg
   8. Blok 4 Fauna
   9. Henk Schmitz - Gladde slangen in een woonwijk aan de rand van Nationaal Park De Meinweg

   20 Januari 2021

  15. (Land van Ons) WebinarAls je de bodem wilt verbeteren moet je beter kijken door Ties Temmink

   (1/(2))Hommel BumbleBee Symposium 2021

   19 Februari

   1. Bouwend Nederland, LTO Nederland, Natuurmonumenten en LandschappenNL dilemma’s en keuzes rondom de schaarse grond in Nederland. In het debat ‘Keuzes voor ons landschap!’ gaan kandidaat-Kamerleden in discussie over het grondgebruik en de ruimtelijke inrichting van Nederland.

   17 Februari

   1. (BLWG)Henk-Jan van der Kolk (BLWG) legt uit welke beeldherkenningsapps je kunt gebruiken voor mossen en korstmossen en laat aan de hand van voorbeelden zien waar je op moet letten om tot een goed resultaat te komen.
   2. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
   3. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

   10 februari

   1. (BLWG)Wat zijn korstmossen? Waar komen ze voor? Laurens Sparrius (BLWG) vertelt hoe het zit.
   2. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
   3. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen
   1. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/wildlife/
   2. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/birds/
   3. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/raptors/
   4. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/mammals/
   5. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/bats/
   6. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/state-park
   7. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/veluwe/
   8. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/natuur/
   9. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/otters/
   10. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/camera-trap/
   11. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen   17 November 2020- Webinar 'Boekweit: teelt, herkomst en meer' door landbouwkundige Peter Brul.
   27 Oktober 2020 - Webinar 'Wilde ideeën perceel Oud Ade' door studenten Universiteit Leiden

   133. Agenda Excursies, Lezingen , Resultatenm Presentaties   Bumblebee Conference EIS Leiden

   1. Welcome by host of conference Dr. Vincent Kalkman (Naturalis Biodiversity Center)
   2. Mind the Gap: the effect of seasonal resource gaps on bumblebees Dr. Thomas Timberlake (University of Bristol)
   3. Asian bumblebees as the key to European bumblebees Dr. Paul Williams (Natural History Museum London)
   4. Bumblebees in Dutch meadows Anthonie Stip (Dutch Butterfly Conservation)
   5. Working with farmers to create bumblebee friendly habitat Dr. Nikki Gammans (Bumblebee Conservation Trust)
   6. Climate and land use change impacts on bumblebees Dr. Leon Marshall (Université Libre de Bruxelles and Naturalis)
   7. Bumblebee foraging and cold adapted bumblebees of the Alps Dr. Paolo Biella (University of Milano-Bicocca)

   Poster presentations February 20th 2021:

   click here for YouTube, click below for separate PDF's

   1. Nest architecture, their abundance and colony survival studies in 
   2. Bombus haemorrhoidalis - Harish Kumar Sharma
   3. Mountain bumble bees and wildflowers exhibit nonlinear patterns of abundance and ß-diversity, punctuated by the tree line ecotone - Douglas Sponsler
   4. From species distribution to local adaptations - disentangling habitat preferences of two closely related European bumble bee species - Julia Geue
   5. Morphometric and molecular identification of the female castes of Bombus ignitus and B. ardensChuleui Jung
   6. Long-term protection for rare bumblebee species in Lower Saxony (Germany) - Rolf Witt


   Saturday February 27th 2021

   1. The Dutch bumblebee monitoring programme Johan van ’t Bosch (EIS Kenniscentrum Insecten)
   2. Bumblebee genetics Dr. Kevin Maebe (Ghent University)
   3. Bombus terrestris colony performance with the urban ecosystem - Dr. Panagiotis Theodorou (Martin Luther Univ. Halle-Wittenberg)
   4. Nutritional resilience of bumblebees Dr. Maryse Vanderplanck (University of Mons, Zoology lab)
   5. Inventories and conservation of current bumblebee diversity in Belgium Jens D’Haeseleer (Natuurpunt Studie)

   Poster presentations February 27th 2021:

   click here for YouTube, click below for separate PDF's

   1. Successful search for Bombus brodmannicus ssp. delmasi in the French alps, summer 2020 - Pieter Haringsma
   2. Seasonal incidence, epidemiology and establishment of different pests and disease in laboratory reared Bombus haemorrhoidalisRuchi Sharma
   3. Bumblebee-pollination as a driver of plant evolution - Florian Schiestl
   4. Pollinators foraging on centipede grass inflorescences - Shimat Joseph
   5. Bombus terrestris in South America, history of an invasive species - José Montalva
   6. Pollen metabarcoding: linking plant diversity with bumblebee diversity - Andreas Kolter

   Other research posters (not presented)

   21 Februari 2021

   1. (Land van Ons) Webinar Boekweit en je gezondheid door Rineke Dijkinga (12.00 uur)
   2. (Land van Ons) Webinar Het belang van bodemleven door Matty Berg(20.00 uur)
    20 Januari 2021

   3. (Land van Ons) WebinarAls je de bodem wilt verbeteren moet je beter kijken door Ties Temmink
   4. 17-11-20: Boekweit, teelt, herkomst en meer door landbouwkundige Peter Brul
   5. 27-10-20: Wilde ideeën perceel Oud Ade door studenten Leidse universiteit

   .

   10:10 Terugblik op veldseizoen 2020 en vooruitkijken naar 2021 (PDF) – Ben Hoentjen
   10:30 Boerenveensche plassen (PDF) of via YouTubeHero Moorlag
   11:05 (Veranderingen in) de flora op Spitsbergen (PDF) of via YouTubeChristophe Brochard

   19 december 2020

   Noord-Hollandse Natuurdag 2020

   1. Lars Buckx - Ringstation Vinkenbaan Van Lennep; 60 jaar ringonderzoek
   2. Vleermuismigratie over kust en zee door Sander Lagerveld
   3. Stadsflora van de Lage Landen door Ton Denters
   4. Presentatie themanummer Smient Tussen Duin & Dijk
   5. De ringslang in Amsterdam, historie en 25 jaar broeihopen door Geert Timmermans
   6. Trekvissen in het Noordzeekanaal door Marco van Wieringen
   7. Resultaten insectencamera’s door Marten Schoonman
   8. Muggen en grutto's op plas-drassen door Dick Melman
   9. Hoe komen smienten de winter door? Door Piet Zomerdijk
   10. Effect klimaatverandering op waddenvogels door Jeroen Reneerkens
   11. 50 jaar Samenwerkende Vogelwerkgroepen in Noord-Holland door Hans Stapersma
   12. Nachtvlinders van het Noordhollands Duinreservaat door Luc Knijnsberg   27 November 2020

   Lezingen Landelijke Dag 2020 In de drie streams vind je een afwisselend programma over onder andere exoten en watervogels, het programma van de NOU over viseters en van Jaarrond Tuintelling over vijf jaar vogels tellen in Nederlandse tuinen.

   1. 1 Overige Lezingen
   2. 2 Program NOU
   3. 3 Jaarrond TuinTelling
   4. Exoten
   5. Boerenlandvogels
   6. Postcasts
   7. Arte Zoogdieren
   8. Ard MediaThek Erlebnis Erde: Haie eiskalt!
   9. Regelink TelemetrieOnderzoek Watervleermuis Suiker Unie Groningen
   10. Ecologisch Onderzoek Herinrichting Suikerunie Groningen, weinig natuur, weinig hoogbouw
   11. De SuikerZijde Gemeente Groningen, weinig natuur, weinig hoogbouw

   November

   Op zaterdag 14 november vond de 2020-editie van de RAVON-dag plaats, het jaarlijkse evenement voor vrijwilligers, onderzoekers en geïnteresseerden die zich bezighouden met reptielen, vissen en amfibieën. Dit jaar om bekende redenen geheel online, in de vorm van een webinar.
   Je kunt het hele ochtendprogramma integraal terugkijken. Wil je een specifiek onderdeel zien? Klik dan hieronder op een tijdcode. De live stream van de RAVON dag werd verzorgd door Yellenge (www.yellenge.nl).
   1. 00:00? Welkom door Ruud Foppen (dagvoorzitter) en Jean Eigenman (Raad van Toezicht)
   2. 08:45? 'De salamanderetende schimmel: een onzichtbare pandemie?' door Annemarieke Spitzen
   3. 31:30? Video: Vrijwilligersdag 2020
   4. 34:50 : 'Red de Paling' door Martijn Schiphouwer
   5. 47:45? Video: Vrijwilligers in Beeld
   6. 51:39? Prijzenfestival door Rob van Westrienen
   7. 1:08:00? 'De stikstofproblematiek nader uitgediept' door Maaijke Weijters
   8. 1:39:32? Lezing 4: 'Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel' door Koos Biesmeyer
   9. 2:08:36? Videopresentatie: Werkgroep Adderonderzoek Nederland
   10. 2:12:51? Videopresentatie: Snake Patrol Suriname

   September 2020

   5 September
   Friese Vrijwilligersdag Natuur 2020 DIOPSIS insectencamera
   https://www.slideshare.net/SOVON/presentations
   https://www.youtube.com/SOVONVogelonderzoek/playlists

   1. Friese Vrijwilligersdag Natuur 2020: Marten Schoonman

   133-Agenda Excursies, Lezingen , Resultaten Presentaties

   NPO SpeelLijst Natuurdocumentaires,| Watch hundreds of award-winning documentaries, anywhere, for free,|
   NPO SpeelLijst Documentaires,|
   Documentaires,|
   NPO Radio Doc s,|
   NPO Radio Doc s,|
   IDFA,|
   IDFA,|
   NPO Collectie Documentaires , Devon Wildlife Trust Playlist

  16. NCRV Natuur in de Stad Groningen
   https://www.npostart.nl/NCRV_1250035
   natuurserie over puur natuur op onverwachte plekken. Klaas van Nierop probeert de oorspronkelijke plantensoorten weer terug de stad in te krijgen. Peter Bulk maakt een boottocht door de singelgrachten. Lees meer
   https://www.npostart.nl/NCRV_1250035
  17. 133- Agenda, Excursies, Lezingen, Results, Presentaties
   Publicado el julio 20, 2021 07:34 TARDE por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

   06 de julio de 2021

   194-Geschiedenis van het Gebied Vinkhuizen

   Vinkhuizen vormt samen met Paddepoel en Selwerd het stadsdeel noordwestelijk van de
   Hondsrug, een hoge zandrug/uitloper van het Pleistocene Drents Plateau. De Hondsrug
   werd aan de oostzijde geflankeerd door het stroomgebied van de Hunze en aan de westzijde
   door het stroomgebied van de Drentse Aa. Door een laagte, de zgn. "Koningslaagte",
   gelegen ten noorden van de Hondsrug stroomde de Hunze bij Harssensbos samen met de
   bovenloop van de Drentse Aa. Deze rivier is waarschijnlijk in de 13e eeuw westwaarts
   verlegd, heet nu het Reitdiep en mondde uit in de Lauwerszee bij Zoutkamp. Het stadsdeel
   vormt naast een kruispunt van land- en waterwegen, ook het overgangsgebied tussen
   zuidelijke veen- en noordelijke kleigebieden.
   Na de laatste ijstijd, vanaf ca 12.000 jaar geleden steeg de zeewaterspiegel door het
   afsmelten van o.a. de poolkappen. De dalen van de Hunze en de Drentse Aa werden
   sindsdien opgevuld door veen- en kleipakketten. In tijden van verminderde
   zeespiegelstijging werd het kleilandschap gekoloniseerd, voor het eerst rond 500 v. Chr.
   Een tweede kolonisatie vond plaats rond 200 v. Chr. In eerste instantie werd gewoond op de
   hoger gelegen oeverwallen van kleinere geulen, later werden deze woonplaatsen verhoogd
   en ontstonden wierden.
   In de 4e eeuw na Chr. werden vele van deze wierden verlaten als gevolg van een
   hernieuwde zeespiegelstijging en ze raakten overslibd. Sindsdien ontstond in het zuidelijk
   deel van het gebied veen, dat vanaf de 11e eeuw werd ontgonnen. De kleine veenterpjes die
   daarop gelegen waren spoelden rond 1200 weg. Er werd een nieuw kleipakket afgezet, de
   zogenaamde knipklei, waarna het gebied opnieuw werd ontgonnen, ditmaal vanaf wierden,
   gelegen o.a. langs het riviertje de Hunsinge, ongeveer de huidige Zijlvesterweg. Uit die tijd
   dateert de eerste verkaveling in een zogenaamd mozaïekpatroon, in de Late Middeleeuwen
   wordt een meer langgerekt verkavelingspatroon toegepast bij het ontginnen van de lagere
   delen. Dat zijn de polders als "De Jonge Held, De Oude Held" en "Westerstadshamrik".
   De wijk Vinkhuizen is vernoemd naar een gehucht, westelijk van de gemeentegrens (1968)
   gelegen. Dit gehucht bestond uit vier boerderijplaatsen met circa 40 inwoners. Twee van
   deze boerderijen, in de 18e eeuw in het bezit van de bekende stad-Groningse doopsgezinde
   familie Trip, stonden bekend als "het Grote Vinkhuis" (gesloopt in 1941) en "het kleine
   Vinkhuis". Van deze boerderijplaatsen is er nog één over, gelegen aan de Diamantlaan
   tussen Pyrietstraat en Boraxstraat, die bij de aanleg van de wijk in de periode 1963-1971
   gespaard bleef en werd aangewezen als rijksmonument.
   De aanzienlijke boerenplaats, Hoitum of Hoitumheerd, lag in het midden van de vorige
   eeuw nabij de huidige Diamantlaan, tussen Kornalijnlaan en Barnsteenstraat. Op deze plaats
   moet reeds in de 14e eeuw een stenen huis hebben gestaan. Tijdens het u
   ..................
   Het gebied waarvan De Held III deel uitmaakt, kent een lange geschiedenis. Aan de noordrand van
   het gebied bevinden zich archeologische sporen uit het begin van de jaartelling. Delen van het
   ontwikkelingsgebied zullen ook in die tijd zijn gebruikt, maar de sporen daarvan ontbreken
   vooralsnog en zijn ook niet aangetroffen in het verkennend archeologisch booronderzoek uit 2002
   (CBB, Rapport integraal onderzoek De Held 3 te Groningen, januari 2002).
   In de 10e
   en 11e
   eeuw bezitten de kloosters van Fulda en Werden (uit Duitsland) grote landgoederen in
   o.a. de huidige provincie Groningen. Werden heeft diverse bezittingen verkregen in de omgeving, o.a.
   ten westen van Groningen, in het huidige gebied van De Helden. In de verpachtingregisters wordt
   deze streek omschreven als Lieuwerderwolde. Het gebied is in die tijd een moerassig veengebied, met
   in het noorden invloed van zout water en in het zuiden (omgeving Peizerweg) levend hoogveen. Deze
   typering van het milieu komt voort uit een analyse van de overblijfselen van mijten uit enkele
   grondmonsters uit 11e
   eeuwse waterputten, die in het gebied in 1995 zijn opgegraven.
   Kort voor 1200 moet de streek zijn getroffen door een (of meer) zware overstroming(en). Oorzaak is
   waarschijnlijk het afgraven, verbranden en ontwateren van het veen. Veen heeft de neiging in te
   krimpen en te oxideren, zodat het maaiveld zakt. Deze milieuramp werkte een natuurramp in de hand:
   het veen met de bewoningsplaatsen daarop wordt weggeslagen.
   Rond 1200 worden op de inmiddels afgezette kleilaag nieuwe woonkernen gesticht (Hoog- en
   Leegkerk; Zuid- en Noordlieuwerderwolde). Vanuit de oorspronkelijke loop van de Hunsinge wordt
   het gebied van De Helden ingepolderd, later in de middeleeuwen ook vanuit een aantal gegraven
   maren (sloten).
   Van de structuur uit de 11e
   eeuw resteert in het gebied niets; deze is weggespoeld, op een aantal
   teruggevonden dichtgeslibde geulen na.
   De bodemkundige kaart van de omgeving van Groningen laat zien dat Hoogkerk is gelegen op een
   smalle zandrug. Deze rug ligt parallel aan de Hondsrug, waarop Groningen is gelegen. Ten westen
   van de rug ligt het dal van de Hunsinge, zoals de oorspronkelijke voortzetting van het huidige
   Peizerdiepje in de middeleeuwen werd genoemd.
   Het dal tussen Hoogkerk en de Hondsrug is dat van de Drentse A en oorspronkelijk ook van het
   Eelderdiep. Het dal is opgevuld met kleiafzettingen in het noorden en veen in het zuiden. In het
   gebied worden de afzettingen die aan of dichtbij het oppervlak liggen omschreven als kleigronden
   waarin zich in meer of mindere mate veen of veenresten bevinden. Van zuid naar noord is sprake van
   een afname in het voorkomen van veen en een toename van kleiafzettingen. In de omgeving van
   Leegkerk, op een diepte van circa 1 meter onder NAP bevindt zich kleiig veen, dat overgaat in een
   zogenaamde vegetatiehorizont of -niveau. Dit is een niveau waarop zich in het verleden, gedurende
   langere tijd vegetatie heeft ontwikkeld. Later is zo'n 'laagje' overspoeld geraakt met klei. Het wordt
   gezien als een fase van stilstand in de afzetting van klei vanuit de omgeving van de Waddenzee. Dit
   vegetatieniveau dateert van rond 500 voor Christus. Hierop bevindt zich een aantal kleiafzettingen en
   lokaal nog een tussen kleilagen gelegen tweede vegetatiehorizont uit circa 285 na Christus. De
   zandige kleilagen bijna op maaiveldhoogte zijn veel minder oud.

   = = = =
   Oorspronkelijk vormde het met de dorpen
   Leegkerk en Dorkwerd en de buurtschappen Kostverloren en
   Vinkhuizen een zelfstandige gemeente. Deze
   werd in het noorden en westen begrensd door de gemeente
   Aduard, in het oosten door de gemeenten Adorp, Noorddijk
   en Groningen en in het zuiden door de provincie Drente. De
   oppervlakte bedroeg 2075 hectare.
   In 1969 verloor de gemeente Hoogkerk haar zelfstandigheid
   en werd haar grondgebied bij dat van de gemeente Groningen
   gevoegd.
   Hoogkerk is gelegen op een zandrug die een uitloper vormt
   van de Hondsrug. Aan de iets hogere ligging dankt het dorp
   ook zijn naam. Omstreeks 1200 werd een kerk gebouwd op de
   plek van de huidige Hervormde kerk. De oudste bebouwing
   stond langs het huidige Hoendiep en de haaks daarop
   staande Kerklaan (nu Kerkstraat).
   Veeteelt vormde de voornaamste bron van bestaan. Mede door
   de ligging aan de handelsroute Groningen-Friesland
   ontwikkelde zich daarnaast enige kleinschalige nijverheid.
   De gunstige ligging op het knooppunt van land- en
   waterwegen (Hoendiep, Aduarderdiep, Peizerdiep) en de
   aanwezigheid van de spoorlijn en een station bij Vierverlaten vormden de belangrijkste factoren bij de
   industriële ontwikkeling aan het einde van de negentiende
   eeuw. De suikerindustrie (CSM), de strokartonindustrie (De
   Halm) en de teerindustrie (Smid en Hollander) waren en
   zijn (beeld)bepalend in de ontwikkeling van Hoogkerk.
   In 1850 telde de gemeente Hoogkerk zo'n 1000 inwoners, die
   hoofdzakelijk in de landbouw werkzaam waren. In 1947 was
   dit aantal gegroeid tot ruim 4500, van wie 858 werkzaam
   waren in de industrie, dat wil zeggen 47% van de beroepsbevolking. Van de ruim 8000 inwoners van het dorp Hoogkerk
   in 1988 waren meer dan 2000 werkzaam in de industrie,
   bijna 60% van de beroepsbevolking

   ..............................
   De vroegste ontwikkeling van Hoogkerk vond plaats op een
   zuidoost-noordwest lopende zandrug, die een uitloper vormt
   van de Hondsrug. Op de vlakke delen hiervan en de lager
   gelegen delen treft men klei en klei op veen aan.
   In de middeleeuwen was er geen sprake van een landelijke
   of plaatselijke overheid. Er was geen landsheer, graaf of
   hertog zoals de gewesten in het zuiden van het land die
   hadden. Het enige gezag werd in feite gevormd door de
   kerk, die territoriaal was opgedeeld in parochies of
   kerspelen.
   Er waren slechts twee zaken die gemeenschappelijk
   behartigd werden. De rechtspraak werd door de boeren zelf
   gedaan, de beheersing van zee- en binnenwateren was in
   handen van het klooster te Aduard, dat al in 1192 werd
   gesticht. Veel cultuur-technische werken (waterwegen,
   dijken, etc.) werden op initiatief van dit klooster
   uitgevoerd.
   Tot circa 1700 was er regelmatig sprake van overstromingen. Dit werd zowel veroorzaakt door het Reitdiep,
   dat in open verbinding stond met de zee, als door de
   afwatering van de hoge Drentse gronden via het Peizerdiep
   en het Eelderdiep.
   Het Eelderdiep, dat oorspronkelijk door Hoogkerk richting
   Reitdiep stroomde, werd verbonden met het Peizerdiep.
   Samen vormen deze het huidige Koningsdiep.
   Oorspronkelijk had het Peizerdiep drie uitmondingen. Eén
   hiervan werd rond 1400 door Aduarder monniken verbreed en
   gekanaliseerd.
   Hierdoor ontstond het Aduarderdiep.
   De voornaamste wegen waren de weg van Groningen naar
   Friesland langs het huidige Hoendiep en de huidige
   Kerkstraat en Zuiderweg. Op het kruispunt hiervan vond ook
   de eerste bebouwing van het dorp Hoogkerk plaats. Deze had
   het karakter van een lintbebouwing, die zich voornamelijk
   in noordelijke en oostelijke richting uitstrekte.
   Iets naar het noorden liep een tweede oost-west verbinding, de Leegeweg en de weg vanaf de Kerklaan in
   westelijke richting. Aan deze laatste lag een tweede
   dorpje, Leegkerk. Iets ten westen van deze nederzetting
   liep in noordoostelijke richting de Zijlvesterweg naar een
   derde kern, Dorkwerd. Langs deze onverharde wegen en langs
   het Aduarderdiep bevonden zich verspreide boerderijen.
   Rond 1576 was ten behoeve van militaire doeleinden een
   vaarweg van Groningen naar Friesland gegraven. Grote

   gegraven Hoendiep, dat in de zeventiende eeuw in fasen tot
   stand kwam. Omdat dit kanaal de wateren van verschillende
   zijlvesten (waterschappen) kruiste, dienden meerdere
   verlaten (sluizen) gebouwd te worden, teneinde de
   verschillende waterhuishoudingen gescheiden te houden.
   Op de plek waar het Koningsdiep uitmondt in het Hoendiep
   werd het Pannekoeksverlaat gebouwd en aan het begin van
   het Aduarderdiep het Kinderverlaat. Beide bestonden uit
   twee sluizen of verlaten. Het buurtschap dat op deze plek
   ontstond, kreeg dan ook de toepasselijke naam Vierverlaten.
   Behalve voor de scheepvaart was het Hoendiep ook van groot
   belang voor de afwatering van de lage landen rond
   Hoogkerk. In 1659 werd langs het kanaal een trekweg
   aangelegd van puin.
   In 1789 werd de gemeente Aduard gevormd, die bestond uit
   Aduard zelf, Hoogkerk, Leegkerk en Dorkwerd. Hiermee kwam
   formeel een eind aan het oude, typisch noord-Nederlandse
   stelsel van grietenijen, waarin de grietman de centrale
   figuur was. Oorspronkelijk was deze alleen belast met de
   rechtspraak, maar in de loop van de tijd was het ambt meer
   omvattend geworden.
   In 1811 werd door de Fransen de gemeentelijke indeling
   gewijzigd en werd de gemeente Hoogkerk gevo

   194-Geschiedenis van het Gebied Vinkhuizen
   Halverwege de negentiende eeuw was de gemeente Hoogkerk
   een typische plattelandsgemeente. Het dorp Hoogkerk was
   ontstaan op een zandrug. Leegkerk en Dorkwerd waren
   terpdorpen in een lager gelegen kleigebied dat werd
   drooggehouden met behulp van molens. Een kadastrale kaart
   uit 1821 laat een blokverkaveling zien.
   Het gebied werd doorsneden door een uitgebreid stelsel van
   waterwegen. De verbindingen over land waren voornamelijk
   onverharde 'kleiwegen'. De trekweg langs het Hoendiep was
   al langer verhard met puin en in 1842 was de Rijksstraatweg van Groningen naar Friesland aangelegd, met een
   wegdek van klinkers.
   Rond 1850 telde het dorp Hoogkerk zo'n 400 inwoners,
   Leegkerk en Dorkwerd elk ongeveer 300. Bijna allemaal
   vonden zij hun bestaan in de landbouw. Het waren voornamelijk 'koemelkers': veehouders die zelf de melk van hun
   (geringe aantal) koeien verhandelden, met name in de stad
   Groningen.
   Grotendeels ten zuiden van het Hoendiep bevond zich
   ongeveer 350 hectare bouwland, waarop haver, bonen, gerst,
   rogge, tarwe, koolzaad, erwten en aardappelen werden
   verbouwd.
   Mede door de aanleg van de verschillende infrastructurele
   werken in de voorafgaande periode was enige kleinschalige
   bedrijvigheid ontstaan. Rond 1850 was er sprake van twee
   kalkovens, een pel- en roggemolen, twee smederijen en een
   zeepziederij. Deze laatste was gelegen achter de aloude
   "Elmersmaborg", in het centrum van het dorp aan d

   Publicado el julio 6, 2021 02:33 TARDE por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

   02 de julio de 2021

   190-a Drielanden helofytenfilters Waterslag 3

   Geschiedenis DeHeld3 Watergebied

   Het gebied waarvan De Held III deel uitmaakt, kent een lange geschiedenis. Aan de noordrand van
   het gebied bevinden zich archeologische sporen uit het begin van de jaartelling. Delen van het
   ontwikkelingsgebied zullen ook in die tijd zijn gebruikt, maar de sporen daarvan ontbreken
   vooralsnog en zijn ook niet aangetroffen in het verkennend archeologisch booronderzoek uit 2002
   (CBB, Rapport integraal onderzoek De Held 3 te Groningen, januari 2002).
   In de 10e en 11e eeuw bezitten de

   kloosters van Fulda en Werden

   (uit Duitsland) grote landgoederen in o.a. de huidige provincie Groningen. Werden heeft diverse bezittingen verkregen in de omgeving, o.a.
   ten westen van Groningen, in het huidige gebied van De Helden. In de verpachtingregisters wordt
   deze streek omschreven als Lieuwerderwolde. Het gebied is in die tijd een moerassig veengebied, met

   in het noorden invloed van zout water en in het zuiden (omgeving Peizerweg) levend hoogveen. Deze
   typering van het milieu komt voort uit een analyse van de overblijfselen van mijten uit enkele
   grondmonsters uit 11e
   eeuwse waterputten, die in het gebied in 1995 zijn opgegraven.
   Kort voor 1200 moet de streek zijn getroffen door een (of meer) zware overstroming(en). Oorzaak is
   waarschijnlijk het afgraven, verbranden en ontwateren van het veen. Veen heeft de neiging in te
   krimpen en te oxideren, zodat het maaiveld zakt. Deze milieuramp werkte een natuurramp in de hand:
   het veen met de bewoningsplaatsen daarop wordt weggeslagen.
   Rond 1200 worden op de inmiddels afgezette kleilaag nieuwe woonkernen gesticht (Hoog- en
   Leegkerk; Zuid- en Noordlieuwerderwolde). Vanuit de oorspronkelijke loop van de Hunsinge wordt
   het gebied van De Helden ingepolderd, later in de middeleeuwen ook vanuit een aantal gegraven
   maren (sloten).
   Van de structuur uit de 11e
   eeuw resteert in het gebied niets; deze is weggespoeld, op een aantal
   teruggevonden dichtgeslibde geulen na.
   De bodemkundige kaart van de omgeving van Groningen laat zien dat Hoogkerk is gelegen op een
   smalle zandrug. Deze rug ligt parallel aan de Hondsrug, waarop Groningen is gelegen. Ten westen
   van de rug ligt het dal van de Hunsinge, zoals de oorspronkelijke voortzetting van het huidige
   Peizerdiepje in de middeleeuwen werd genoemd.
   Het dal tussen Hoogkerk en de Hondsrug is dat van de Drentse A en oorspronkelijk ook van het
   Eelderdiep. Het dal is opgevuld met kleiafzettingen in het noorden en veen in het zuiden. In het
   gebied worden de afzettingen die aan of dichtbij het oppervlak liggen omschreven als kleigronden
   waarin zich in meer of mindere mate veen of veenresten bevinden. Van zuid naar noord is sprake van
   een afname in het voorkomen van veen en een toename van kleiafzettingen. In de omgeving van
   Leegkerk, op een diepte van circa 1 meter onder NAP bevindt zich kleiig veen, dat overgaat in een
   zogenaamde vegetatiehorizont of -niveau. Dit is een niveau waarop zich in het verleden, gedurende
   langere tijd vegetatie heeft ontwikkeld. Later is zo'n 'laagje' overspoeld geraakt met klei. Het wordt
   gezien als een fase van stilstand in de afzetting van klei vanuit de omgeving van de Waddenzee. Dit
   vegetatieniveau dateert van rond 500 voor Christus. Hierop bevindt zich een aantal kleiafzettingen en
   lokaal nog een tussen kleilagen gelegen tweede vegetatiehorizont uit circa 285 na Christus. De
   zandige kleilagen bijna op maaiveldhoogte zijn veel minder oud.

   Het plangebied wordt op dit moment vrijwel geheel gebruikt als
   landbouwgebied. Het gebied is verdeeld in kleinschalig verkavelde
   graslandpercelen. De huidige verkaveling is al terug te vinden op
   negentiende eeuwse minuutkaarten. In de kleinschalige maar open
   inrichting is het traditionele open wierdenlandschap nog goed
   herkenbaar. Het gebied manifesteert zich als landelijk 'relict' in een zich
   steeds verder verstedelijkende omgeving. De recente stedelijke
   bebouwing grenst soms met voor-, soms met achterkanten aan het
   gebied De Held III. Langzaam verkeersroutes, waterlopen en
   groenzones worden hier en daar afgebroken daar waar het plangebied
   begint. Het vinden van een goede inbedding in en aansluiting op
   omliggend stedelijk weefsel is een belangrijke opgave voor De Held III.
   Prominent binnen het plangebied ligt de Leegeweg die als historische weg
   (middeleeuws) het gebied in oos

   ol>


  18. https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-GWRP-2020-2024-1.pdf

  19. https://www.yumpu.com/nl/document/view/52055801/groninger-water-en-rioleringsplan-gemeente-groningen

  20. https://www.yumpu.com/nl/document/view/18590899/toelichting-en-voorschriften-de-held-iii-gemeente-groningen

  21. https://plannen.groningen.nl/ro-online/plannen/NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-/NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-/t_NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-.pdf

  22. https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?coll=dts&identifier=MMUBA13%3A001654001%3A00483

  23. https://plannen.groningen.nl/ro-online/plannen/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-vo01/t_NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-vo01_3.3.html

  24. https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-GWRP-2020-2024-1.pdf
  25. De ruggengraat van De Held III is een centrale ader die van zuid naar noord door het gehele
   plangebied slingert. Deze ader wordt gevormd door een robuuste hoofdontsluitingsweg die wordt
   begeleid door water en een robuuste groenzone. Deze waterloop maakt deel uit van een waternetwerk
   dat vanuit het zuiden richting het Reitdiep loopt en dat een hoger peil voert dan de omgeving (het
   zogenaamde Drentse peil)
   In 1969 is tussen de suikerfabriek in Hoogkerk en de Waddenzee een vuilwaterpersleiding aangelegd
   (de zogenaamde HOWA leiding). Via de HOWA leiding worden jaarlijks enkele miljoenen kubieke
   meters biologisch gezuiverd afvalwater van de suikerfabriek in Hoogkerk en van een zuivelbedrijf in
   Bedum afgevoerd naar, voor de eerste, een lozingspunt in het Reitdiep bij Garnwerd en voor het
   tweede bedrijf een lozingspunt in de Waddenzee. Deze leiding loopt deels door het plangebied.
   Ten behoeve van beheer en onderhoud aan deze leiding moet een zone worden vrijgehouden van
   bebouwing en opgaande (diepwortelende) beplanting

   Ter plaatse van de wijk Gravenburg bedraagt het streefpeil NAP -1.20m (zowel zomer- als winterpeil). Het peil is hoger dan het peil ten westen (NAP -1,40m) om een scheiding te handhaven tussen landbouwwater en wijkwater. Voor Gravenburg is een circulatieplan opgesteld, de watergangen zijn afgesloten door stuwen en met elkaar verbonden door duikers. Het water zal op deze wijze door de wijk heen circuleren.

   De verschillende peilgebieden en leggergegevens zijn weergegeven in onderstaande figuur. Deze figuur is tot stand gekomen in overleg met Waterschap Noorderzijlvest.

   afbeelding "i_NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-vo01_0017.jpg"

   Het water van het omgelegde Eelderdiepje, ten zuiden van Hoogkerk zal in de toekomst gebruikt gaan worden voor de aanvoer van schoon water naar de woonwijk Reitdiep. Om dit te bewerkstelligen is tot aan de zuivering in Hoogkerk een open waterverbinding aanwezig.

   Vanaf de zuivering moet vervolgens het Hoendiep gekruist worden, deze kruising en verdere afvoer naar het noorden zal plaats vinden via een oude transportleiding. Deze transportleiding is momenteel buiten gebruik, van oudsher vormde deze transportleiding de verbinding tussen de rioolwaterzuivering en de zee.

   Waterberging

   Voor het gebied van bestemmingsplan Hoogkerk - Gravenburg is gekeken in hoeverre de waterstructuur voldoende waterberging biedt. In het gebied Hoogkerk Noord is voldoende oppervlaktewater aanwezig om het neerslagoverschot dat tijdens het klimaatscenario optreedt te kunnen bergen en risico`s op wateroverlast te beperken. De berekende maximale waterstandstijging bedraagt 45 cm.

   In het gebied Hoogkerk Centrum is niet voldoende oppervlaktewater aanwezig, het gehele gebied is aangemerkt als risicovol in geval van een klimaatscenario.

   Het watersysteem van Gravenburg maakt deel uit van het watersysteem van de westrand. In dit gebied is ruim voldoende water aanwezig. Er is derhalve ook geen risico op wateroverlast.

   Omgevingsaspecten

   In Hoogkerk Centrum is een rioolwaterzuivering gesitueerd. Deze zuivering wordt volgens planning ontmanteld in 2012-2013. Ter plaatse van de zuivering zal een gemaal worden gebouwd die zorgt voor het transport van het afvalwater na het opheffen van de zuivering. De persleiding vanaf dit nieuwe gemaal maakt onderdeel uit van het project Waterslag 2.

   Na renovatie van gemaal Garmerwolde in 2011 is deze rioolwaterzuivering in staat het afvalwater van de zuivering in Hoogkerk te verwerken. De verdere inrichting van het terrein na ontmanteling van de zuivering is nog niet bekend.

   Waterberging
   https://www.npostart.nl/NCRV_1250035
   Bij nieuwbouw en eventuele inbreiding van het plangebied moet rekening gehouden worden met de gevolgen van een toename van verhard en bebouwd oppervlak. Door deze verdere verstedelijking komt regenwater sneller tot afstroming. Voor het bestaande watersysteem betekent deze toename een extra belasting en moet meer water worden geborgen. Hiervoor wordt door de waterschappen een compensatie in de vorm van oppervlaktewater vereist. Als vuistregel wordt een compensatie van 10% van de toename van het verharde en / of bebouwde oppervlak in de vorm van oppervlaktewater geëist. Binnen het plan moet hier ruimte voor gereserveerd worden. Indien watergangen gedempt worden door nieuwe ontwikkelingen moet dit gecompenseerd worden door de aanleg van nieuwe watergangen/partijen.

   187-a Drielanden helofytenfilters Waterslag 3

   natuurserie over puur natuur op onverwachte plekken. Klaas van Nierop probeert de oorspronkelijke plantensoorten weer terug de stad in te krijgen. Peter Bulk maakt een boottocht door de singelgrachten. Lees meer
   https://www.npostart.nl/NCRV_1250035

   helofytenfilters?” Jan: “ Dat heeft te maken met het beoogde ecologische karakter van de wijk, waarbij er principes zijn dat je bijvoorbeeld je eigen energie opwekt, je eigen afvalwater zuivert en je eigen voedsel produceert. Uit ervaring wist men dat helofytenfilters geschikt zijn om er afvalwater mee te zuiveren. In Drielanden is in eerste instantie gekozen voor vloeivelden, deze zijn vooral geschikt om grijs afvalwater (al het huisafvalwater behalve uit de wc) mee schoon te maken.

   Zwart waterzuivering (uit de wc) was toen nog niet aan de orde, omdat daar een gezondheidsrisico bij zit door de aanwezigheid van de E. Coli-bacterie.

   Een tweede reden is, dat men hoopte dat als je terplekke in de wijk je eigen afvalwater zou zuiveren, de bewoners zich meer bewust zouden worden van wat ze allemaal door de gootsteen spoelen, een psychologisch effect dus.”

   Maar er is nog een derde reden, die meer economisch gedreven was.

   Jan: “ Over enige tijd zijn veel persleidingen naar de waterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde afgeschreven. De vervanging daarvan gaat ontzettend veel geld kosten en het gebruik van lokale afvalwaterzuivering kan dan een enorme besparing opleveren, met name in de afgelegen kleine dorpen. Daarbij kost het gebruik van lange persleidingen veel energie.’

   Jan: ‘In Drielanden werkt het helofytenfiltersysteem nu al ruim 25 jaar. Genoeg bewijs dat de grijze afvalwaterzuivering goed werkt.’

   Tenslotte heeft het rietfilter ook nog natuurwaarde: er broeden vogels!”

   Dat kan ik beamen. Vanuit mijn bovenraam heb ik begin mei de eerste meerkoetjes al weer zien zwemmen vanuit het – o.a. – met riet gemaakte nest van moeder en vader meerkoet.

   Omdat er in onze nieuwsbrief voornamelijk geschreven wordt over de natuur en ecologie in onze wijk en maar weinig over het milieu hebben we Jan van Dijk gevraagd iets te schrijven over de helofytenfilters die langs de noordkant van Drielanden liggen.

   Jan van Dijk is milieukundige op het gebied van waterbeheer en afvalwaterzuivering en woont in Waterland vanaf het begin, 1995 dus. Drielanden is opgezet als een ecologische wijk en daarbij hoorde ook een bijzonder rioolstelsel met gescheiden afvoer van afvalwater en een afvalwaterzuivering met behulp van helofyten (moerasplanten).

   Jan heeft zich hier van meet af aan mee bezig gehouden en onderhoudt tot op de dag van vandaag het contact met de gemeente hierover, met name over de helofytenfilters.

   twee vloeivelden achter Waterland en Mooiland

   De helofytenfilters, aanvankelijk twee vloeivelden achter Waterland en Mooiland, zijn aangelegd om het grijze afvalwater (water uit keuken, badkamer en wasmachine) van 110 woningen in Waterland te zuiveren. Hiertoe worden in Waterland het grijze water, het zwarte water (wc spoeling) en het regenwater apart afgevoerd. Grijs gaat naar de filters, zwart naar de afvalwaterzuivering in Garmerwolde en regenwater naar het wijkoppervlaktewater.

   2013-2015 zandfiler, infiltratieveld & bezinktank
   Afvalwateronderzoeksproject 2013-2015

   In 2013 is het systeem ten behoeve van een onderzoek naar de verwijdering van medicijnresten uit zwart afvalwater uitgebreid met twee onderdelen. Ten eerste een infiltratieveld (ook wel zandfilter of verticaal helofytenfilter genoemd). Dit ligt achter Waterland bij het Dwarsdijkje. Ten tweede een voorbezinktank (de “septic terp”) vooraan bij de parkeerplaatsen. De verwijdering van medicijnresten ging bijzonder goed, maar met name de voorbezinkput bleek te klein om ál het zwarte afvalwater uit Waterland te kunnen zuiveren. Momenteel wordt er alleen weer grijs afvalwater naar de filters afgevoerd. Het gezuiverde water, zo’n 25 m3/dag, wordt uiteindelijk geloosd op het wijkoppervlaktewater voorbij Mooiland en is van zwemwaterkwaliteit!

   Het oppervlaktewater in de wijk is een gesloten systeem. Er is normaal geen verbinding met het omringende water. Alleen bij teveel water wordt dit via een stuw afgevoerd naar de sloot langs het populierenpad. Bij te weinig water kan er water via een klep ingelaten worden. Het wijkoppervlaktewater wordt onder normale omstandigheden alleen gevoed door regenwater en het water uit de helofytenfilters.

   Misschien is het je opgevallen, dat het waterpeil in de wijk door de droogte en de hitte tijdens de laatste zomers erg laag was, ondanks dat het peil van het omringende water door het Waterschap verhoogd was. Dit is uiteraard zeer nadelig voor de ecologie in het wijkwater. Wat bleek? De waterinlaatklep in de stuw functioneerde niet meer. Dit euvel is verholpen en het onderhoud van de klep zal vanaf nu samen met het onderhoud van gemalen en putten jaarlijks plaatsvinden.

   Ook wordt er nog steeds overlegd over het maaibeheer en het baggeren van de sloten, maar daarover later meer!

   Heb je nog vragen, opmerkingen of meldingen, dan kun je mij mailen op: johannesvandijk33ATgmail.com

   P.s. Meer informatie kun je ook nog vinden op de website van Drielanden onder het kopje Afvalwaterbeheer.

   Waterslagtracé 3 Siersteenlaan Westpark

   https://www.jansma.biz/online-presentatie-aanleg-persleiding-siersteenlaan-in-groningen/

   In de stad Groningen, tussen de wijk Vinkhuizen en De Held leggen wij in de Siersteenlaan een persleiding aan. De gemeente Groningen heeft de afgelopen jaren onder de noemer ‘Waterslag’ al een aantal persleidingen gelegd. Hierdoor verbetert de afvoer van afvalwater vanuit de stedelijke gebieden richting de waterzuivering. Op deze manier wordt er in verhouding meer afvalwater en minder regenwater naar de zuivering afgevoerd. Een persleiding is een buis waarin het afvalwater onder druk stroomt. Dit doen we in de Siersteenlaan vanaf ter hoogte van de bushalte Opaalstraat aan de Siersteenlaan tot nabij het skateparkje aan de Johan van Zwedenlaan.

   Wij leggen de persleiding aan door middel van een horizontaal gestuurde boring. Dit is een techniek waarbij we niet een sleuf hoeven te graven, zoals normaal gesproken wel moet.

   De nieuwe leidingen worden onder de grond doorgetrokken, vanaf een intredepunt tot aan het uittredepunt. Een horizontaal gestuurde boring bestaat uit drie fases: eerst voeren we de pilotboring uitgevoerd, daarna verruimen we het boorgat en tot slot brengen we de leiding ondergronds.
   https://youtu.be/2C3JvhMyQXY

   Literatuur, Referenties

   1. https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-GWRP-2020-2024-1.pdf
   2. https://www.yumpu.com/nl/document/view/52055801/groninger-water-en-rioleringsplan-gemeente-groningen
   3. https://www.yumpu.com/nl/document/view/18590899/toelichting-en-voorschriften-de-held-iii-gemeente-groningen
   4. https://plannen.groningen.nl/ro-online/plannen/NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-/NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-/t_NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-.pdf
   5. https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?coll=dts&identifier=MMUBA13%3A001654001%3A00483
   6. https://plannen.groningen.nl/ro-online/plannen/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-vo01/t_NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-vo01_3.3.html
   7. https://nl.wikipedia.org/wiki/Leegkerk#Vroege_geschiedenis
   8. https://nl.wikipedia.org/wiki/Bangeweer
   9. https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruskenveen
   10. https://nl.wikipedia.org/wiki/Rug_van_Tynaarlo
   11. https://www.terpenonderzoek.nl/images/Nieuwsbrief-Ver.Terpenonderzoek-19--juni-2014-.pdf/
   12. https://plannen.groningen.nl/ro-online/plannen/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-oh01/t_NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-oh01_3.1.html
   13. https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-GWRP-2020-2024-1.pdf

   In Groningen zijn meerdere solitaire stadsvijvers
   met elkaar verbonden. Bij deze projecten is
   tegelijk regenwater afgekoppeld en direct naar
   de vijvers afgevoerd. Daarnaast zijn de volgende
   projecten en activiteiten uitgevoerd:
   • afkoppelprojecten in de Oosterpoortb   De ruggengraat van De Held III is een centrale ader die van zuid naar noord door het gehele ... ader wordt een verbinding gemaakt tussen het Omgelegde Eelderdiep, ... feit dat de centrale waterader niet als bergingsgebied kan dienen. 6.

   Archeologische verwachting Hoogkerk en omgeving

   https://plannen.groningen.nl/ro-online/plannen/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-oh01/t_NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-oh01_3.1.html
   Hoogkerk ligt op de noordelijkste punt van een uitloper van 'de rug van Tynaarlo'. Dat is een smalle dekzandrug die parallel loopt aan de Hondsrug, waar de stad Groningen op ligt. Het dorp Hoogkerk is waarschijnlijk als nieuwe stichting rond 1200 na Christus ontstaan. Deze datering wordt bevestigd door een opgraving die in 2000 heeft plaatsgevonden, toen in de Kerkstraat een schuur werd gesloopt. Op het kleine oppervlak van 32 vierkante meter werden twee waterputten en een waterkelder aangetroffen. Een van de waterputten, die opgezet was met turven, bleek van middeleeuwse origine. De dichtheid aan sporen geeft aan dat Hoogkerk in archeologisch opzicht een bijzonder waardevolle plaats is. De dorpskern van Hoogkerk is daarom ook opgenomen op de archeologische waardenkaart van Nederland als een terrein van hoge archeologische waarde.

   Het centrum van Hoogkerk is niet ontstaan op een wierde, zoals aanvankelijk werd gedacht, maar direct op de zandrug. Op deze dekzandrug kunnen sporen uit de prehistorie en latere tijden nog goed bewaard zijn gebleven. Een dergelijke nederzettting lag bijvoorbeeld aan de Zuiderweg, waar in 1996 een opgraving werd verricht waarbij sporen uit de steentijd en sporen en resten uit de eerste eeuwen na Christus zijn aangetroffen.

   Ten noorden van Hoogkerk duikt de rug van Tynaarlo weg onder de klei – en veenafzettingen. Om geen natte voeten te krijgen werden direct ten noorden van het centrum van Hoogkerk werden – nog op de dekzandrug – wierden opgeworpen. Deze wierden markeren het begin van het zogenaamde wierdengebied. Dit gebied overstroomde regelmatig, waarbij klei werd afgezet. Bewoning kon alleen plaatsvinden op verhoogde wierden. Het wierdengebied rond Hoogkerk maakt daarmee deel uit van het zeer goed bewaarde cultuurlandschap van de streek Middag in het Westerkwartier (zie figuur 1).

   In dit bestemmingsplan liggen twee wierden die aangewezen zijn als terrein van hoge archeologische waarde en een (klein) gedeelte van een archeologisch rijksmonument. De wierden van hoge archeologische waarden liggen direct ten noorden van Hoogkerk, waar de dalende dekzandrug werd opgehoogd om droge voeten te houden (zie figuur 2). Deze terreinen zijn reeds door Miedema in 1984 in haar proefschrift geïnventariseerd en opgetekend en toentertijd ook opgenomen op de Archeologische MonumentenKaart van Nederland. Het betreffen de AMK-nummers 7050 en 7051.

   Het archeologische rijksmonument dat voor een gedeelte binnen het plan ligt, betreft ook een gave en intacte wierde, gelegen achter Noodweg 1. Een klein gedeelte van deze wierde ligt binnen het plangebied van het bestemmingsplan. Op dit gedeelte is in 2009 een bouwvergunning verleend voor een nieuwe woning op basis van het geldende bestemmingsplan. Het is in principe verboden om op deze locatie de grond te roeren. Voor werkzaamheden die de grond rondom deze woning ingaan is daarom een vergunning nodig van de minister van het verantwoordelijke ministerie OCW.
   190-a Drielanden helofytenfilters Waterslag 3

   Literatuur

   https://edepot.wur.nl/370399
   https://www.saniwijzer.nl/media/stowa_saniwijzer_v2/org/1/documents/lopende%20projecten/201601_afvalwaterproject_drielanden_eindrapport-8mb.pdf
   https://www.drielanden.nl/waterbeheer
   http://www.denewa.eu/denewa/werkpakketten/voortgang-project-gemeente-groningen
   https://www.waterforum.net/vakbroeders-decentrale-zuivering-gebruikers-bepalen-of-praktijk-slaagt/
   https://mapsengine.google.com/
   https://support.google.com/mymaps/answer/3024454
   https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zrWmgg16tN1k.ki8uXCKb2Wn4
   https://www.opentopo.nl/#
   http://www.gigapan.com/gigapans/142199
   Nu nog mooier :) http://bit.ly/1cdHBX4 (kun je zelfs je eigen kaartlagen toevoegen)
   https://www.noardeast-fryslan.nl/sites/default/files/2021-03/Landschapsbiografie%20Noardeast-Frysl%C3%A2n%20-%20Definitieve%20Rapportage__lowres.pdf

   https://www.saniwijzer.nl/media/stowa_saniwijzer_v2/org/1/documents/lopende%20projecten/201601_afvalwaterproject_drielanden_eindrapport-8mb.pdf

   Publicado el julio 2, 2021 06:29 TARDE por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

   133. Agenda Excursies, Lezingen , Resultaten Presentaties

   NS codes Boeken BookChoice Juni 2021
   Met de spatiebalk zet je de microfoon in ZOOM aan en laat je de Spatiebalk LOS dan is de microfoon weer
   uit. Lekker snel en makkelijk als de focus op de Zoom applicatie is. https://www.edp24.co.uk/news/business/bbc-springwatch-will-showcase-rewilding-and-regenerative-farming-7990676
   Een deel van de originele sites met informatie

   1. De Nederlandse Mycologische Vereniging lezingen maandagavond (website)/ West Vlaanderen Agenda, Waternetwerk
   2. KNNV-afdelingen Youtube lezingen Korstmossen, Insecten, Gierzwaluwen, Nachtvlinders (agenda)
   3. KNNV-afdelingen organiseren lezingen over diverse natuuronderwerpen (Lezingen)
   4. En ook bij IVN-afdelingen worden online-lezingen gegeven (agenda)
   5. De Groene Agenda uit Rotterdam, Naturalis Spotlight Youtube, Waternetwerk, , West-Vlaanderen,
   6. De Natuurkundige Genootschappen Groningen / Natuurkundig Gezelschap Middelburg
   7. Het UMCG heeft samen met Dagblad van het Noorden de Medische Publieksacademie opgericht. Het UMCG wil met de Medische Publieksacademie een brug slaan tussen het toponderzoek dat in het UMCG plaatsvindt en de interesse hiervoor van het publiek. De Medische PublieksAcedemie UMCG Agenda (umcg.nl/live?)
   8. Op dit YouTube-kanaal plaatsen we sinds maart 2017 de opnames van de lezingen. Ons eigen 'lezing gemist', om het zo maar te noemen! UMCG Youtube kanaal (umcg.nl/live?)
   9. EventBrite Biodiversity, EventBrite Dragonflies,
   10. EventBrite Odonata,
    ZoogdierenVereniging,
    EventBrite in het weekend , Wildlife Events op Facebook , STOWA

   11. EventBrite Natural, EventBrite Ecology, EventBrite Rewilding Lezingen, EventBrite Vogel Lezingen, Birds Events op Facebook
   12. EventBrite Wildlife, Natuurmonumenten Events op Facebook
   13. EventBrite Mammals, Zoogdieren Events op Facebook
   14. EventBrite Muizen, NMV Mycologen Agenda
   15. EventBrite Vleermuizen ,Vleermuizen Events op Facebook
   16. EventBrite Otters, Otter Events op Facebook
   17. EventBrite Cameravallen, Kamera vallen Events op Facebook
   18. NHGL Limburg, Limburg Events op Facebook
   19. Wild Life Events op Facebook , STOWA/ West Vlaanderen Agenda
   20. KNAW, de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie op sociale media en blijf op de hoogte van onze activiteiten. Meer informatie op knaw.nl/blijfopdehoogte
   21. TNO Webinars Energie Duurzaamheid, Studium Generale Groningen
   22. NHGL Kring Maastricht Heerlen, STOWA, Devon Wildlife Trust Playlist
   23. Amsterdam De Zwijger livecast, De Zwijger Podcast, Devon Wildlife Trust Playlist
   24. Webinar terugkijken klimaatadaptatie in de stad, Effecten van droogte en verzilting, https://groenepeper.com/programma/, ASN Webinar Fondsmanager, Natuurkennis.nl OBN Ecologisch Webinar, Archief Natuurkennis.nl OBN Ecologisch Webinar , Groninger Wetenschapsquiz TerugKijken Ben Feringa en Cisca , Veenweiden NOB

   Vrijdag 23 november 2021

   1. op de VGG Toogdag, met als thema: “Kansen voor het Groninger Landschap”:


   Oktober


   24-26 september 2021
   1. Jt jubileumweekend
    t is de officiële uitnodiging voor het jubileumweekend van 24-26 september 2021 in De Biotoop in Haren. Dit grote evenement komt steeds dichterbij en we willen graag weten wie er komen om alles zo goed mogelijk te kunnen organiseren.

   7 oktober
   CoP Beken en Rivieren:
   Laat ons weten: wat zijn uw instrumenten en oplossingsrichtingen bij dilemma’s rond water vasthouden in beekdalen?

   September

   4 September 2021

   1. Friese Vrijwilligersdag Natuur Online + Veldactiviteiten
    Online + Veldactiviteiten https://www.slideshare.net/SOVON/presentations in Friesland natuurmonitoring en -onderzoek, herkenning van soorten, toepassing van onderzoeks/telmethoden https://www.youtube.com/SOVONVogelonderzoek/playlists
    https://www.zoogdiervereniging.nl/agenda/2021/friese-vrijwilligersdag-natuur

   2 september (16-17 uur)

   1. Webinar ‘Geulpatronen van beken en de implicaties voor beekherstel’ op

   September

   Vrijdag 24 Augustus

   1. Donderdag 24 Augustus

   2. 14:00-15:30 Magical Marsh Fritillaries A look at this iconic butterfly that makes its home in the Brecon Beacons National Park and the work being done to restore populations and to restore and manage its habitat in the Brecon Beacons National Park along with an exciting new breeding programme. https://www.eventbrite.co.uk/e/magical-marsh-fritillaries-zoom-tickets-162042075209
   3. Augustus

    zondag 25 juli
    Aanvang: 0.00 uur
    Startpunt: Het Oude Politiebureau (HOP), Zaagmuldersweg 3

    Zaterdag 10 juli
    FLORON j Sauwerd van 10.00-13.00 uur.
    Op 8, 9 en 10 juli is het zo ver. Dan organiseert Utrechts Landschap de tweede editie van de Utrechtse Natuurdagen, ditmaal op Park Vliegbasis Soesterberg. Het thema is 'Vliegers op de Vliegbasis'.

    Vrijdag 9juli

    1. Donderdag 8 juli

    2. Wijksafari Margot Ribberink, een bekende weervrouw, en Buurkracht organiseren en praten de avond aan elkaar. Iedereen in en om de wijk is uitgenodigd en kan deelnemen. Ook de gemeente en de woningbouwverenigingen zijn van de partij.
     De bedoeling is een gesprek over de foto's van probleemplekken op gang te brengen e

    3. Donderdag 8 juli

     1. Wijksafari Margot Ribberink, een bekende weervrouw, en Buurkracht organiseren en praten de avond aan elkaar. Iedereen in en om de wijk is uitgenodigd en kan deelnemen. Ook de gemeente en de woningbouwverenigingen zijn van de partij.
      De bedoeling is een gesprek over de foto's van probleemplekken op gang te brengen e

     Vrijdag 7 juli

     1. FREE 19:30 Biodiversity Information Service (BIS)
      Moth Trapping in Mid Wales - a Beginners Guide https://www.bis.org.uk/diaryevent/323

     2. FREE County Recorder Norman Lowe will show you how to get into moth trapping, the equipment you need and how to identify some of the easier, more common moths you are likely to attract in mid Wales. You'll also learn about some of the iconic moths that make their home within the Brecon Beacons National Park. https://www.bis.org.uk/diaryevent/326

     Dinsdag 6 juli

     1. FLORON j Sauwerd van 10.00-13.00 uur.
     2. Wijksafari Margot Ribberink, een bekende weervrouw, en Buurkracht organiseren en praten de avond aan elkaar. Iedereen in en om de wijk is uitgenodigd en kan deelnemen. Ook de gemeente en de woningbouwverenigingen zijn van de partij.
      Op 8, 9 en 10 juli is het zo ver. Dan organiseert Utrechts Landschap de tweede editie van de Utrechtse Natuurdagen, ditmaal op Park Vliegbasis Soesterberg. Het thema is 'Vliegers op de Vliegbasis'.

     Zaterdag 3 Juli

     1. Tuinen Dagen

     Donderdag 1 Juli

     1. 17:00 Wetenschapper Koos Biesmeijer van Naturalis en groenkenner Jan Graafland van Weleda bestaat 100 jaar! https://www.naturalis.nl/agenda/live-in-gesprek

     Juli

     1. 19:00 Wild Frontier: Landscapes and Wildlife of Alaska is a journey through the fascinating geology and ecology of Alaska's diverse landscapes, the flora and fauna that call them home, and the relationship between Native Alaskans and their natural environment. This talk will travel from the coastal temperate rainforests of Southeast Alaska, to the rich marine waters of Prince William Sound; the alpine heights of the Alaska Range, to the boreal forests of the Interior; to the vast stretches of subarctic and Arctic tundra stretching to the Bering and Beaufort Seas.

     Juni

     30 juni

     1. Webinar Surf Microsoft

     Webinar Bouwen met Natuur: 29 juni
     (9:00-10:30 uur) Op 29 juni organiseert de werkgroep Bouwen met Natuur een webinar om het programma af te sluiten. In de afgelopen 5 jaar hebben STOWA en 10 waterschappen gezamenlijk kennis (laten) ontwikkelen en gebundeld in het programma Bouwen met Natuur. Bouwen met Natuur (BmN) is een wijze van werken bij verbeteringsprojecten in beeksystemen. Daarbij worden natuurlijke processen benut om waterdoelen te realiseren. In de webinar wordt de kennis uit dit programma gedeeld met een bredere groep. Voor meer informatie en aanmelden zie https://www.stowa.nl/agenda/webinar-bouwen-met-natuur. https://waterschap-aa-en-maas.webinargeek.com/bouwen-met-natuur/join/ajtrl39d
     https://www.stowa.nl/onderwerpen/waterkwaliteit/realiseren-van-ecologische-waterkwaliteitsdoelen-krw/bouwen-met-natuur
     https://waterschap-aa-en-maas.webinargeek.com/watch/_FpxHLo1YNk/
     Zaterdagochtend 26 juni: Fort Giessen

     1. Bijeenkomsten Natuurinclusief Bouwen
     2. Zaterdagochtend 19 juni: Fort Giessen
     3. Zaterdagochtend 26 juni: De Groenhoeve, Uden
     4. 09:00 De WindVogel Algemene Ledenvergadering online ALV

     donderdag 24 juni

     1. 13:0018:00 Entrance New energy Forum
     2. I15:00 Startel Backup Cloud Azure
     3. I
      5 Beekdalen: donderdag 24 juni

     4. 14:00 tot 16:15 uur.PowerToThePaling In Nederland verhinderen vele tienduizenden blokkades zoals stuwen, gemalen en waterkrachtcentrales de toegang tot grote delen van het leefgebied van de paling. Blokkades op zwemroutes zijn één van de belangrijkste oorzaken voor de kritieke situatie waarin de paling verkeert.
      Grootschalig https://ravon.nl/powertothepalingprijs
      Voor het eerst is grootschalig en volledig dekkend gekeken naar de toegankelijkheid van alle Nederlandse wateren voor paling en daarmee ook andere vissoorten.
      Presentatie resultaten https://ravon.nl/powertothepalingprijs
      De resultaten zullen tijdens het Palingprijs webinar worden gepresenteerd. Aanmelden is gratis.
      Welke waterbeheerder wint de Paling Prijs
      Uit de analyses blijkt hoeveel leefgebied voor paling is ontsloten en waar nog kansen liggen. Hiermee wordt ook duidelijk welke waterbeheerder de meeste knelpunten heeft opgelost en het meeste leefgebied heeft ontsloten en dus de Paling Prijs wint.

     5. 24 juni 2021 van 14:00 tot 16:15 uur.Power to the Paling Prijs webinar, dat online plaatsvindt op

     Woensdag 23 Juni

     1. ALV’s organiseren, te weten op 16 juni en op 23 juni. Maar waarom? Voor een geldige besluitvorming door de ALV over een statutenwijziging, is een opkomst van 2/3 deel van onze leden nodig en een meerderheid van 75% van de stemmen. Indien die opkomst

     Dinsdag 22 juni

     1. 09:30 tot 16:30 Symposium 'Heel Brabant bouwt natuurinclusief!' https://vimeo.com/555091245/e0ac812de1
     2. 09:00 Deventer Teams &Grunniger Power Algemene Ledenvergadering online ALV
     3. 09:00 Zeeuwind Algemene Ledenvergadering online ALV     21 juni

     1. 09:30 Webinar Natuurambities grote wateren: https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Natuurambitie-Grote-Wateren-concreet-in-de-praktijk-1.htm


     5 ,20Juni

     1. 19:00-20:00 Carnivorous plants are unique, wickedly cool plants that are functional and fun to look at! They help keep unwanted insects at bay and help beautify bog gardens - which are ideal for our PNW conditions. Bog gardens can exisit in those poor drainage spots where nothing else can. Join Jerry Addington, owner of Courting Frogs Nursery, along with our own Trevor Cameron, C.P.H. for this
     2. 27 Mei ABNAMRO Energie Transitie Thursday Full Cells https://circl.nl/special/energy-transition-thursday%20DO%2027%20MEI,%2016.00%20-%2017.00%20ENERGY%20TRANSITION%20THURSDAY%20#13%20|%20FUEL%20CELLS

     Zaterdagochtend 19 juni: Fort Giessen FYSIEK VogelBescherming VERZET

     1. Bijeenkomsten Natuurinclusief Bouwen
     2. Zaterdagochtend 19 juni: Fort Giessen
     3. Zaterdagochtend 26 juni: De Groenhoeve, Uden

     Vrijdag 18 juni

     1. 16.00 tot 17.30 u. online ALV op vrijdag 18 juni, van 16.00 tot 17.30 u. Update over 2021 tot nu toe
      Verantwoording jaarrekening 2020


     Woensdag 16 Juni

     1. ALV’s organiseren, te weten op 16 juni en op 23 juni. Maar waarom? Voor een geldige besluitvorming door de ALV over een statutenwijziging, is een opkomst van 2/3 deel van onze leden nodig en een meerderheid van 75% van de stemmen. Indien die opkomst
     2. 09:00 Deventer &Grunniger Power Algemene Ledenvergadering online ALV


     Maandag 14 juni 2020

     1. 20:00 uur. Algemene Leden Vergadering (ALV) op maandag 14 juni 2020 om 20:00 uur.

     Vrijdag 11 Juni

     1. 09.00 - 10.00 vindt het webinar Klimaatadaptatie in stad en dorp

     Donderdag 10 Juni

     1. WerkgroepSessie Vinkhuizen Grunniger Power Opgeven via Website
     2. Nationaal Park Drentsche Aa otter- & beverlezing door Cindy de Jonge op 10 juni 2021
     3. https://www.5groningen.nl/nieuws/online-5g-seminar-leefomgeving
     4. https://opscongres.online/ Conferentie Noord

     Woensdag 9 Juni

     1. 1 Drentsche Aa Thema-avond: Cindy de Jonge neemt ons mee in het leven van de Otter. 2021 is tevens uitgeroepen tot 'Jaar van de Otter' Nationaal Park Drentsche A
      Otter en bever lezing Nationaal Park Drentsche Aa
      Nationaal Park Drentsche Aa organiseert op 10 juni aanstaande om 20:00 uur een digitale Otter en Bever lezing, verzorgd door Cindy de Jonge. Aanmelden kan via de aanmeldpagina: https://fd9.formdesk.com/provdrenthe/otterenbeverlezing
      Het ene dier laat zijn sporen duidelijk zichtbaar in het landschap achter, de ander leeft een meer verborgen bestaan. Toch kun je ze beide in Nationaal Park Drentsche Aa tegenkomen. Dat is uniek en dat is niet altijd zo geweest.
      Door menselijk ingrijpen waren otters en bevers uitgestorven in Nederland. Inmiddels zijn ze terug. Dankzij een succesvol herintroductie programma maken ze weer deel uit van onze natte natuur.
      2021 is door de Zoogdiervereniging uitgeroepen tot het jaar van de otter. De hoogste tijd om eens nader kennis te maken met zowel de otter als de bever. Wat zijn de verschillen en wat zij hun overeenkomsten. Misschien hebben ze meer gemeen dan je in eerste instantie zou verwachten..."
      Als kind was Cindy al 'kind aan huis' in het Drentsche Aa gebied. Ze zag de otters en de bevers naar het Drentsche Aa gebied komen door de karakteristieke sporen die ze achterliet. Sindsdien is Cindy verliefd op deze bijzondere dieren in het magnifieke Drentsche Aa landschap
      Cindy de Jonge is al jaren als vrijwilligster betrokken bij het NEM, Netwerk ecologische monitoring van de otter in Drenthe. Daarnaast is ze sinds kort werkzaam bij ecologisch adviesburo Bureau Biota. In samenwerking met verschillende partijen houdt ze zich bezig met de bevers in Noord Nederland.

     2. Grunneger Power Vinkhuizen

     Dinsdag 8 Juni

     1. 19:00 Natuur & Milieu gratis webinar Michelle Prins en Afkenel Schipstra je alles vertellen over productie, transport, opslag en toepassing v
     2. Marco Glastra Heden en Toekomst van het Groninger Wierdenlandschap
     3. Lezing Amfibieen Natuurlijk Delflaand KNNV Delft
     4. 18.45 untill 20.30“Birds and the Bees:Knowledge Infrastructures for Monitoring Sustainability” in the bachelor program “Global Responsibility and Leadership”. Tuesday June 8th from 18.45 untill 20.30
      https://meet.google.com/zkt-anbo-tuv
      https://www.eventbrite.com/o/grl-birds-and-the-bees-33417014047

     Maandag 7 Juni

     1. 19:30 Machiel Noordeloos Fluweelboleten NMV

     5 Juni

     1. 19:00-20:00 Carnivorous plants are unique, wickedly cool plants that are functional and fun to look at! They help keep unwanted insects at bay and help beautify bog gardens - which are ideal for our PNW conditions. Bog gardens can exisit in those poor drainage spots where nothing else can. Join Jerry Addington, owner of Courting Frogs Nursery, along with our own Trevor Cameron, C.P.H. for this
     2. 27 Mei ABNAMRO Energie Transitie Thursday Full Cells https://circl.nl/special/energy-transition-thursday%20DO%2027%20MEI,%2016.00%20-%2017.00%20ENERGY%20TRANSITION%20THURSDAY%20#13%20|%20FUEL%20CELLS

     Vrijdag 4 Juni

     1. Kleine MarterAchtigen
      https://www.zoogdiervereniging.nl/agendaoverzich
      https://www.zoogdiervereniging.nl/agenda/2021/webinar-kleine-marterachtigen-deel-2

     Donderdag 3 Juni

     1. 09:00-12:00 BIJ12 "vegetatiekarteringen en habitatkaarten bij medewerkers "Hoe verloopt het proces van inwinnen en verwerken van vegetatiegegevens?
      Waarom zijn goede karteringen van belang?
      Aan welke eisen moet een goede kartering voldoen?
      Hoe worden karteringen vergeleken?
      Welke hulpmiddelen zijn er voor het maken van een kartering?
      https://landelijke-veenweide-oploop-online-2021.b2match.io/agenda?my=true

     2. 09:45 - 12:00 Landelijke Veenweide Oploop
      https://landelijke-veenweide-oploop-online-2021.b2match.io/agenda?my=true

     3. ONLINE LEZING: Bijen in de (moes)tuin: Wat kan ik voor u doen? (Beringen)

     Woensdag 2 Juni

     1. Veenweiden NOB

     Dinsdag 1 Juni

     1. 19.10 u. Lezing “Bij-zonder landschap” door Joeri Cortens, Natuurpunt CVN,
      Inleiding door Jan Mampaey, diensthoofd Provinciaal Natuurcentrum

     2. Ingenieur pak je rol in de energietransitie; van het gas los - maar hoe dan?
     3. 13:40 De energietransitie moet sneller door Marjan Minnesma, Urgenda
     4. 14:10 Het gaat om de juiste stappen door Albert van der Molen, Stedin
     5. 18:45 to 20:30 pm PHD Fee talk about solutions to protect marine animals such as sea turtles and give room for questions, your ideas and discussions.: https://meet.google.com/irh-eiop-jmz
     6. 1 Groninger Wetenschapsquiz TerugKijken Ben Feringa en Cisca

     Mei

     Zondag 30 Mei

     1. 10.30 u.: Opening webinar vimeo.com/event/962808/c70dc76200
      Igor Philtjens, gedeputeerde van de provincie Limburg, bevoegd voor het provinciaal Domein Bokrijk

     2. 10.35 u.: Opening Week van de Bij
      Peter Cabus, secretaris-generaal van het Departement Omgeving

     3. 10.40 u.: Wilde bijen in Bokrijk
      Maarten Jacobs, onderzoeker /bijenspecialist.

     4. 11.00 u.: Week van de Bij 2021, ‘Bijenhelden breken uit!’
      Bart Vandepoele, educator Week van de Bij

     5. 11.15 u.: Bijen op school
      Karel Coenen, MOS- begeleider Provinciaal Natuurcentrum Limburg

     6. 11.25 u.: Voorstelling eerste bijen-kinderboek
      Britt van Marsenille, meter Week van de Bij

     7. 11.40 u.: Voorstelling van het nieuwe Suske en Wiske-album ‘Het blije bijenteam' en het educatief project ‘Plan Bij’
      Bruno Remaut, educator Week van de Bij

     8. 11.50 u.: Slottoespraak
      Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving, Justitie, Toerisme en Energie.
      Moderator: Jan Mampaey, diensthoofd van het Provinciaal Natuurcentrum Limburg

     9. Webinar terugkijken klimaatadaptatie in de stad, Effecten van droogte en verzilting
      vimeo.com/event/962808/c70dc76200 https://www.weekvandebij.be/week-van-de-bij-2021-bijenhelden-breken-uit

     Zaterdagochtend 29 mei

     1. NatuurInclusief Bouwen
     2. Zaterdagmiddag 29 mei: Museum Klok en Peel, Asten
     3. Zaterdagochtend 19 juni: Fort Giessen
     4. Zaterdagochtend 26 juni: De Groenhoeve, Uden
     5. 09:15 tot ongeveer 12:00 WIlde Narcis Landschapsbeheer Koekange
     6. Lezing Amfibieen https://delfland.knnv.nl/agenda/help-de-amfibieen-in-je-tuin/
     7. KNNV Lezing Delfland
     8. Natuur Drenthe Vermeerderen Narcissen(Koekange)

     Vrijdag 28 Mei

     1. Nederlandse Mycologische Vereniging en de Bryologische en lichenologische Werkgroep van de
     2. KNNV Lezing Delfland

     27 mei
     Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen

    4. RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1
     1. 4 Veenmoerassen: donderdag 27 mei
     2. 5 Beekdalen: donderdag 24 juni
     3. 6 Historische akkers: 23 september 2021
     4. 7 Duinen: 28 oktober 2021
     5. 8 Waddengebied: 25 november 2021
     6. Heidevelden en stuifzanden, donderdag 25 maart
     7. RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1
     8. Rivierengebied, donderdag 22 april
     9. Veenmoerassen: donderdag 27 mei
     10. Veenmoerassen, donderdag 27 mei
     11. Beekdalen, donderdag 24 juni
     12. Historische akkers, 23 september
     13. Duinen, 28 oktober
     14. Waddengebied, 25 november
     15. KNNV Lezing Delfland

     Donderdag 27 mei

     1. 11:00 – 11:45 | Educatie als pijler voor inclusiviteit in de digitale sector
      13:00 – 13:45 | The journey of the Amsterdam Doughnut Coalition and Sustainable ICT
      *this session is in English
      14:00 – 14:45 | Circulair afvalmanagement in het WO, HBO en MBO
      15:00 – 15:45 | Building a Circular Economy for Digital Infrastructure *this session will be in English
      16:00 – 16:45 | Duurzame mobiliteit na corona

     2. 19:00 vervolgdiscussie Windvogel strategie
     3. 27 Mei ABNAMRO Energie Transitie Thursday Full Cells

     Donderdag 27 Mei

     1. Veenmoerassen: donderdag 27 mei
     2. 5 Beekdalen: donderdag 24 juni
     3. Dragonflies in Devon - Conservation Communities
     4. 13:00-13:45 | Duurzame digitale infrastructuur als innovatiemotor van Nederland *this session is in English

     Woensdag 26 mei

     1. 11:00 – 11:45 | Hotspot Klimaatadaptatie. De leefbare stad: naar een robuuste groene leefomgeving
     2. 13:00-13:45 | Duurzame digitale infrastructuur als innovatiemotor van Nederland *this session is in English
     3. 14:00-14:45 | Power Purchase Agreement
      15:00-15:45 | Grenzeloos digitaal werken aan je klimaatdoelen
      16:00-16:45 Minder energie, meer op maat
      19:00 VWH landschapsplannen Westpoort 2 met de gemeente en Bosch & Slabbers

     4. 20:00 uur Krammer digitale informatiebijeenkomst.
     5. overleg landschapsplannen Westpoort 2 met de gemeente en Bosch & Slabbers
     6. Webinar terugkijken klimaatadaptatie in de stad, Effecten van droogte en verzilting
      15:00 – 20:30 week van Pinksteren VanDerValk Hoogkerk, VGG ToogDaG Landschap

     7. Zeeuwind organiseert daarom op woensdag 26 mei 2021 van 19.00 - 20.00 uur een digitale bijeenkomst om de beoogde wijzigingen in de statuten toe te lichten. Wat betreft bevoegdheden zijn de statuten in lijn gebracht met de huidige governanc
     8. 20:00 uur Bloemen en insecten, niet zonder elkaar, KNNV Heuvelrug Frans Bussel

     Dinsdag 25 mei

     1. 13:00 – 13:45 | Groen de crisis uit: de stem van de jongeren
      14:00 – 14:45 | De echte vleesprijs
      15:00 – 15:45 | Het verhaal van Peel Pioneers: producent van lokale, innovatieve, circulaire sinaasappelingrediënten.

     2. Dinsdag 25 mei (19:00-20:30 uur)
      2. Infoavond: Vinkhuizen van het aardgas en op het warmtenet https://us02web.zoom.us/j/89685740596

     3. 19:30 uur VERZET 25 meiNatuurlijk Delflaand KNNV Delft "Wilde bijen in de Tuin VERZET
     4. 19:30 uur i BAT030 PHD Lezing Vleermuizen in Utrecht https://us02web.zoom.us/j/82958424484?pwd=SEhYWmRpVnBSajh5SklnRmRPa0Ixdz09

     Maandag 24 Mei

     1. Nederlandse Mycologische Vereniging en de Bryologische en lichenologische Werkgroep van de KNNV een online-lezing over bijzondere groepen schimmels, waaronder vrij levende schimmels, korstmossen en (korst)mosparasieten. Aan de hand van aansprekende soorten zal Henk-Jan van der Kolk verschillen en overeenkomsten in levenswijze van deze groepen schimmels toelichte
      https://zoom.us/j/93611965475

     21 mei

     1. Weersextremen en de watersector7 sessies van 09:00 - 10:00 over weersextremen, van klimaatadaptatie in de stad, naar de effecten van droogte en verzilting, het vinden van alternatieve bronnen en bijvoorbeeld slimme nieuwbouw.
     2. 09:00 Peter Kuipers Munneke "Weer- en klimaatscenario's" (meteoroloog en weerpresentator bij NOS) de reeks af met een introductie op de oorzaken van weer- en klimaatverandering en de gevolgen op korte en lange termijn voor Nederland. Hij belicht de waterhuishouding vanuit vier invalshoeken: zee, rivieren, neerslag en grondwater.
      Karin van der Wiel (klimaatwetenschapper bij het KNMI) neemt ons die ochtend mee in de nieuwe klimaatscenario's, die het KNMI in 2023 presenteert. Als deelnemer kun je jouw vragen stellen.

     3. Webinar terugkijken klimaatadaptatie in de stad, Effecten van droogte en verzilting
     4. 11 juni: Klimaatadaptatie in stad en dorp
     5. 9 Juli Droogte: effecten en adaptatie - hogere zandgronden
     6. 10 Sep Verzilting: effecten en adaptatie - kust en riviermondingen
     7. 15 Okt Alternatieve bronnen: voldoende zoet water voor alle gebruikers
     8. 12 Nov Greenfield: slimme nieuwbouw
     9. 10 Dec Belangenafweging en klimaatextremen: hoe maak je keuzes?


     Donderdag 20 Mei

     1. 19:00 uur. Algemene Ledenvergadering GP (ALV) in 2021 Via deze nieuwsbrief ontvang je de voorbereidende stukken én de link om in te loggen.
     2. 19:30 tot 21:30 - Duinpanne, Olmendreef 2, 8660 De Panne De volgende lezing staat gepland op donderdag 20 mei over het burgerwetenschapsproject ‘Curieuzeneuzen in de tuin’ en zal ter plaatse in Duinpanne doorgaan als de maatregelen het toelaten.
      Inschrijven kan via deze link: https://www.west-vlaanderen.be/activiteit/curieuzeneuzen-de-tuin
      Indien het toch een webinar wordt brengen we je op de hoogte per mail.

     3. Gerrit Hendriksen, KNNV Deventer, zal jullie meenemen in de Stadsflora van Deventer en Mike Hirschler, IVN Deventer, zal wederom een natuurquiz met jullie doen.

     Woensdag 19 Mei

     1. 19:00 tot 20:30 uur geeft Maik Janssen via Zoom een online excursie over de Tengere distel op de Wierdijk. Hij neemt je mee in de ecologie, herkenning en het lopende soortbeschermingsproject.
     2. 19 mei om 14.00 uur.
     3. 19:00 'Living with Otters in the North East of England’
     4. 19:00 VWH Hoogkerk Jaarvergadering
     5. 19:00 Beheer Credit woensdag 19 mei om 14.00 uur.
     6. 19:00 tot 20:30 uur geeft Maik Janssen via Zoom een online excursie over de Tengere distel op de Wierdijk. Hij neemt je mee in de ecologie, herkenning en het lopende soortbeschermingsproject.

     18 Mei
     dinsdag 18 mei om 11.00 uur.
     dinsdag 18 mei om 14.00 uur.
     woensdag 19 mei om 14.00 uur.

     1. 11:00 Beheer Credit
     2. 14:00 Beheer Credit 19:00 'Living with Otters in the North East of England’
     3. 19:00 VWH Hoogkerk Jaarvergadering

     Maandag 17 mei (19:00-20:30 uur)

     1. 09:00 Circulair Bouwen Antwerpen
     2. 14:00 Beheer Credit
     3. 15:00 KnelPunten van de Otter, Zie Lutra YouTube
      https://www.zoogdiervereniging.nl/nieuws/2020/2021-wordt-het-jaar-van-de-otter
      https://www.zoogdiervereniging.nl/agenda/2021/webinar-hoe-lossen-we-knelpunten-op-om-otters-te-redden

     4. Webinar Circulariteit Leeuwarden en Water Test HanzeHogeSchool Rug Vitens "Nothern Knowledge
     5. 19:00 Infoavond: Help de energietransitie komt eraan
      Waarom gaan we (nu al) van het aardgas af, waarom een warmtenet?.

     Zaterdag 15 Mei

     1. 19:00 – 20:30 Slakken van Borneo NMV Nederlandse Macologische Vereniging WFD Dag Norg Excursie

     13 Mei

     1. https://dezwijger.nl/live
      Vorig jaar presenteerde wethouder Laurens Ivens de Groenvisie Amsterdam: een plan voor radicale vergroening in de stad. Het stadsbestuur heeft inmiddels 26,5 miljoen euro vrijgemaakt voor het vergroenen van de stad in 18 grote projecten. Maar hoe moet je radicaal vergroenen in een steeds dichter bevolkte stad? En hoe balanceer je de verschillende “groene waarden”: van recreëren tot biodiversiteit en van gezondheid tot klimaatadaptatie? Een gesprek met actieve “vergroeners” en voorbeelden uit Singapore en Parijs.

      Je kunt deze Livecast online streamen en je kunt meepraten via Zoom door online te reserveren (zie onderstaande link).

     13 Mei

     1. 20.00 tot 21.00 KNNV Lezing "Bomen en heesters herkennen" Online via Zoom te geven van 20.00 tot 21.00 uur De cursus is gratis. U kunt zich opgeven bij Jan Uilenbroek

     Dinsdag 11 Mei

     1. 19:30 uur Bergler webinar "Threat Modeling" .NET Voorkom beveiligingsrisico’s in je software applicatie door ze in een vroegtijdig stadium te herkennen
     2. 19.58 "De landschapsgeschiedenis van het Hogelandster Wierdengebied" door Prof.dr.ir. Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis en hoofd van het Kenniscentrum Landschap van de
      Rijksuniversiteit Groningen. Stichting Tinallinge Plus

     3. 19:30 KNNV Lezing EngelsmanPlaat Piet Veel
     4. Webinar 'Kleine marterachtigen' deel 2 KM is verzet
     5. "De landschapsgeschiedenis van het Hogelandster Wierdengebied" door Prof.dr.ir. Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis en hoofd van het Kenniscentrum Landschap van de
      Rijksuniversiteit Groningen.

     Maandag 10 Mei

     1. 19:30 uur De boeiende wereld van de roesten. Spreker: Aad Termorshuizen
      Vanavond kom je terecht in de bijzondere wereld van de roestschimmels. Dit zijn schimmels die alleen op groene, levende planten voorkomen en een intrigerende levenscyclus hebben met tal van sporen en voor veel soorten ook nog eens met het merkwaardige fenomeen van een “verplichte” waardplantwisseling. Voor een deel bedreigen ze de wereldvoedselvoorziening, maar de meeste soorten leiden een onschuldig bestaan in de natuur. Iedereen die daar oog voor heeft kan deze schimmels waarnemen en determineren. Hoe dat kan, wordt toegelicht in deze lezing.

     8 Mei

     1. 19:30 KNNV Lezing EngelsmanPlaat Veel
     2. World Migratory Bird Day - Nesting Birds at Brunette River and Burnaby Mountain A reminder that we will be GOING LIVE on Facebook during the event and RECORDING the session to SHARE publicly AFTER the event. Use this information to guide how you choose to share or not share your video and manage your own privacy in this public event.

     7 mei 2021

     1. 9.30 uur "Webinar over de bescherming van otters in Friesland"

     6 Mei

     1. 19:30 Kring Maastricht Lezing Hagedissen NHGL Natuur Historisch Genootschap live te volgen via Facebook
     2. Boomwachters Groningen biedt jou op donderdag 6 mei om 17.00u een gratis WEBINAR aan over “Biodiversiteit in je tuin of in de openbare ruimte.”Wankja Ferguson geeft het webinar, zij is landschapsecoloog. Meld je aan via @boomwachtersgroningen.nl #webinar #biodiversiteit
      https://www.facebook.com/Boomwachters.Groningen/posts/3904498866292940

     April

     v5
     29 April
     1. (NJN)Ingeborg de Boois (Wageningen Marine Research). In de Waddenzee wordt al meer dan 50 jaar onderzoek naar vis gedaan. Op basis van de lange tijdserie zien we veranderingen in de visfauna in de Waddenzee.
     2. Zes avonden in maart en april 2021, telkens om 19.30 uur facebook Humanistisch Verbond
     3. 23 maart: Erik Mannens
     4. 29 maart: Mieke De Ketelaere
     5. 30 maart: Jan Adriaenssens
     6. 19:50 Gratis KNNV cursus bloembestuivende insecten (4/(4))
      Jan Adriaenssens, directeur City of Things bij imec, gelooft in een stad met veel groen en vooral veel flexibiliteit. Flexibiliteit in transport, en in de bestemming van ruimtes. Smart City-technologie is de ideale manier om deze flexibiliteit toe te voegen aan de stad.

     Woensdag 28 April

     1. Kees Faber en Karlien Meijer vertellen wat Herenboeren is, en vervolgens vertellen we meer specifiek hoe we het in Groningen aangepakt hebben.
      We vertellen over onze plannen, en wat jij kunt doen om het initiatief verder te helpen.
      Tijdens het verhaal beantwoorden we zo veel als mogelijk de vragen die vooraf gesteld zij

     1. 20 april: Lode Lauwaert AI Humanistisch Verbond Faceb
     2. 27 april: Pieter Duysburgh AI Humanistisch Verbond Faceb
     3. Zaterdagmiddag 29 mei: Museum Klok en Peel, Asten
     4. Zaterdagochtend 19 juni: Fort Giessen
     5. Zaterdagochtend 26 juni: De Groenhoeve, Uden

     Dinsdag 27 April

     1. 18:00 Helen previously worked on the Devon Greater Horseshoe Bat Project. She has offered to share her knowledge of bats found in Devon, and talk about how bats represent a whole ecosystem and food web. Helen will show us ways in which we can help bat populations in our local area and changes we can make to our everyday gardening that will benefit these mammals. Devon Wildlife Trust Playlist
      https://us02web.zoom.us/j/9820192772?pwd=RzVuc3pqNFRjbC9YWWpQTm9YOVJzZz09

     26 April

     1. MAKA 19:30 Mathilde For thousands of years, reindeer have shaped many Arctic cultures and communities. Keeping reindeer is a form of subsistence and way of life. Initially as the most important game animal for food, while in Eurasia it transformed to a source of labour, food, clothing, tools, transport, ornaments and accommodation. Up until today, countless cultures are physically and culturally dependent on the spe https://www.degroeneagenda.nl/
     2. 19 april: Sabine Demey AI Humanistisch Verbond Faceb
     3. 20 april: Lode Lauwaert AI Humanistisch Verbond Faceb
     4. 27 april: Pieter Duysburgh AI Humanistisch Verbond Faceb
     5. https://www.facebook.com/events/search/?q=wildlife
     6. "King's Eve", for those in the Netherlands - is our next eMAKA lecture. Antje Neumann from the University of Akureyri is going to dive into issues around tourism in the polar regions.
      Summary
      Wilderness is central to the Arctic and the Antarctic and related values are legally protected in both regions – in the Arctic mostly via domestic legislation of the Arctic States and in the Antarctic predominately through the international legal system provided by the Antarctic Treaty and the subsequently adopted instruments. Despite the legal recognition, however, wilderness values are barely considered in practice. This stands in sharp contrast to increasing pressures on Polar wilderness caused, among others, by tourism activities.
      This lecture will introduce the different premises and settings of wilderness protection in the Polar regions and discuss some of the major challenges in relation to tourism. Illustrations will be provided on the basis of case studies conducted in Alaska, Lapland and Svalbard.

     7. 26 april zal Chiel
      wederom ingaan op voorjaarspaddenstoelen en meer in het bijzonder op de
      voorjaarssatijnzwammen. De bijzondere leefwijze van deze groep komt
      daarbij ook aan bod. Daarnaast zal hij aandacht besteden aan diverse
      andere soorten waaronder plantenparasieten. Dit is een vervolg op de
      lezing van 15 maart. Het eerste deel van de lezing over
      voorjaarspaddenstoelen én de lezing over morieljes kunt u hier nog
      terugkijken:
      https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen

     24 April

     1. (Nederlandse Macologische)
     2. 15:40 - 16:10 Bas de Wilde heeft als kind heel wat verzameld op Zeeuwse stranden, en daarna een kleine dertig jaar niet. Sinds twee jaar heeft hij die hobby weer opgepakt, en nu ook vrij fanatiek.
     3. "Land van Ons" Rondwandeling over het perceel in Onnen van 26 hec.

     22 April
     Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen

     1. 13:00 10e editie Vleermuizen in de Stad-dag
     2. 13:00 Bring your own koffie, thee of vitaminewatertje
     3. 13:10 Welkom – 10e Editie Vleermuizen in de stad
     4. 13:15 BAT 030: Het belang van vleermuisvrijwilligers bij monitoring
      – Jeroen Heemsbergen/Astrid van den Broek (Utrecht Natuurlijk)
      Waar vindt je vrijwilligers, hoe hou je ze gebonden?

     5. 13:40 Resultaten van verschillende onderzoeken in Utrecht
      – Marcel Schillemans (Zoogdiervereniging)
      Een overview met een focus op kraamverblijven.

     6. 14:05 Wat levert de meervleermuis op voor een stad?
      – Anne-Jifke Haarsma (Batweter- vleermuis onderzoek en advies)
      Een internationale verantwoordelijkheid

     7. ZeeZoogDieren in de NoordZee (WestVlaanderen) http://www.marinemammals.be/
     8. Jeugdbonden Plantengemeenschappen Lezing Joop
     9. (NJN) INTRODUCTIE plantengemeenschappen Joop Schaminee
     1. 1
     2. Rivierengebied: donderdag 22 april
     3. Veenmoerassen: donderdag 27 mei
     4. Heidevelden en stuifzanden, donderdag 25 maart
     5. RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1
     6. Rivierengebied, donderdag 22 april
     7. Veenmoerassen: donderdag 27 mei
     8. Veenmoerassen, donderdag 27 mei
     9. Beekdalen, donderdag 24 juni
     10. Historische akkers, 23 september
     11. Duinen, 28 oktober
     12. Waddengebied, 25 november
     13. https://vwg-alkmaar.nl/lezingen/
     14. Floron Online Plantencursus
     15. Floron Lezingen op Youtube Kanaal
     16. 13:00 10e editie Vleermuizen in de Stad-dag
     17. 19:50 Fotografie avond door Guy Ackermans: waar op te letten en hoe pak je het aan?. Gratis KNNV cursus bloembestuivende insecten (3/(4))
     18. (NJN) INTRODUCTIE plantengemeenschappen Joop Schaminee
     19. 19:30 Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) verzorgt ook controles en waarnemingen per vliegtuig op zee. Hoe gaat dit in zijn werk? Waar letten ze op? Wat stellen ze vast? Jan Haelters van het KBIN vertaalt de onderzoeksdata en geeft een antwoord op al die vragen.

     23 April:

     1. Wikipedia weekly iNaturalist Place ids
      https://www.youtube.com/watch?v=9fKP-oKh0b8


    5. 22 April:
     ZeeZoogDieren in de NoordZee (WestVlaanderen) http://www.marinemammals.be/

    6. 13:00 Lezing


    7. (NJN) INTRODUCTIE plantengemeenschappen Joop Schaminee
    8. 21 April

     1. Platform Funerair Erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) om 14.00 uur een webinar over (de bevordering van) biodiversiteit op begraafplaatsen. Biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. Begraafplaatsen kunnen bij herstel een rol in spelen.
      Het zijn vaak groene oases in een stedelijke omgeving of stepping stones voor planten en dieren in agrarisch gebied dat gedomineerd wordt door monoculturen. Wat is die biodiversiteit op begraafplaatsen, hoe kun je die bevordere

     2. Warmtenet Selwerd Paddepoel Grunniger Power
     3. (KNNV Wageningen)Christa Heyting:‘Biodiversiteitsverlies wereldwijd: oorzaken, gevolgen en maatregelen’ https://zoom.us/j/97691056644?pwd=Y3BMbTR4enAxUlZMTTNBeDNSVko5Zz09
      De wereldwijde evaluatie van het Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) waarschuwt voor het massale uitsterven van planten en diersoorten als gevolg van menselijk handelen. Maar liefst één miljoen planten- en diersoorten worden met uitsterven bedreigd – méér dan ooit in de menselijke geschiedenis. De belangrijkste oorzaken van het verli https://www.degroeneagenda.nl/ https://zoom.us/j/97691056644?pwd=Y3BMbTR4enAxUlZMTTNBeDNSVko5Zz09

     4. 18:00-19:00 Weblezing ‘EEN STERKER EUROPA IN DE WERELD’ van woensdag 21 april 2021 van
      Tom Vandenkendelaere, Europees Parlementslid, gaat dieper in op het gemeenschappelijk buitenlands en het veiligheidsbeleid van de EU.
      http://bit.ly/een_sterker_europa_in_de_wereld.
      https://www.west-vlaanderen.be/activiteit/een-sterker-europa-de-wereld.

     20 April

     1. 19:30 Biodiversity Information Service (BIS)
      Moth Trapping in Mid Wales - a Beginners Guide

     2. 20 april: Lode Lauwaert AI Humanistisch Verbond Faceb
     3. 27 april: Pieter Duysburgh AI Humanistisch Verbond Faceb
     4. County Recorder Norman Lowe will show you how to get into moth trapping, the equipment you need and how to identify some of the easier, more common moths you are likely to attract in mid Wales. You'll also learn about some of the iconic moths that make their home within the Brecon Beacons National Park. https://www.bis.org.uk/diaryevent/326

     19 april:

     1. Sabine Demey AI Humanistisch Verbond Faceb
     2. 19:50 Hoe staan onze Boerenlandvlinders er nu voor? Ben Hoentjen/ Stefan Pronk
     3. 20:15 Bermen en meer, een digitale update van de provincie
      Kayleigh Aalderink (Provincie Drenthe)

     4. 20:45 Wespvlinders en ander nachtvlindernieuws Joop Verburg

     19 April

     1. Sabine Demey AI Humanistisch Verbond Faceb
     2. 19:50 Hoe staan onze Boerenlandvlinders er nu voor? Ben Hoentjen/ Stefan Pronk
     3. 20:15 Bermen en meer, een digitale update van de provincie
      Kayleigh Aalderink (Provincie Drenthe)

     4. 20:45 Wespvlinders en ander nachtvlindernieuws Joop Verburg

     17 April

     1. 0.05-10.10 Mike Dilger, BDS President Message to attendees
     2. 10.10-10.30 Stephen Corcoran, BDS Area Coordinator, Northern Damselfly Survey in Deeside & Strathspey
     3. 10.30 – 11.00 Tom Bowser, Argaty Red Kites, Enhancing habitat for Dragonflies on a working farm
     4. 11.00 – 11.30 Pat Batty, Scotland Recorder & Daniele Muir, Scotland Officer (Conservation) Azure Hawker surveying
     5. 11.30-11.45 Break & networking
     6. 11.45-12.00 Ruary McKenzie-Dodds
     7. 12.00-12.10 Daniele Muir, Scotland Officer (Conservation) Conservation work update
     8. 12.10-12.30 Eric McCabe, BDS volunteer recorder Dragonflies of Sweden
     9. 12.30-12.45 Questions for the morning speakers
     10. 12.45-14.00 Lunch & networking
      Break-out rooms with Area Coordinators

     11. 14.00-14.10 Andrea Hudspeth, Scotland Officer (Projects) Project work update
     12. 14.10-14.30 Toni Watt Northern damselflies at Castle Fraser
     13. 14.30-14.50 Jonathan Callis and David McCulloch, BDS volunteer recorders, Experiences of site monitoring as a BDS volunteer
     14. 14.50-15.00 Quick break
     15. 15.00-15.20 Nicole Digruber, People for Ponds Project participant Creating Dragonfly habitat in the community
      15.20-15.30 A message from our Trustees, Tom Cunningham, Organisation update
      15.30-15.45 Questions for the afternoon speakers
      15.45-16.00 Sum up by Jonathan Willet, Scotland Group Chair and

     15 April

     1. Land van Loos
     2. 16:00 Sam Licenties Webinar Heliview
     3. 16:00 Circl Energie Transition Kernenergie ABN AMRO https://circl.nl/special/energy-transition-thursday
     4. 19:30-21.00 uur Landschapsbeheer Groningenontstaansgeschiedenis van het landschap in het Gorecht en in het bijzonder de pingoruïnes. Waarom zijn de pingoruïnes zo waardevol en hoe herken je ze?
      Landschapsbeheer Groningen onderzoekt welke natte landschapselementen tussen Haren en Noordlaren daadwerkelijk pingoruïnes zijn. Samen met vrijwilligers voeren we op 28 locaties grondboringen uit om vast te stellen of we te maken hebben met een pingoruïne. Daarnaast voeren we bij 15 pingoruïnes herstelwerkzaamheden uit, zoals het plaatsen van rasters, het verwijderen van opschot en het verhogen van het waterpeil.

     5. 16:00 CoP Beken en Rivieren Presentatie
     6. 19:30 IVN Wilde Bijen door Jan Slaats, een kenner van de 363 soorten in Nederland voorkomende solitaire en sociale bijen (Apidea s.l.)
     7. 09:00Odonates: The Adult Life Stage - Harry LeGrand & John Petranka, NC Biodiversity Project(Chatham Conservation Partnership (CCP))
     8. 11:00Odonates: The Larval/Nymph (Aquatic) Life Stage - Dave Penrose, Penrose Environmental(Chatham Conservation Partnership (CCP))

      https://www.eventbrite.co.uk/e/ccp-webinar-dragonflies-damselflies-tickets-144078650121

     9. 19:50 Inleiding hommels: kenmerken meest algemene soorten incl. enige info over ecologie en habitat door Anthonie Stip Gratis KNNV cursus bloembestuivende insecten (2/(4))
     10. Stichting Warmtenetwerk een live webinar met als thema maatschappelijk draagvlak. Diverse vraagstukken zoals acceptatie van klimaatambities, draagvlak van burgers en lessons learned uit de proeftuinen in Purmerend komen tijdens dit webinar aan bod.
     11. 16:00 15 april 16-17 uur.( CoP beken en Rivieren.) De Aa en haar zijlopen zijn de dragers van het landschap, de landbouw en de natuur in Oost-Brabant. Al eeuwenlang. Daarom werken we aan https://www.stowa.nl/agenda/webinar-cop-beken-en-rivieren-naar-een-robuust-veerkrachtig-en-stuurbaar-watersysteem-hethet stroomgebied van de Aa, om te zorgen dat het straks goed is toegerust op klimaatveranderingen, zoals de grotere kans op langdurige droogte en hevige regenval. In dit document staat hoe we dat samen met alle betrokkenen gaan doen. Het verhaal van de Aa omvat zowel een uitwerking per (hydrologisch) deelgebied (Horst, Flank, Zijbeekdal, Dorp&Stad en Beekdal) als een groot aantal bouwstenen per deelgebied. Op deze wijze kunnen planologen, geografen, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen actief aan de slag met water als mede-ordenend principe. https://us02web.zoom.us/j/87012231168

     14 April

     1. Aardkundige waarden en monumenten in Drenthe
      Anja Verbers https://www.ivn.nl/afdeling/zuidlaren/activiteiten/aardkundige-waarden-en-monumenten-in-drenthe

     Tuesday 13 April

     1. 19:00 Woodland Plants Identification, Native bluebell from a Spanish bluebell
      Led by Jess Smallcombe from DBRC,
      Learn about some of Devon's woodland plants, in particular ancient woodland indicators. Jess will take you through some of these species, teaching you what to look for in order to identify them.
      Can you to tell a native bluebell from a Spanish bluebell?
      Can you identify wood sorrel or wood anemone?Devon Wildlife Trust Playlist

     2. Het gaat slecht met de #biodiversiteit. Maar waarom is biodiversiteit zo belangrijk? Kunnen we het herstellen? Hoe?? Volg het gratis online minicollege van
      @AukeFlorian en ecoloog Raymond Klaassen op 13/4 @forum_groningen
      #biodiversity #landbouw #curious https://forum.nl/nl/agenda/biodiversiteit-onder-de-loep

     3. 19:30 IVN KNNV Deventer StinzenPlanten met Kahloot Quiz
     4. 19:30-21:30 Wilde bijen leven anders dan honingbijen. Op deze avond hoor je over verschillende wilde bijen, hoe ze stuifmeel verzamelen en hoe ze nestelen. Ook komen mogelijkheden voorbij om je tuin met wat kleine ingrepen heel geschikt te maken voor wilde bijen. https://platform.forum.nl/nl/biodiversiteit-onder-de-loep

     Monday 12 April

     1. 19:30 Gerard Koopmanschap een lezing over morieltjes (NMV)
      De paddenstoelenlezingen worden online gezet https://www.mycologen.nl/events/digitale-lezing-voorjaarspaddenstoelen/

     2. Kievitsbloemen in Eikendal, Diepenveen Wateropslaggebied en bij Hasselt
     3. 19:30-21:30 Wilde bijen leven anders dan honingbijen. Op deze avond hoor je over verschillende wilde bijen, hoe ze stuifmeel verzamelen en hoe ze nestelen. Ook komen mogelijkheden voorbij om je tuin met wat kleine ingrepen heel geschikt te maken voor wilde bijen.
     4. 20:30 Mark Sisson - "From Alaska to Argentina - Wildlife Through the Americas" Derbyshire Ornithological Society
     5. https://www.rtlxl.nl/programma/mysterious-planet/66e93ff2-1768-34bc-bf2f-a099c2914c7b Mysterious Planet Vijfdelige documentaireserie waarin we afreizen naar de uithoeken van de aarde om op zoek te gaan naar de bijzondere diersoorten die alleen voorkomen op deze uitzonderlijke plekken. Van de weelderige bossen van Indonesië tot de dorre Andes-woestijnen en van het Caribisch gebied tot de hooglanden van Ethiopië. Welke mysteries gaan er allemaal schuil achter deze opmerkelijke wezens?

     9 April

     1. The University of Edinburgh Criminology Reading Group Seminar Series 2020/2021 presents:
      "Does the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Protect Wildlife?"

      Dr Tanya Wyatt, Professor of Criminology, Northumbria University
      Humans are causing a biodiversity crisis, where one million species are facing extinction. Species are dying, in no small part, because they are overexploited, poached and trafficked and the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) is the main international instrument designed to protect traded wildlife. Does the state of the world’s species mean CITES is failing? I'll share my findings of my recent research project investigating the implementation of and compliance with CITES by all one hundred and eighty-three parties. It is imperative we know the nature and extent of the implementation of and compliance with CITES legislation in all parties to fully understand the impact of legal and illegal trade on species survival. Through extensive legislative content analysis, a Delphi iterative survey, and semi-structured interviews, this is a unique empirical study about CITES implementation and compliance. I'll share aa comprehensive analysis of the state of CITES, what is done well, what could be done better, and what the future might bring to try to curtail the slide of the world’s wildlife into extinction.
      Dr Tanya Wyatt is a Professor of Criminology at Northumbria University in Newcastle. She is a green criminologist specialising in wildlife crime and trafficking, and non-human animal abuse as well as the intersections with organised crime, corporate crime, and corruption. Her latest books are Is CITES Protecting Wildlife? and Wildlife Trafficking: a deconstruction of the crime, the victims and the offenders, Second edition.

     8 April

     1. (NJN)Buitenlandzomerkamp Slowakije vleermuisonderzoek soorten die we daar aan gaan treffen. methodes om vleermuizen Grote rosse vleermuis, die centraal staat in het onderzoek. Meld je aan om de link bijtijds te on
     2. KNNV Insecten in de Moestuin
     3. 19:30 Roofvogels en Uilen, KNNV Heuvelrug
     4. Vleermuizen uit Europa, Hoe herken je ze, Welke methodes zijn er voor waarneming inc Grote Rosse Vleermuis
     5. 19:50 Introductie cursus, inleiding wilde bijen: kenmerken meest algemene groepen/soorten incl. enige info over ecologie en habitat door Dick BelgersGratis KNNV cursus bloembestuivende insecten (1/(4))
     6. Small Mammals of the Great North Wood: Friends, Foes and Closest Relations! Wild small mammals that frequent the spaces and places of the Great North Wood, and their importance in the evolution and future development of our woodlands, grasslands and greenspaces.
     7. 19 april: Sabine Demey AI Humanistisch Verbond Faceb
     8. 20 april: Lode Lauwaert AI Humanistisch Verbond Faceb
     9. 27 april: Pieter Duysburgh AI Humanistisch Verbond Faceb
     10. Frans van Bussel neemt je op dinsdagavond 8 april 2021 in een online lezing mee in de wereld van roofvogels en uilen. Roofvogels spreken tot de verbeelding. Hoog in de lucht spieden ze naar prooien, die ze in een pijlsnelle duikvlucht verschalken. Ze jagen op vogels, muizen en zelfs insecten. Uilen daarentegen vliegen geruisloos

     7 April

     1. 16:00 Barn Talk Opslag, de gouden sleutel in een duurzaam energiesysteem https://circl.nl/special/energy-transition-thursday
     2. 19:00 Lezing KNNV Wageningen "Windmolens op Zee" Erwin Coolen Han Lindeboom:
      ‘Een Noordzee in transitie: hoe combineren we windmolens, voedselwinning en natuurbehoud?’
      De verwachte komst van 30.000 windturbines voor elektriciteit- en waterstofproductie op de Noordzee zal leiden tot een ander ecosysteem. Door o.a. begroeiing van palen en stenen wordt onderwater de biodiversiteit hoger, maar bovenwater kunnen effecten op vogels groot zijn. Ook is er het probleem dat de huidige visserij last heeft van grootschalige windparken, zeker als die in de beste visgebieden gebouwdworden. En internationale afspraken vragen om meer natuurbescherming op zee, iets wat tot nu toe in Nederland nauwelijks van de grond is gekomen. Kortom, we staan voor een enorme uitdaging. Han Lindeboom gaat in zijn lezing in op de huidige stand van zaken en mogelijke scenario’s voor de toekomst. Hij houdt zich actief bezig met dit onderwerp ook al is hij al enige jaren gepensioneerd als hoogleraar Mariene Ecologie.

      Erwin Coolen
      ‘Natuurontwikkeling op zee’
      De meesten van ons kennen de Noordzee als donkere zee met een zandbodem. Maar dit is niet altijd zo geweest: ooit was de bodem van onze Noordzee bezaaid met natuurlijke riffen, waar vissen, schelpdieren en andere organismen welig tierden. Inmiddels is onder andere door menselijk ingrijpen de biodiversiteit van ons grootste natuurgebied afgenomen en zijn nagenoeg alle natuurlijke riffen verdwenen. De Noordzee natuur kan dus wel een steuntje in de rug gebruiken. De komende jaren worden er veel nieuwe, grote windparken gebouwd in de Noordzee. Dit brengt kansen en risico’s voor de natuur met zich mee. De kansen doen zich met name onder water voor. Binnen windparken mag niet met sleepnetten over de bodem worden gevist. Hierdoor krijgt de natuur een kans om zich te ontwikkelen. Erwin Coolen vertelt hoe biodiversiteitsherstel kan plaatsvinden op de Noordzeebodem. O.a. door Programma de Rijke Noordzee waarvan hij directeur is.https://zoom.us/j/95480129856?pwd=ci9kdXZQYW9BcDVpNDZKWG1mYzFrdz09

     3. 19:30 Overleeft de Rechtstaat Big Tech Studium Generaal
     4. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
     5. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

     6 april

     1. 19:30 Ramsey Nasr bespreekt zijn Boek "De Fundamenten" in Radio1 Programma Kunstof en 29 Maart 23:30 in "Oog op Morgen". De pandemie legt volgens Nasr bloot wat we lange tijd niet wilden zien: het politieke en economische systeem heeft de fundamenten van onze samenleving aangetast. In een uiterst persoonlijk en tegelijk rationeel betoog ontleedt Nasr de corona- en klimaatcrisis als twee rampen die wezenlijk met elkaar verbonden z
     2. 19:00 Green Minds Citizen Science' webinar. https://www.devonwildlifetrust.org/events/2021-04-06-take-action-wildlife-green-minds-citizen-science-webinar Join Nick Purdew (Green Minds Urban Ranger) and Jess Smallcombe (Devon Biological Records Centre Community Ecologist) for a talk on how you can become involved in observing and recording wildlife across Plymouth as part of the Green Minds project.

      We will show you how you can record your observations using iRecord, monitor long-term trends in biodiversity across the city, and introduce a toolkit and resources for identifying urban wildlife.

     3. 20:00 Louise Vet Landschapspijn!
      Waar zijn de insecten gebleven? Wie hoort er nog een grutto? De huidige strategie om het verlies aan biodiversiteit, wereldwijd en in Nederland, te stoppen heeft gefaald. De gevolgen daarvan worden steeds duidelijker. Biodiversiteitsherstel vergt een drastische verandering van ons totale grondgebruik, en zo zijn er meer uitdagingen op ruimtelijk gebied. Wat te denken van de noodzakelijke transitie van de landbouw, de energietransitie, de klimaatmitigatie en -adaptatie, woningbouw en wateropslag.

     4. 23:30 Hume City's Wildlife - iNaturalist Information Session Melissa Doherty - Urban Biodiversity Officer www.hume.vic.gov.au/gardensforwildlife

     4April

     1. 14:30 Sir David Attenborough's interview with Liz Bonnin and the messages of hope for the planet that it contained. Born in 1926, Sir David studied Natural Sciences at Cambridge, before spending two years in the Navy.
     2. "Stories of Hope" Tensmore films about conservation successes around the world and loads of ideas about what you can personally do to make a real difference for biodiversity, please check out Earth Optimism 2021'
     3. Peatlands in Belarus, Conservation leader Anna Trofimtchouk


     2 April
     20:00 Webinar: Ooievaars zonder grenzen
     Ah, die statige ooievaars... Wie geniet mee met ons van hun prachtige schouwspel telkens ze over ons hoofd cirkelen, elkaar klapperend begroeten of een indrukwekkend nest aan het bouwen zijn? Kris Struyf alvast wel. Meer nog, deze ooievaarskenner wijdt het merendeel van zijn tijd aan deze prachtige vogels, en schreef er een boek over. Hij is onze gast op deze ooievaarswebinar op vrijdag 2 april, en vertelt je alles over ooievaars, zijn ervaringen ermee én zijn boek 'ooievaars zonder grenzen'.

     1 April

     1. 12:00 Lunchpresentatie Natuurinclusief bouwen
      Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht, vangt water op en biedt volop ruimte aan mens en dier. Door als woningcorporatie huizen en wooncomplexen natuurinclusief in te richten, vergroot je het woonplezier van je huurders.
      Zelfs met een beperkt budget kunnen al de nodige voorzieningen worden getroffen om wijken en buurten stap voor stap te vergroenen en ook vogels en vleermuizen van passende huisvesting te voorzien.

     2. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
     3. 09:00 https://stroomversnelling.nl/agenda/de-shift-sessies/ Nulmeting voor woningen, Vastgoedportefeuille naar CO2 neutraal, (energie)prestatie te contracteren, Energietransitie staat gepland
     4. 13:00 https://stroomversnelling.nl/agenda/de-shift-sessies/#ronde2 Vraagbundeling naar bouwstromen, Warmtenet op komst of niet? Wij gaan door en wachten niet af,‘Field lab’, vergelijken van scenario’s op basis van monitoring
     5. Dagvlinders, open ogen voor nieuwe soorten
      Kring Maastricht Vlinderstudiegroep https://nhgl.nl/activiteit/agenda
      https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/745413266346594/

     6. https://www.eventbrite.com/d/online/free--events--this-weekend/wildlife/?page=1

     Maart

     31 maart

     1. 28 maart 2021 23:00 tot 24:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
      The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

     2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen
     3. 20:00-22:00
      Maurice Martens IVN Maastricht staat de ‘Flora van Nederland’ centraal. Het is een online zelfstudiesysteem (website)

     4. 19:30 BLWG Lezing
     5. 19:30 Birding in Kabul Sussex Ornithology Society
     6. Stadsecoloog Geert Timmermans lezing evoluerende Stadsnatuur. "De Wilde Stad". Wat leeft er op de daken, in de straten, in de binnentuinen en langs de oevers? Corantijnstraat in de Westindische buurt. De straat wordt een groene allee die het Rembrandtpark met de Hoofdweg verbindt (afbeelding DS Landschapsarchitecten). De stad heeft meer dan 1000 binnentuinen, die vaak ‘vergeten eilanden’ zijn. De Westindische buurt is een schiereiland met 18 binnentuinen. Het is comfortabel gelegen tussen het Rembrandtpark en Vondelpark en ligt op de vluchtroute van o.a. vogels en vleermuizen. Lezing verborgen op website Buut020 Dineke

     30 maart

     1. TNO
      11:00 Betaalbare zonne-energie van elk oppervlak

     2. 20:00 (IVN) Piet van Breughel ‘limonadewespen’ 5000 soorten wespen in Nederlandhttps://www.ivn.nl/afdeling/veghel
     3. 14:00 Online webinar van Credit Linked
     4. 14.30 - 16.30 uur: Projectbezoek Groningen klimaatbestendige stad via https://eventcam.eu/euvelgunne/ en MentiMeter
     5. 17:30 Werkgroepsessie Buurtwarmte
     6. 19:30 uur Bergler webinar "Threat Modeling" .NET Voorkom beveiligingsrisico’s in je software applicatie door ze in een vroegtijdig stadium te herkennen
     7. 20:00 J.C. Kapteyn Lezing: Einsteins droom - Van de oerknal tot zwarte gaten - Robbert Dijkgraaf Studium Generale

     29 Maart

     1. 19.30 uur Bossenstrategie desastreus voor BosPaddenstoelen door Rob Chrispijn (NMV) . Zie NatureToday https://www.mycologen.nl/actueel/nieuws/online-lezingen/
     2. KNNV Wageningen en omstreken organiseert in 2021 een cursus herkennen van bloembestuivende insecten (wilde bijen, hommels en zweefvliegen) met behulp van foto’s.
     3. 19:30 Mathilde For thousands of years, reindeer have shaped many Arctic cultures and communities. Keeping reindeer is a form of subsistence and way of life. Initially as the most important game animal for food, while in Eurasia it transformed to a source of labour, food, clothing, tools, transport, ornaments and accommodation. Up until today, countless cultures are physically and culturally dependent on the spe
     4. 16:00 CANVAS Lemming, the little giant of the North
     5. 18:00 Werkgroepsessie Buurtwarmte
     6. 23:30 Ramsey Nasr bespreekt zijn Boek "De Fundamenten" in Radio1 Oog op Morgen

     28 maart 2021
     23:00 tot 24:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
     The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

     1. 20:00 tot 21:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
      The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

     2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

     27 maart
     NOU Themadag (terug te kijken)

     1. Adriaan Dokter (Cornell University, New York) - Grootschalige migratiepatronen vanuit verschillende vragen en methoden (Amerika en Europa) Birdcast.info
     2. Ruud Foppen (Sovon) - Resultaten van 5 jaar tuintelling , Trichomonas(Groenling)

     26 maart

     1. Het Wad van filmmaker Ruben Smit over de Waddenzee, UNESCO werelderfgoed, deel 2 over Konijnen en Geboortgolf.
     2. BBC Greatest Events, Natuurfilm
     3. The UK has more than 4,000 beetle species and, although a handful may eat plants, many are predators, pollinators and decomposers, feeding both the soil and larger garden visitors such as birds and hedgehogs. Beetles are the unsung heroes of the garden and, like many insects, they need our support!

     26 maart

     1. 18:00 Identifying Devon's Amphibians

     25 maart

     1. 09:00 tot 10:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
      The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

     2. 9.30-10.45u Webinar ‘Zo zoemt jouw Gemeente; van papier naar uitvoering’. Voorbeelden bijvriendelijk beleid zoals Hannie Korthof met Groene Cirkels Bijenlandschap , gemeente Voorschoten over n bijenlandschap van beleid naar praktijk, Bijvriendelijkste gemeente Zoetermeer over bloemrijke bermen te veranderen in bijvriendelijke bermen, Bijvriendelijkste gemeente Utrecht over betrekken bewoners bij initiatieven.
     3. (NJN)20:00 Sylvia van Leeuwen van de Nederlandse Malacologische Vereniging. Veranderingen in de Nederlandse mariene weekdierfauna en de monitorprojecten van stichting ANEMOON

     IWG WG 19.30, vanaf 19.15..

     • Opening en korte mededelingen
     • Johan van "t Bosch: inventarisatie van hommels
     • Thijs Briggeman: de vlinder app, het wat, hoe en waarom..
     • Theo Briggeman: een mooie manier van verslaglegging
     • inventarisatie en monitoring 2020


     Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen

     1. RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1
     2. Rivierengebied: donderdag 22 april
     3. Veenmoerassen: donderdag 27 mei
     4. RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1
     5. Heidevelden en stuifzanden, donderdag 25 maart
     6. RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1
     7. Rivierengebied, donderdag 22 april
     8. Veenmoerassen: donderdag 27 mei
     9. Veenmoerassen, donderdag 27 mei
     10. Beekdalen, donderdag 24 juni
     11. Historische akkers, 23 september
     12. Duinen, 28 oktober
     13. Waddengebied, 25 november
     14. RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1


     24 Maart 2021

     1. Mossen en korstmossen zijn goede indicatoren voor de kwaliteit van droge duingraslanden. Hans Toetenel legt uit welke korstmossen je kunt vinden in de duinen en hoe de geschiedenis van het landschap bepaalt welke soorten er groeien. Deze lezing start om 19:30 uur en duurt 45 min
     2. 19:30 Biodiversity Information Service (BIS) Adder Awareness To help increase awareness of adders and their habitat requirements and see greater conservation priority for adders we have this talk on Adders with Nigel Hand.
      TOPICS

     3. Adder ecology
     4. Optimal pek survey periods and methodologies
     5. Habitat and reading landscapes & Managing habitat for adders
     6. Best practice behaviour around adders, including photography
     7. Educational awareness & Recording Adders
     8. The current conservation situation both here and across neighbouring counties
     9. The Brecon Beacons National Park provides a home to a wide variety of species in the varied habitats and landscapes within the park. This informative talk over Zoom will increase your 'adder awareness'.

      This event is one of a series BIS are running to promote the wildlife that makes its home within the Brecon Beacons National Park (BBNP) and is thanks to funding from the Brecon Beacons National Park Local

      1. VWH Hoogkerk Commissie Landschapsplan
      2. ALV WIjkOverleg Vinkhuizen 20:00
      3. BLWG Lezing 19:30
      4. Webinar: One hour of Python, Webinar legt een van onze docenten jou de basis van Python
      5. KNNV Wageningen en omstreken organiseert in 2021 een cursus herkennen van bloembestuivende insecten (wilde bijen, hommels en zweefvliegen) met behulp van foto’s.
      1. 00:00 tot 01:00 Seizoen 1 - Aflevering 5 - Chris Packham's Animal EinsteinsCon Artists
       animal Einsteins use to survive and prosper in the game of life - from disguising themselves to outwit predators, and kidnapping babies to save their own offspring, to reading our body language to pull off a successful robbery. We start with the ultimate master of disguise - the octopus. Prof Roger Hanlon describes how octopus intelligence rivals that of vertebrates, w https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

      2. https://www.ivn.nl/activiteiten

      24 maart
      Meerdervoort

      Wo 24 maart

      1. 20:00-21 00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
       animal Einsteins use to survive and prosper in the game of life - from disguising themselves to outwit predators, and kidnapping babies to save their own offspring, to reading our body language to pull off a successful robbery. We start with the ultimate master of disguise - the octopus. Prof Roger Hanlon describes how octopus intelligence rivals that of vertebrates, w https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

      2. Monitoring rare breeding birds in the UK, by Dr Mark Eaton Sussex Ornithological SocietyThe Rare Breeding Birds Panel was established in 1972 as independent body to collate data and report on the status of the country’s rarest breeding birds. Mark will give an overview of the work of the RBBP, share some of its most recent findings on rare breeding birds across the UK and in southeast England in particular, and show how birdwatchers can help the work of the Panel.

       This talk is a joint event organised by the RBBP with the Hampshire, Kent and Sussex Ornithological Societies and the Surrey Bird Club

      23 Maart 2021

      1. (SOVON)Vanaf 23 maart starten de tellingen voor het project MUS weer.In alle vroegte klinken alle vogelgeluiden door elkaar. Tijdens deze online workshop geven we tips en ezelsbruggetjes om geluiden van de algemeenste soorten in stad en dorp te onderscheiden. De workshop duurt een uur.(SOVON)
      2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen
      3. 14 jaar lang wordt er in 7 provincies MAS (akkervogeltellingen) met vaste telpunten 10 minuten boerenlandvogels, tellen in vier telrondes in het broedseizoen tot 15 juli.

      23 Maart 2021

      1. Zoogdieren in de UK. Meadow Mammals talk - Conservation Communities Project, talk by Jess Smallcombe from DBRC(Devon Biodiversity Records Centre) https://www.dbrc.org.uk/wildlife-sightings/
      2. https://eisma-media-groep.webinargeek.com/webinar/replay/O8Sizov_gdw/

      Zo 21 maart 2021

      1. Zo 21 maart 2021 20:00 tot 21:00 The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how they fool others into getting what they want. Chris shows how sea otters kidnap pups and hold them to ransom for food, while white-winged choughs pressgang young
      2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

      20 Maart 2021

      1. VKZC a href=https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/systeemtransitie/de-sociale-aspecten-van-de-energietransitie/scenario-s-voor-klimaatneutraal-energiesysteem/>Vereninging Van ZonneCentrales 14:00 LezingenDag
      2. 15:00 - 15:30 Lezing van de heer Frank Wouters MSc: “De perspectieven van de handel in waterstof tussen het MENA gebied en Europa” inclusief korte gelegenheid tot het stellen van vragen
      3. Resultaten natuurinclusieve landbouw in de Zegenpolder (ZH) door Niels Godijn
      4. Insectenonderzoek in de akkers door Raymond Klaassen
      5. Wulpenonderzoek in Drenthe door Henk Jan Ottens
      6. TerugblikMadeleine Postma
      7. Sterrenkijkdagen Heerhugowaard Sterrenkijken.nu 2021 met apps Skye, Stellarium, Dr Mindy Howard is voor onderzoek naar NL voor Shell gewerkt en toen voor commerciele vluchten Astronaut geworden. Mindy gaat met Boeing of Virgin Atlantic mee de ruimte in.
      8. Sterrenkijkdagen kan gratis met Stellarium op je PC. Sterrenwacht Limburg
      9. Sterrenkijkdagen Nacht 20:00 tot 22:00 coronavirus is deze lezing via een livestream te volgen: http://www.youtube.com/Volkssterrenwacht Vrij 19 maart 2021
      10. 15:40 - 16:10 LezingProf. dr. André Faaij: “De rol van waterstof in de energietransitie” inclusief korte gelegenheid tot het stellen van vragen
      11. (Nederlandse Macologische) 15:40 - 16:10 Bas de Wilde heeft als kind heel wat verzameld op Zeeuwse stranden, en daarna een kleine dertig jaar niet. Sinds twee jaar heeft hij die hobby weer opgepakt, en nu ook vrij fanatiek.
      12. 15:00-21:30 Livestream Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 Sterrenwacht Tivoli (Terug Te Kijken vrijdag 19 maart)
      13. 15:00-21:30 Livestream Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 Sterrenwacht Tivoli (Terug Te Kijken za 20 maart)
      14. 15:00-21:30 Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 CAMRAS Radiotelescoop De Radiotelescoop die er zo heel anders uitziet dan een sterrenkijker ook echt een ander soort instrument is. De radiotelescoop werkt anders (hoe dan?) en ziet andere dingen (wat dan?) dan een gewone sterrenkijker
      15. 15:00-21:30 Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 CAMRAS Radiotelescoop 17:05 Het Wad BNNVARA

      19 Maart 2021

      1. Sterrenkijkdagen Nacht 20:00 tot 22:00 coronavirus is deze lezing via een livestream te volgen: http://www.youtube.com/Volkssterrenwacht
      2. Livestream Landelijke Sterrenkijkdagen 2021
      3. Sterrenkijkdagen kan gratis met Stellarium op je PC. Sterrenwacht Limburg
      4. Sterrenkijkdagen Heerhugowaard Sterrenkijken.nu 2021 met apps Skye, Stellarium, Dr Mindy Howard is voor onderzoek naar NL voor Shell gewerkt en toen voor commerciele vluchten Astronaut geworden. Mindy gaat met Boeing of Virgin Atlantic mee de ruimte in.
      5. 15:00-21:30 Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 CAMRAS Radiotelescoop De Radiotelescoop die er zo heel anders uitziet dan een sterrenkijker ook echt een ander soort instrument is. De radiotelescoop werkt anders (hoe dan?) en ziet andere dingen (wat dan?) dan een gewone sterrenkijker
      6. 15:00-21:30 Livestream Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 Sterrenwacht Tivoli (Terug Te Kijken vrijdag 19 maart)
      7. 15:00-21:30 Livestream Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 Sterrenwacht Tivoli (Terug Te Kijken za 20 maart)
      8. https://knnv.nl/agenda/page/2/
      9. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
      10. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
      11. https://www.bijensymposium.be/ Webinars na bekijken
      12. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie

      18 Maart 2021

      1. 11:15 https://fb.me/e/1yHVBmQ3S Groninger Landschap LIVE van BroedEiland Polder BreeBaart
      2. 23:15 Podcast Rick McIntyre viewing wolves in Yellowstone
      3. (Land van Ons) Webinar Het belang van bodemleven door Matty Berg (20.00 uur)
      4. 20:00 De Das in de Kop van Drenthe", Natuurplaats Noordsche Veld, Aaldrik Pot via MS Teams. In 1959 constateerden twee medewerkers van het toenmalige Rijksinstituut voor Natuurbeheer in een excursierapport dat zich bij Westervelde de laatste bewoonde dassenburcht van Drenthe bevindt. Een jaar later bleek ook deze burcht verlaten. Duizenden jaren lang hoorde de das bij het Drentse landschap en ineens was het afgelopen. In 2006, ruim 45 jaar later, werd pas weer een bewoonde burcht aangetroffen. Vanaf dat moment onderzoeken een tiental vrijwilligers..
      5. Youtube Skylarks Stephen Moss will be in conversation with Lucy McRobert to launch his latest book, Skylarks with Rosie – out 18 March 2021. They will discuss their shared passion for the natural world and how the past year has encouraged people to connect with the landscapes and wildlife around us in new ways.
       Signed copies of Skylarks with Rosie: A Somerset Spring will be available to buy from Mr B’s Emporium. Order your copy here.
       As spring arrives, Stephen Moss's Somerset garden is awash with birdsong: chiffchaffs, wrens, robins and more. Overhead, buzzards soar, ravens tumble and the season gathers pace.
       But this equinox is unlike any other. As the nation goes into lockdown, Stephen records the wildlife around his home, with his fox-red Labrador, Rosie, by his side. When old routines fall away, and blue skies are no longer crisscrossed by contrails, they discover the bumblebees, butterflies and birdsong on their local patch.

      6. "Wolves of Yellowstone", Rick McIntyre is one of the most celebrated wolf experts in America, rising at dawn nearly every day to study the wolf packs. He worked as a naturalist and wolf interpreter for the National Park Service at Yellowstone since 1994, giving lectures and field tours to tens of thousands of students and tourists. Wolves of Yellowstone
      7. 24:00 Dr. Pat Abbott's OnTopic lecture, Mission Trails Regional Park YOUTUBE " Geology of Mission Trails Regional Park, Forms in Four Phases
      8. 21:00 Skylarks with Rosie: Stephen Moss in conversation with Lucy McRobert
      9. 19:30 Linde Slikveer Cursus KNNV
      10. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie

      17 Maart 2021

      1. WarmteCamera lezing Grunniger Power
       18:45,we starten om 19:00. Om 20:00 ronden we de sessie af.

      2. (VogelBescherming)Hoe kunnen we natuurherstel en andere opgaven met elkaar combineren?
       Woensdag 17 maart kunt u vanaf 19.20 uur inloggen, vanaf 19.30 uur starten we met Studio Meer IJsselmeer.

      3. Korstmossen en mossen worden al sinds jaar en dag gebruikt als bioindicator om de effecten van zure regen en stikstof op de natuur te bepalen. Laurens Sparrius en Henk-Jan van der Kolk laten de laatste trends zien aan de hand van monitoring in de provincie Friesland
      4. Youtube Hupkes legt uit wat de voor en nadelen zijn Studim Generale Kunnen we kunstmatige intelligentie nog wel doorgronden.
      5. Korstmossen en mossen worden al sinds jaar en dag gebruikt als bio-indicator om de effecten van zure regen en stikstof op de natuur te bepalen. Laurens Sparrius en Henk-Jan van der Kolk laten de laatste trends zien aan de hand van monitoring in de provincie Friesland.
      6. https://knnv.nl/agenda/page/2/
      7. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
      8. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
      9. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie


      16 Maart 2021

      1. Workshop 13u30 tot 14u30: “De bij en de landbouw: waar zit de win-win? De lezingen komen na het bijensymposium online. https://mailing.west-vlaanderen.be/l
      2. Buurtwarmte Grunniger Power 18:45,we starten om 19:00. Om 20:00 ronden we de sessie af.
      3. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
      4. (KNNV) KaapVerdie reis KNNV, terug met de boot
      5. Eerste Broedvogelinventarisatie van de nieuwe Binnenveldse Hooilanden’, door Linus van der Plas
       De Binnenveldse Hooilanden is een nieuw natuurgebied met een omvang van 170 hectare, gelegen in het Binnenveld, het veenweidegebied tussen Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal. Het gebied is gezamenlijk ontwikkeld door Staatsbosbeheer, de plaatselijke boerencoöperatie en Stichting Mooi Binnenveld (beheerder van een stuk aangekocht via crowdfunding). De ontwikkeling van de flora en fauna in de Binnenveldse Hooilanden zal in de komende jaren gevolgd worden, en de daarvoor benodigde inventarisaties zijn in 2020 al deels gestart, ook al waren al

      6. ‘Inventarisatie van de flora van Natura 2000-gebied De Hellen’,
       door Herman Thunnissen (KNNV Rapport)
       IVN Wageningen De Hellen is een bijzonder natuurgebied. Het vormt samen met de Bennekomse Meent het Natura 2000-gebied Binnenveld. Het gebied ligt in het laagste deel van de Gelderse Vallei en wordt gevoed door basenrijk kwelwater afkomstig van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, dat ervoor zorgt dat er gebufferde, schrale bodems aanwezig zijn. Beide gebieden zijn restanten van een voorheen uitgestrekt blauwgraslandgebied in de Gelderse Vallei. De Hellen vormt momenteel een gevarieerd laagveengebied met broekbossen, struweel, rietlanden, trilvene

      15 Maart 2021

      1. NMV Voorjaarslezing Winterhoutzwammen door Machiel Noordeloos https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
      2. Buurtwarmte Grunniger Power
      3. https://knnv.nl/agenda/page/2/
       https://old.waarneming.nl/waarneming/view/208787406?_popup=1

      4. Video of the Beginners Guide to Camera Traps, focusing on the camera trap being used in the Watching Nature Recover project, the Browning Recon Force Advantage, is now available to watch on the Biodiversity Information Service Youtube channel.
       https://youtu.be/7zXUYs5ctVw or you can find a link on our website home page www.bis.org.uk , where you will also find details of all of our events and how to get involved in biological recording of the wildlife you see.

      5. https://knnv.nl/agenda/page/2/
      6. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
      7. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
      8. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie

      14 Maart 2021

      1. NMV Voorjaarslezing Winterhoutzwammen door Machiel Noordeloos
      2. KNNV Wageningen en omstreken organiseert in 2021 een cursus herkennen van bloembestuivende insecten (wilde bijen, hommels en zweefvliegen) met behulp van foto’s.


     10. https://knnv.nl/agenda/page/2/
     11. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
     12. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
     13. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie


     14. 11 Maart 2021

      1. Blauwe kiekendief en velduil in het Waddengebied: een update & hoe verder?
      2. 11 april 16-17 uur.( CoP beken en Rivieren.)

      10 Maart 2021

      1. (BLWG)Voor mossen en korstmossen zijn begraafplaatsen belangrijke leefgebieden. Henk-Jan van der Kolk laat zien wat er allemaal groeit.
      2. Webinar Kleine marterachtigen VZZ Zoogdiervereniging
      3. Akkervogels ,Velduilen en Grauwe Kiekendieven
      4. Succesvol communiceren en sensibiliseren over bijen en pesticiden
       door Fre Fonteyne op 8 maart van 11u00 tot 12u00

      5. Wie surft mee met de bij?
       door Wouter Dekoninck op 8 maart 2021 van 13.30 tot 14.30 uur

      6. Do's en don'ts van een zoemrijk openbaar domein: een bloemlezing door Bart Vandepoele op 9 maart van 11u00 tot 12u00
      7. Van gazon tot bloemenrijk grasland: ervaringen uit Aalst door Bart Backaert op 9 maart 2021 van 13.30 tot 14.30 uur
      8. Stinsenplanten bij de Ennemaborg
      9. Bijvriendelijk bermbeheer, nog een lange weg te gaan?
       door Arnout Zwaenepoel op 11 maart 2021 van 13.30 tot 14.30 uur

      10. De bij en de landbouw: waar zit de win-win?
       door Lieven Devreese
       op 16 maart van 13u30 tot 14u30

      11. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie

      9 maart

      1. SOVON App AviNest hoort bij het Meetnet Nestkaarten van Sovon. In deze workshop laten we je stap voor stap zien hoe de app werkt
      2. SOVON Workshop LIVE ATLAS vogeltellingen voor LiveAtlas. Hoe kun je heel laagdrempelig en uitdagend vogels tellen voor de wetenschap?
      3. SOVON Joost van Bruggen en Albert de Jong.
       Lastige vogelgeluiden van dit moment.

       Is het een Zwartkop of toch een Tuinfluiter? Welk roepje is nu van de Tjiftjaf, en welke van de Fitis? Een uur lang luister en oefen je mee. Laat je verrassen en speel de quiz mee.

       • 08:56? - Zwartkop en Tuinfluiter
       • 20:15? – Snor en Sprinkhaanzanger
       • 31:05? – Bosrietzanger en Spotvogel
       • 39:38? – Braamsluiper en Grasmus
       • 49:48? – Pimpelmees en Koolmees
       • 56:30? – Boompieper en Graspieper


      6 maart

      1. Vlinderdag Vlinderstichting 2021
      2. Presentaties Vlinderdag Vlinderstichting 2021
      3. YouTube Vlinderdag Vlinderstichting 2021

      3 Maart 2021

      1. (BLWG)Bryoloog Henk Siebel verzorgt de woensdagavondlezing met de titel Wie doet het met wie hoe vaak in Tortula? Waar leidt dat toe en wat zien we hiervan? Over het wijdverspreide fenomeen van bastaardsoortvorming bij mossen.
      2. https://knnv.nl/agenda/page/2/
      3. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
      4. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
      5. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

      Februari

      1. Jeroen van ‘t Bosch (EIS-Kenniscentrum Insecten) gaat ons informeren over het inventariseren van hommels.
      2. Thijs Briggeman (Esri Nederland) gaat ons informeren over het gebruik van de app die hij heeft ontwikkeld om in het veld makkelijk en snel inventarisatie gegevens te kunnen verzamelen i.
      3. Theo Briggeman licht toe welke afspraken er zijn gemaakt over de verslaglegging van inventarisaties en monitoringstrajecten en op welke wijze de verslaglegging verder kan worden verbeterd.
      4. https://vwg-alkmaar.nl/lezingen/

      24 februari

      1. (BLWG)Waar liggen de belangrijkste gebieden voor mossen en korstmossen in Nederland? Laurens Sparrius (BLWG) legt het uit.
      2. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
      3. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

      21 Februari 2021

      1. (Land van Ons) Webinar Boekweit en je gezondheid door Rineke Dijkinga (12.00 uur)

      20 Februari

      WerkGroep FloraKartering Drenthe (WFD Drenthe)

      1. Terugblik op veldseizoen 2020 en vooruitkijken naar 2021 (PDF) – Ben Hoentjen
      2. Boerenveensche plassen (PDF) of via YouTubeHero Moorlag
      3. (Veranderingen in) de flora op Spitsbergen (PDF) of via YouTubeChristophe Brochard


      Genootschapsdag 2021

      1. Vier thematische blokken met acht lezingen van elk 25 minuten.
      2. Blok 1 Landschap
      3. Olaf Op den Kamp - Natuurgebieden in Limburg. Een impressie uit de boekenserie Natuurlijk Maastricht, Natuurlijk Kerkrade, de Geleenbeek en Natuurlijk Roermond
      4. Blok 2 Ongewervelden
      5. Reinier Akkermans - Highlights uit de waarnemingen van Limburgse wantsen
      6. Blok 3 Flora en Paddenstoelen
      7. Wiene Bakker - Onderzoek naar pioniergemeenschappen op rotsbodem in Zuid-Limburg
      8. Blok 4 Fauna
      9. Henk Schmitz - Gladde slangen in een woonwijk aan de rand van Nationaal Park De Meinweg

      20 Januari 2021

     15. (Land van Ons) WebinarAls je de bodem wilt verbeteren moet je beter kijken door Ties Temmink

      (1/(2))Hommel BumbleBee Symposium 2021

      19 Februari

      1. Bouwend Nederland, LTO Nederland, Natuurmonumenten en LandschappenNL dilemma’s en keuzes rondom de schaarse grond in Nederland. In het debat ‘Keuzes voor ons landschap!’ gaan kandidaat-Kamerleden in discussie over het grondgebruik en de ruimtelijke inrichting van Nederland.

      17 Februari

      1. (BLWG)Henk-Jan van der Kolk (BLWG) legt uit welke beeldherkenningsapps je kunt gebruiken voor mossen en korstmossen en laat aan de hand van voorbeelden zien waar je op moet letten om tot een goed resultaat te komen.
      2. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
      3. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

      10 februari

      1. (BLWG)Wat zijn korstmossen? Waar komen ze voor? Laurens Sparrius (BLWG) vertelt hoe het zit.
      2. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
      3. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen
      1. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/wildlife/
      2. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/birds/
      3. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/raptors/
      4. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/mammals/
      5. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/bats/
      6. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/state-park
      7. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/veluwe/
      8. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/natuur/
      9. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/otters/
      10. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/camera-trap/
      11. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen      17 November 2020- Webinar 'Boekweit: teelt, herkomst en meer' door landbouwkundige Peter Brul.
      27 Oktober 2020 - Webinar 'Wilde ideeën perceel Oud Ade' door studenten Universiteit Leiden

      133. Agenda Excursies, Lezingen , Resultatenm Presentaties      Bumblebee Conference EIS Leiden

      1. Welcome by host of conference Dr. Vincent Kalkman (Naturalis Biodiversity Center)
      2. Mind the Gap: the effect of seasonal resource gaps on bumblebees Dr. Thomas Timberlake (University of Bristol)
      3. Asian bumblebees as the key to European bumblebees Dr. Paul Williams (Natural History Museum London)
      4. Bumblebees in Dutch meadows Anthonie Stip (Dutch Butterfly Conservation)
      5. Working with farmers to create bumblebee friendly habitat Dr. Nikki Gammans (Bumblebee Conservation Trust)
      6. Climate and land use change impacts on bumblebees Dr. Leon Marshall (Université Libre de Bruxelles and Naturalis)
      7. Bumblebee foraging and cold adapted bumblebees of the Alps Dr. Paolo Biella (University of Milano-Bicocca)

      Poster presentations February 20th 2021:

      click here for YouTube, click below for separate PDF's

      1. Nest architecture, their abundance and colony survival studies in 
      2. Bombus haemorrhoidalis - Harish Kumar Sharma
      3. Mountain bumble bees and wildflowers exhibit nonlinear patterns of abundance and ß-diversity, punctuated by the tree line ecotone - Douglas Sponsler
      4. From species distribution to local adaptations - disentangling habitat preferences of two closely related European bumble bee species - Julia Geue
      5. Morphometric and molecular identification of the female castes of Bombus ignitus and B. ardensChuleui Jung
      6. Long-term protection for rare bumblebee species in Lower Saxony (Germany) - Rolf Witt


      Saturday February 27th 2021

      1. The Dutch bumblebee monitoring programme Johan van ’t Bosch (EIS Kenniscentrum Insecten)
      2. Bumblebee genetics Dr. Kevin Maebe (Ghent University)
      3. Bombus terrestris colony performance with the urban ecosystem - Dr. Panagiotis Theodorou (Martin Luther Univ. Halle-Wittenberg)
      4. Nutritional resilience of bumblebees Dr. Maryse Vanderplanck (University of Mons, Zoology lab)
      5. Inventories and conservation of current bumblebee diversity in Belgium Jens D’Haeseleer (Natuurpunt Studie)

      Poster presentations February 27th 2021:

      click here for YouTube, click below for separate PDF's

      1. Successful search for Bombus brodmannicus ssp. delmasi in the French alps, summer 2020 - Pieter Haringsma
      2. Seasonal incidence, epidemiology and establishment of different pests and disease in laboratory reared Bombus haemorrhoidalisRuchi Sharma
      3. Bumblebee-pollination as a driver of plant evolution - Florian Schiestl
      4. Pollinators foraging on centipede grass inflorescences - Shimat Joseph
      5. Bombus terrestris in South America, history of an invasive species - José Montalva
      6. Pollen metabarcoding: linking plant diversity with bumblebee diversity - Andreas Kolter

      Other research posters (not presented)

      21 Februari 2021

      1. (Land van Ons) Webinar Boekweit en je gezondheid door Rineke Dijkinga (12.00 uur)
      2. (Land van Ons) Webinar Het belang van bodemleven door Matty Berg(20.00 uur)
       20 Januari 2021

      3. (Land van Ons) WebinarAls je de bodem wilt verbeteren moet je beter kijken door Ties Temmink
      4. 17-11-20: Boekweit, teelt, herkomst en meer door landbouwkundige Peter Brul
      5. 27-10-20: Wilde ideeën perceel Oud Ade door studenten Leidse universiteit

      .

      10:10 Terugblik op veldseizoen 2020 en vooruitkijken naar 2021 (PDF) – Ben Hoentjen
      10:30 Boerenveensche plassen (PDF) of via YouTubeHero Moorlag
      11:05 (Veranderingen in) de flora op Spitsbergen (PDF) of via YouTubeChristophe Brochard

      19 december 2020

      Noord-Hollandse Natuurdag 2020

      1. Lars Buckx - Ringstation Vinkenbaan Van Lennep; 60 jaar ringonderzoek
      2. Vleermuismigratie over kust en zee door Sander Lagerveld
      3. Stadsflora van de Lage Landen door Ton Denters
      4. Presentatie themanummer Smient Tussen Duin & Dijk
      5. De ringslang in Amsterdam, historie en 25 jaar broeihopen door Geert Timmermans
      6. Trekvissen in het Noordzeekanaal door Marco van Wieringen
      7. Resultaten insectencamera’s door Marten Schoonman
      8. Muggen en grutto's op plas-drassen door Dick Melman
      9. Hoe komen smienten de winter door? Door Piet Zomerdijk
      10. Effect klimaatverandering op waddenvogels door Jeroen Reneerkens
      11. 50 jaar Samenwerkende Vogelwerkgroepen in Noord-Holland door Hans Stapersma
      12. Nachtvlinders van het Noordhollands Duinreservaat door Luc Knijnsberg      27 November 2020

      Lezingen Landelijke Dag 2020 In de drie streams vind je een afwisselend programma over onder andere exoten en watervogels, het programma van de NOU over viseters en van Jaarrond Tuintelling over vijf jaar vogels tellen in Nederlandse tuinen.

      1. 1 Overige Lezingen
      2. 2 Program NOU
      3. 3 Jaarrond TuinTelling
      4. Exoten
      5. Boerenlandvogels
      6. Postcasts
      7. Arte Zoogdieren
      8. Ard MediaThek Erlebnis Erde: Haie eiskalt!
      9. Regelink TelemetrieOnderzoek Watervleermuis Suiker Unie Groningen
      10. Ecologisch Onderzoek Herinrichting Suikerunie Groningen, weinig natuur, weinig hoogbouw
      11. De SuikerZijde Gemeente Groningen, weinig natuur, weinig hoogbouw

      November

      Op zaterdag 14 november vond de 2020-editie van de RAVON-dag plaats, het jaarlijkse evenement voor vrijwilligers, onderzoekers en geïnteresseerden die zich bezighouden met reptielen, vissen en amfibieën. Dit jaar om bekende redenen geheel online, in de vorm van een webinar.
      Je kunt het hele ochtendprogramma integraal terugkijken. Wil je een specifiek onderdeel zien? Klik dan hieronder op een tijdcode. De live stream van de RAVON dag werd verzorgd door Yellenge (www.yellenge.nl).
      1. 00:00? Welkom door Ruud Foppen (dagvoorzitter) en Jean Eigenman (Raad van Toezicht)
      2. 08:45? 'De salamanderetende schimmel: een onzichtbare pandemie?' door Annemarieke Spitzen
      3. 31:30? Video: Vrijwilligersdag 2020
      4. 34:50 : 'Red de Paling' door Martijn Schiphouwer
      5. 47:45? Video: Vrijwilligers in Beeld
      6. 51:39? Prijzenfestival door Rob van Westrienen
      7. 1:08:00? 'De stikstofproblematiek nader uitgediept' door Maaijke Weijters
      8. 1:39:32? Lezing 4: 'Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel' door Koos Biesmeyer
      9. 2:08:36? Videopresentatie: Werkgroep Adderonderzoek Nederland
      10. 2:12:51? Videopresentatie: Snake Patrol Suriname

      September 2020

      5 September
      Friese Vrijwilligersdag Natuur 2020 DIOPSIS insectencamera
      https://www.slideshare.net/SOVON/presentations
      https://www.youtube.com/SOVONVogelonderzoek/playlists

      1. Friese Vrijwilligersdag Natuur 2020: Marten Schoonman

      133-Agenda Excursies, Lezingen , Resultaten Presentaties

      NPO SpeelLijst Natuurdocumentaires,| Watch hundreds of award-winning documentaries, anywhere, for free,|
      NPO SpeelLijst Documentaires,|
      Documentaires,|
      NPO Radio Doc s,|
      NPO Radio Doc s,|
      IDFA,|
      IDFA,|
      NPO Collectie Documentaires , Devon Wildlife Trust Playlist

     16. NCRV Natuur in de Stad Groningen
      https://www.npostart.nl/NCRV_1250035
      natuurserie over puur natuur op onverwachte plekken. Klaas van Nierop probeert de oorspronkelijke plantensoorten weer terug de stad in te krijgen. Peter Bulk maakt een boottocht door de singelgrachten. Lees meer
      https://www.npostart.nl/NCRV_1250035

     17. Publicado el julio 2, 2021 06:04 TARDE por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

      187-a Drielanden helofytenfilters Waterslag 3

      helofytenfilters?” Jan: “ Dat heeft te maken met het beoogde ecologische karakter van de wijk, waarbij er principes zijn dat je bijvoorbeeld je eigen energie opwekt, je eigen afvalwater zuivert en je eigen voedsel produceert. Uit ervaring wist men dat helofytenfilters geschikt zijn om er afvalwater mee te zuiveren. In Drielanden is in eerste instantie gekozen voor vloeivelden, deze zijn vooral geschikt om grijs afvalwater (al het huisafvalwater behalve uit de wc) mee schoon te maken.

      Zwart waterzuivering (uit de wc) was toen nog niet aan de orde, omdat daar een gezondheidsrisico bij zit door de aanwezigheid van de E. Coli-bacterie.

      Een tweede reden is, dat men hoopte dat als je terplekke in de wijk je eigen afvalwater zou zuiveren, de bewoners zich meer bewust zouden worden van wat ze allemaal door de gootsteen spoelen, een psychologisch effect dus.”

      Maar er is nog een derde reden, die meer economisch gedreven was.

      Jan: “ Over enige tijd zijn veel persleidingen naar de waterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde afgeschreven. De vervanging daarvan gaat ontzettend veel geld kosten en het gebruik van lokale afvalwaterzuivering kan dan een enorme besparing opleveren, met name in de afgelegen kleine dorpen. Daarbij kost het gebruik van lange persleidingen veel energie.’

      Jan: ‘In Drielanden werkt het helofytenfiltersysteem nu al ruim 25 jaar. Genoeg bewijs dat de grijze afvalwaterzuivering goed werkt.’

      Tenslotte heeft het rietfilter ook nog natuurwaarde: er broeden vogels!”

      Dat kan ik beamen. Vanuit mijn bovenraam heb ik begin mei de eerste meerkoetjes al weer zien zwemmen vanuit het – o.a. – met riet gemaakte nest van moeder en vader meerkoet.

      Omdat er in onze nieuwsbrief voornamelijk geschreven wordt over de natuur en ecologie in onze wijk en maar weinig over het milieu hebben we Jan van Dijk gevraagd iets te schrijven over de helofytenfilters die langs de noordkant van Drielanden liggen.

      Jan van Dijk is milieukundige op het gebied van waterbeheer en afvalwaterzuivering en woont in Waterland vanaf het begin, 1995 dus. Drielanden is opgezet als een ecologische wijk en daarbij hoorde ook een bijzonder rioolstelsel met gescheiden afvoer van afvalwater en een afvalwaterzuivering met behulp van helofyten (moerasplanten).

      Jan heeft zich hier van meet af aan mee bezig gehouden en onderhoudt tot op de dag van vandaag het contact met de gemeente hierover, met name over de helofytenfilters.

      twee vloeivelden achter Waterland en Mooiland

      De helofytenfilters, aanvankelijk twee vloeivelden achter Waterland en Mooiland, zijn aangelegd om het grijze afvalwater (water uit keuken, badkamer en wasmachine) van 110 woningen in Waterland te zuiveren. Hiertoe worden in Waterland het grijze water, het zwarte water (wc spoeling) en het regenwater apart afgevoerd. Grijs gaat naar de filters, zwart naar de afvalwaterzuivering in Garmerwolde en regenwater naar het wijkoppervlaktewater.

      2013-2015 zandfiler, infiltratieveld & bezinktank
      Afvalwateronderzoeksproject 2013-2015

      In 2013 is het systeem ten behoeve van een onderzoek naar de verwijdering van medicijnresten uit zwart afvalwater uitgebreid met twee onderdelen. Ten eerste een infiltratieveld (ook wel zandfilter of verticaal helofytenfilter genoemd). Dit ligt achter Waterland bij het Dwarsdijkje. Ten tweede een voorbezinktank (de “septic terp”) vooraan bij de parkeerplaatsen. De verwijdering van medicijnresten ging bijzonder goed, maar met name de voorbezinkput bleek te klein om ál het zwarte afvalwater uit Waterland te kunnen zuiveren. Momenteel wordt er alleen weer grijs afvalwater naar de filters afgevoerd. Het gezuiverde water, zo’n 25 m3/dag, wordt uiteindelijk geloosd op het wijkoppervlaktewater voorbij Mooiland en is van zwemwaterkwaliteit!

      Het oppervlaktewater in de wijk is een gesloten systeem. Er is normaal geen verbinding met het omringende water. Alleen bij teveel water wordt dit via een stuw afgevoerd naar de sloot langs het populierenpad. Bij te weinig water kan er water via een klep ingelaten worden. Het wijkoppervlaktewater wordt onder normale omstandigheden alleen gevoed door regenwater en het water uit de helofytenfilters.

      Misschien is het je opgevallen, dat het waterpeil in de wijk door de droogte en de hitte tijdens de laatste zomers erg laag was, ondanks dat het peil van het omringende water door het Waterschap verhoogd was. Dit is uiteraard zeer nadelig voor de ecologie in het wijkwater. Wat bleek? De waterinlaatklep in de stuw functioneerde niet meer. Dit euvel is verholpen en het onderhoud van de klep zal vanaf nu samen met het onderhoud van gemalen en putten jaarlijks plaatsvinden.

      Ook wordt er nog steeds overlegd over het maaibeheer en het baggeren van de sloten, maar daarover later meer!

      Heb je nog vragen, opmerkingen of meldingen, dan kun je mij mailen op: johannesvandijk33ATgmail.com

      P.s. Meer informatie kun je ook nog vinden op de website van Drielanden onder het kopje Afvalwaterbeheer.

      Waterslagtracé 3 Siersteenlaan Westpark

      https://www.jansma.biz/online-presentatie-aanleg-persleiding-siersteenlaan-in-groningen/

      In de stad Groningen, tussen de wijk Vinkhuizen en De Held leggen wij in de Siersteenlaan een persleiding aan. De gemeente Groningen heeft de afgelopen jaren onder de noemer ‘Waterslag’ al een aantal persleidingen gelegd. Hierdoor verbetert de afvoer van afvalwater vanuit de stedelijke gebieden richting de waterzuivering. Op deze manier wordt er in verhouding meer afvalwater en minder regenwater naar de zuivering afgevoerd. Een persleiding is een buis waarin het afvalwater onder druk stroomt. Dit doen we in de Siersteenlaan vanaf ter hoogte van de bushalte Opaalstraat aan de Siersteenlaan tot nabij het skateparkje aan de Johan van Zwedenlaan.

      Wij leggen de persleiding aan door middel van een horizontaal gestuurde boring. Dit is een techniek waarbij we niet een sleuf hoeven te graven, zoals normaal gesproken wel moet.

      De nieuwe leidingen worden onder de grond doorgetrokken, vanaf een intredepunt tot aan het uittredepunt. Een horizontaal gestuurde boring bestaat uit drie fases: eerst voeren we de pilotboring uitgevoerd, daarna verruimen we het boorgat en tot slot brengen we de leiding ondergronds.
      https://youtu.be/2C3JvhMyQXY

      Literatuur, Referenties

      1. https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-GWRP-2020-2024-1.pdf
      2. https://www.yumpu.com/nl/document/view/52055801/groninger-water-en-rioleringsplan-gemeente-groningen
      3. https://www.yumpu.com/nl/document/view/18590899/toelichting-en-voorschriften-de-held-iii-gemeente-groningen
      4. https://plannen.groningen.nl/ro-online/plannen/NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-/NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-/t_NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-.pdf
      5. https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?coll=dts&identifier=MMUBA13%3A001654001%3A00483

      In Groningen zijn meerdere solitaire stadsvijvers
      met elkaar verbonden. Bij deze projecten is
      tegelijk regenwater afgekoppeld en direct naar
      de vijvers afgevoerd. Daarnaast zijn de volgende
      projecten en activiteiten uitgevoerd:
      • afkoppelprojecten in de Oosterpoortb      De ruggengraat van De Held III is een centrale ader die van zuid naar noord door het gehele ... ader wordt een verbinding gemaakt tussen het Omgelegde Eelderdiep, ... feit dat de centrale waterader niet als bergingsgebied kan dienen. 6.

      Geschiedenis DeHeld3 Watergebied

      Het gebied waarvan De Held III deel uitmaakt, kent een lange geschiedenis. Aan de noordrand van
      het gebied bevinden zich archeologische sporen uit het begin van de jaartelling. Delen van het
      ontwikkelingsgebied zullen ook in die tijd zijn gebruikt, maar de sporen daarvan ontbreken
      vooralsnog en zijn ook niet aangetroffen in het verkennend archeologisch booronderzoek uit 2002
      (CBB, Rapport integraal onderzoek De Held 3 te Groningen, januari 2002).
      In de 10e
      en 11e
      eeuw bezitten de kloosters van Fulda en Werden (uit Duitsland) grote landgoederen in
      o.a. de huidige provincie Groningen. Werden heeft diverse bezittingen verkregen in de omgeving, o.a.
      ten westen van Groningen, in het huidige gebied van De Helden. In de verpachtingregisters wordt
      deze streek omschreven als Lieuwerderwolde. Het gebied is in die tijd een moerassig veengebied, met
      in het noorden invloed van zout water en in het zuiden (omgeving Peizerweg) levend hoogveen. Deze
      typering van het milieu komt voort uit een analyse van de overblijfselen van mijten uit enkele
      grondmonsters uit 11e
      eeuwse waterputten, die in het gebied in 1995 zijn opgegraven.
      Kort voor 1200 moet de streek zijn getroffen door een (of meer) zware overstroming(en). Oorzaak is
      waarschijnlijk het afgraven, verbranden en ontwateren van het veen. Veen heeft de neiging in te
      krimpen en te oxideren, zodat het maaiveld zakt. Deze milieuramp werkte een natuurramp in de hand:
      het veen met de bewoningsplaatsen daarop wordt weggeslagen.
      Rond 1200 worden op de inmiddels afgezette kleilaag nieuwe woonkernen gesticht (Hoog- en
      Leegkerk; Zuid- en Noordlieuwerderwolde). Vanuit de oorspronkelijke loop van de Hunsinge wordt
      het gebied van De Helden ingepolderd, later in de middeleeuwen ook vanuit een aantal gegraven
      maren (sloten).
      Van de structuur uit de 11e
      eeuw resteert in het gebied niets; deze is weggespoeld, op een aantal
      teruggevonden dichtgeslibde geulen na.
      De bodemkundige kaart van de omgeving van Groningen laat zien dat Hoogkerk is gelegen op een
      smalle zandrug. Deze rug ligt parallel aan de Hondsrug, waarop Groningen is gelegen. Ten westen
      van de rug ligt het dal van de Hunsinge, zoals de oorspronkelijke voortzetting van het huidige
      Peizerdiepje in de middeleeuwen werd genoemd.
      Het dal tussen Hoogkerk en de Hondsrug is dat van de Drentse A en oorspronkelijk ook van het
      Eelderdiep. Het dal is opgevuld met kleiafzettingen in het noorden en veen in het zuiden. In het
      gebied worden de afzettingen die aan of dichtbij het oppervlak liggen omschreven als kleigronden
      waarin zich in meer of mindere mate veen of veenresten bevinden. Van zuid naar noord is sprake van
      een afname in het voorkomen van veen en een toename van kleiafzettingen. In de omgeving van
      Leegkerk, op een diepte van circa 1 meter onder NAP bevindt zich kleiig veen, dat overgaat in een
      zogenaamde vegetatiehorizont of -niveau. Dit is een niveau waarop zich in het verleden, gedurende
      langere tijd vegetatie heeft ontwikkeld. Later is zo'n 'laagje' overspoeld geraakt met klei. Het wordt
      gezien als een fase van stilstand in de afzetting van klei vanuit de omgeving van de Waddenzee. Dit
      vegetatieniveau dateert van rond 500 voor Christus. Hierop bevindt zich een aantal kleiafzettingen en
      lokaal nog een tussen kleilagen gelegen tweede vegetatiehorizont uit circa 285 na Christus. De
      zandige kleilagen bijna op maaiveldhoogte zijn veel minder oud.

      Het plangebied wordt op dit moment vrijwel geheel gebruikt als
      landbouwgebied. Het gebied is verdeeld in kleinschalig verkavelde
      graslandpercelen. De huidige verkaveling is al terug te vinden op
      negentiende eeuwse minuutkaarten. In de kleinschalige maar open
      inrichting is het traditionele open wierdenlandschap nog goed
      herkenbaar. Het gebied manifesteert zich als landelijk 'relict' in een zich
      steeds verder verstedelijkende omgeving. De recente stedelijke
      bebouwing grenst soms met voor-, soms met achterkanten aan het
      gebied De Held III. Langzaam verkeersroutes, waterlopen en
      groenzones worden hier en daar afgebroken daar waar het plangebied
      begint. Het vinden van een goede inbedding in en aansluiting op
      omliggend stedelijk weefsel is een belangrijke opgave voor De Held III.
      Prominent binnen het plangebied ligt de Leegeweg die als historische weg
      (middeleeuws) het gebied in oos

      De ruggengraat van De Held III is een centrale ader die van zuid naar noord door het gehele
      plangebied slingert. Deze ader wordt gevormd door een robuuste hoofdontsluitingsweg die wordt
      begeleid door water en een robuuste groenzone. Deze waterloop maakt deel uit van een waternetwerk
      dat vanuit het zuiden richting het Reitdiep loopt en dat een hoger peil voert dan de omgeving (het
      zogenaamde Drentse peil)
      In 1969 is tussen de suikerfabriek in Hoogkerk en de Waddenzee een vuilwaterpersleiding aangelegd
      (de zogenaamde HOWA leiding). Via de HOWA leiding worden jaarlijks enkele miljoenen kubieke
      meters biologisch gezuiverd afvalwater van de suikerfabriek in Hoogkerk en van een zuivelbedrijf in
      Bedum afgevoerd naar, voor de eerste, een lozingspunt in het Reitdiep bij Garnwerd en voor het
      tweede bedrijf een lozingspunt in de Waddenzee. Deze leiding loopt deels door het plangebied.
      Ten behoeve van beheer en onderhoud aan deze leiding moet een zone worden vrijgehouden van
      bebouwing en opgaande (diepwortelende) beplanting

      187-a Drielanden helofytenfilters Waterslag 3

      Literatuur

      https://edepot.wur.nl/370399
      https://www.saniwijzer.nl/media/stowa_saniwijzer_v2/org/1/documents/lopende%20projecten/201601_afvalwaterproject_drielanden_eindrapport-8mb.pdf
      https://www.drielanden.nl/waterbeheer
      http://www.denewa.eu/denewa/werkpakketten/voortgang-project-gemeente-groningen
      https://www.waterforum.net/vakbroeders-decentrale-zuivering-gebruikers-bepalen-of-praktijk-slaagt/
      https://mapsengine.google.com/
      https://support.google.com/mymaps/answer/3024454
      https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zrWmgg16tN1k.ki8uXCKb2Wn4
      https://www.opentopo.nl/#
      http://www.gigapan.com/gigapans/142199
      Nu nog mooier :) http://bit.ly/1cdHBX4 (kun je zelfs je eigen kaartlagen toevoegen)
      https://www.noardeast-fryslan.nl/sites/default/files/2021-03/Landschapsbiografie%20Noardeast-Frysl%C3%A2n%20-%20Definitieve%20Rapportage__lowres.pdf

      https://www.saniwijzer.nl/media/stowa_saniwijzer_v2/org/1/documents/lopende%20projecten/201601_afvalwaterproject_drielanden_eindrapport-8mb.pdf

      Publicado el julio 2, 2021 11:31 MAÑANA por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

      18 de junio de 2021

      186-NDR Wildes Deutschland ARTE Mediathek

      171 is de eerste
      NDR Wildes Deutschland

      1. NDR Wildes Deutschland - Die Müritz bis 15.07.2021 ∙ 21:00 Uhr
       Die Müritz ist mit 117 Quadratkilometern der größte See auf deutschem Gebiet, aber bei Weitem nicht der einzige im Nordosten der Bundesrepublik. Allein die Mecklenburgische Seenplatte zwischen Waren und
       Feldberg umfasst etwa 2.000 Seen. Dank des Müritz-Nationalparks ist die Artenvielfalt in diesem Gebiet besonders hoch: Die Hälfte aller deutschen Kraniche brütet in Mecklenburg-Vorpommern. Der Fischadler ist der Charaktervogel an der Müritz, der quirlige Fischotter geht hier auf die Jagd, vom Aussterben bedrohte Rotmilane kreisen am Himmel. https://www.ardmediathek.de/video/expeditionen-ins-tierreich/wildes-deutschland-die-mueritz/ndr-fernsehen/Y3JpZDovL25kci5kZS9hM2JkZDdiNy0xZTI4LTQ4NDQtODg1NS02MDI5ZjE3MGZjYzY/
       NDR Wildes Deutschland - Die Müritz bis 15.07.2021 ∙ 21:00 Uhr

      2. Trends van dagvlinders en libellen in het Drentsche Aa-gebied
       De Vlinderstichting heeft onderzoek gedaan naar dagvlinders en libellen in het Drentsche Aa-gebied. De Vlinderstichting kreeg dit verzoek in het kader van een brede analyse van veranderingen in vegetatie en fauna over de afgelopen 40 jaar in dit Natura 2000-gebied. Er is gekeken naar verspreidingsgegevens, verzameld door vrijwilligers van met name de vlinder- en libellenwerkgroepen in Drenthe.

       Vlinders: vooral toename algemene soorten
       Bij de vlinders namen ongeveer evenveel soorten toe als af. Helaas namen vooral de algemenere, stikstoftolerante soorten toe. De achteruitgang van soorten die voorkomen in heide en schraallanden is nog niet gestopt, ondanks herstelmaatregelen. Door de toegenomen verruiging hebben soorten van matig voedselrijke, bloemrijke graslanden niet geprofiteerd. De afname van het oranje zandoogje is daarvoor tekenend.

       Libellen:landelijke trends
       Bij de libellen, die over het geheel mobieler zijn dan vlinders, sluiten de trends sterker aan bij landelijk waargenomen ontwikkelingen. De afname bij libellen deed zich vooral voor bij soorten van vennen en uit koelere klimaatgebieden, zoals de venglazenmaker. De toename betrof met name soorten van stromend water, zoals weidebeekjuffer en de grote keizerlibel die van klimaatopwarming heeft geprofiteerd.
       https://assets.vlinderstichting.nl/docs/e24b4f4a-c5cf-4f7c-9fab-8b5fa71623ea.pdf

      3. 1_Webinar Teunis Piersma
       2_ Webinar Bijen Belgie
       3_Webinar Bijen KNNV
       4_Webinar Turtles PHD Wageningen
       5_Webinar Drentse Aa Otters

      4. Clever as a Magpie From 11/06/2021 to 09/09/2021 Perceptions abound when it comes to magpies; they are seen as clever, mischievous and sometimes aggressive. Many also hold superstitions about these distinctive birds that go back generations. This documentary shows the magpie’s true nature."Clever as a Magpie From 11/06/2021 to 09/09/2021
       https://www.arte.tv/en/videos/083888-000-A/clever-like-a-magpie/
       Clever as a Magpie Available From 11/06/2021 to 09/09/2021

      5. "Cuckoo and Coo" Available From 11/06/2021 to 09/09/2021
       We all know their strategy: The female cuckoo, to save having to bring up her young, places her eggs in other bird species’ nests. Astonishing footage from Europe and Africa of the cuckoo’s ingenious behaviour in the wild. Available From 11/06/2021 to 09/09/2021

       "Cuckoo and Coo" Available From 11/06/2021 to 09/09/2021
       https://www.arte.tv/en/videos/065801-000-A/cuckoo-and-co/
       "Cuckoo and Coo" Available From 11/06/2021 to 09/09/2021

      6. "Planet Earth, Group Decisions in Animal KingDom (1/((2))" Available From 11/06/2021 to to 25/07/2021

       "Planet Earth, Group Decisions in Animal KingDom (1/(2))" Available From 11/06/2021 to to 25/07/2021
       https://www.arte.tv/en/videos/094410-001-A/group-decisions/
       "Planet Earth, Group Decisions" Available From 11/06/2021 to 25/07/2021
       "Planet Earth, Group Decisions in Animal KingDom (1/(2))" Available From 11/06/2021 to 09/09/202

      7. Saving European Amazon Available From 11/06/2021 to 25/11/2021
       A vast wild wetland in Eastern Europe, Polesia is home to rare bird species as well as wolves, bears and European bison. But this haven for wildlife is threatened by the proposed E40 waterway, linking the Baltic with the Black Sea, that would cut straight through the region
       https://www.arte.tv/en/videos/100293-001-A/re-saving-europe-s-amazon/

       Saving European Amazon Available From 11/06/2021 to 25/11/2021
       https://www.arte.tv/en/videos/100293-001-A/re-saving-europe-s-amazon/
       Saving European Amazon Available From 11/06/2021 to 25/11/2021

      8. Muránska Planina - Slovakian National Parks Available From 11/06/2021 to 25/11/2021
       Exploring the national parks of Slovakia, a country at the very heart of Europe. The Muránska Planina is a veritable natural wonder of mountainous forests, home to wild horses, ground squirrels and bears

       Muránska Planina - Slovakian National Parks - Watch the fuExploring the national parks of Slovakia, a country at the very heart of Europe. The Muránska Planina is a veritable natural wonder of mountainous forests, home to wild horses, ground squirrels and bears
       Available From 11/06/2021 to 25/11/2021
       https://www.arte.tv/en/videos/086933-002-A/muranska-planina/
       Muránska Planina - Slovakian National Parks Available From 11/06/2021 to 25/11/2021

      9. 186-NDR Wildes Deutschland ARTE Mediathek
      Publicado el junio 18, 2021 12:41 TARDE por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

      17 de mayo de 2021

      171-British Dragonfly Society Scotland Conference 2021 NHGL Kring Maastricht

      1. 1.-Mike Dilger British Dragonfly Society Scotland Conference 2021

       1- Mike Dilger British Dragonfly Society Scotland Conference 2021
       Listen to Mike welcoming participants to the British Dragonfly Society Scotland Conference 2021 (online).
       Mike talks enthusiastically about being BDS President and the joys of his own garden pond.

      2. 2-Stephen Corcorran, Northern Damselfly Project in the Cairngorms NP

       2-Stephen Corcorran, Northern Damselfly Project in the Cairngorms NP
       Stephen tells us about the great work he completed last year in the Cairngorms NP area in finding existing and new sites for the Northern Damselfly as well as plan to create new ponds and manage existing ones in the next phase.

      3. 3-Tom Bowser, creating habitat for Dragonflies at Argaty Red Kites

       3-Tom Bowser, creating habitat for Dragonflies at Argaty Red Kites

      4. 4-Pat Batty, Azure Hawkers in Scotland

       Pat tells us all about the sites she has been discovering with Azure Hawker present.
       4-Pat Batty, Azure Hawkers in Scotland

      5. 5-Daniele Muir, working with land owners

       5-Daniele Muir, working with land owners
       Daniele tells us about how working with landowners has helped to find new Azure hawker sites.

      6. Misisng
      7. 7-Daniele Muir, Conservation Officer update

       7-Daniele Muir, Conservation Officer update
       Daniele looks back on the last two years of working for dragonflies in Scotland

      8. 8-Eric McCabe, Dragonfly encounters in Sweden

       8-Eric McCabe, Dragonfly encounters in Sweden
       Eric recalls to us his trip to Sweden encountering Dragonflies.

      9. 9-Andrea Hudspeth, Project Officer update

       9-Andrea Hudspeth, Project Officer update
       Andrea tells us what has been happening in the last few months.

      10. 10-Toni Watt, surveying the population changes of Northern Damselflies at Castle Fraser.

       10-Toni Watt, surveying the population changes of Northern Damselflies at Castle Fraser.
       Toni tells us about the monitoring activities at two ponds on the NTS Castle Fraser estate.

      11. 11-Jonathan, Surveying Dragonflies on the Pennicuik Estate.

       11-Jonathan, Surveying Dragonflies on the Pennicuik Estate.One of our fabulous volunteers, Jonathan Callis, introduces us to his adopted site for monitoring and talks us through his great results.

      12. 12-David McCulloch, Monitoring Dragonflies at Flanders Moss

       12-David McCulloch, Monitoring Dragonflies at Flanders Moss
       Another of our dedicated volunteers tells us about their experiences monitoring Dragonflies at a NatureScot reserve which is also a Dragonfly Hotspot.

      13. 13-Nicole Digruber, Dragonflies in the community

       13-Nicole Digruber, Dragonflies in the community
       Nicole, one of our People for Ponds participants, tells all above her new found enthusiasm for Dragonflies and introduces us to sites which she involved in maintaining and developing with others in her community.

      14. 14-Tom Cunningham, working with Dragonflies at Morton Lochs

       14-Tom Cunningham, working with Dragonflies at Morton Lochs
       Tom, our first Scottish Trustee, tells us about the site he used to manage for NatureScot which is one of our Dragonfly Hotspots.

      15. MISS PODCAST HILCO "Otter In De Stad" , "Noorderplantsoen" Vijf jaar lang lag de bioloog in de bosjes om een documentaire te maken over één van de meest schuwe dieren die ons land (sinds kort weer!) rijk is te filmen: de otter. Velen verklaarden hem voor gek. Maar het leverde een uniek ontroerende film op over dit bijzondere beest. Hilco over zijn leven onder de ottersteen, wat hem bezielde en zijn terugkeer naar de gewone mensenwereld, waar podcasts opeens een 'ding' zijn.
       https://www.nporadio1.nl/podcasts/miss-podcast/1408276-324-milou-in-gesprek-met-hilco-jansma

      16. Ook in het Alumnimagazine 'Broerstraat 5' van de Rijksuniversiteit Groningen verscheen een artikel over de otter met daarin een interview over mijn documentaire. Grinning faceOtter (https://lnkd.in/gRUDVsM)
       Wederom geschreven door Nienke Beintema die mij eerder ook interviewde voor het NRC.

      17. 17 mei om 15.00 ARK Hoe worden knelpunten voor otters opgelost? Melanie Pekel van ARK Natuurontwikkeling vertelt over ontsnippering en Claude Belpaire van het instituut voor Natuur- en Bosonderzoek over watervervuiling en het effect op otters.
       Dit webinar wordt georganiseerd in het kader van het Jaar van de Otter door CaLutra (Zoogdiervereniging Nederland), Otterland (WWF-België, ANB, RLR, RLSD) en de zoogdierwerkgroep van Natuurpunt.
       Hopelijk tot daar! Heb je de webinar gemist? Kijk het rustig terug op het YouTube-kanaal van CaLutra.
       https://www.youtube.com/channel/UCJ738uoaz9vOMKDdj0bCoZA

      18. 7 mei 2021, 19.30 uur "Webinar over de bescherming van otters in Friesland"
       Het herstel van de otterpopulatie is in volle gang. Maar de otter blijft een kwetsbare soort. Verkeer blijft een groot risico, maar ook het verbinden van natuurgebieden, herstel van de waterkwaliteit e.a. blijven aandacht vragen.

       It Fryske Gea heeft zich altijd verbonden gevoeld met de otter. Dit aansprekende waterdier past heel goed bij de waterrijke provincie Fryslân. Daarom lanceerde It Fryske Gea in 2017 het Otterprogramma; vol ideeën om de omstandigheden voor de otter in Fryslân verder te verbeteren.

       In dit webinar laat It Fryske Gea zien wat ze tot nu toe bereikt hebben en welke opgaven er nog zijn. Het webinar is live te volgen via hun YouTube-kanaal: https://www.youtube.com/watch?v=UDcq_aLyPJU
       https://www.youtube.com/channel/UCJ738uoaz9vOMKDdj0bCoZA

      171-British Dragonfly Society Scotland Conference 2021 NHGL Kring Maastricht

      Publicado el mayo 17, 2021 03:20 TARDE por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario