Gewoon knopmos - Phascum cuspidatum Hedw.

Gewoon knopmos - Phascum cuspidatum Hedw.

Phascum cuspidatum is een winterpionier op vochtige tot droge, open, kalk- of in ieder geval basenrijke lichte klei, zavel, leem en kleiïg zand. Het staat onder meer in akkers, op opgespoten grond, op dijken, langs wegranden en in zandig stroomdalgrasland. Op de zware, kalkloze komklei in het rivierengebied komt het nauwelijks voor. Het afzoeken van relatief kalkrijke plekken op het Pleistoceen zal af en toe ook succes opleveren. Doorgaans is Phascum gemakkelijk herkenbaar aan het vrij grote formaat, het zittende, door holle perichaetiumbladen omhulde kapsel en de bladen met uittredende nerven.

https://www.verspreidingsatlas.nl/2861
https://waarneming.nl/species/17655/photos/?

Publicado el diciembre 21, 2020 01:05 TARDE por optilete optilete

Comentarios

No hay comentarios todavía.

Agregar un comentario

Acceder o Crear una cuenta para agregar comentarios.