Wat hebben een visarend, een zwanenbloem en een wortelende vaalhoed gemeenschappelijk?

HET SOORTBEGRIP IN DE MYCOLOGIE - Thomas W. Kuyper

Wat hebben een visarend, een zwanenbloem en een wortelende vaalhoed gemeenschappelijk?
Wanneer we ons die vraag stellen is het goed te bedenken wat voor soort antwoord we
verwachten, en wie die vraag kan beantwoorden. Is dit een vraag voor een bioloog, die de
variatie in levensvormen in patronen (soorten, geslachten) probeert onder te brengen? Of is
het een vraag voor een filosoof, die zich afvraagt uit wat voor soort eenheden onze wereld is
opgebouwd? In dat laatste geval kan de vraag bijvoorbeeld zijn of soorten en chemische elementen (zoals zuurstof of ijzer) een vergelijkbaar soort bouwstenen zijn of niet. (Linnaeus,
de vader van de nomenclatuur en taxonomie, classificeerde zowel soorten als mineralen.) Als
we naar de geschiedenis van discussies over het soortbegrip in de biologie kijken, is duidelijk
dat zowel filosofen als biologen daarin een grote rol hebben gespeeld. Dat is ook niet verwonderlijk. De oorspronkelijke begrippen, waarvan de huidige termen ‘geslacht’ (genus) en
‘soort’ (species) zijn afgeleid, zijn al meer dan twee en een half duizend jaar onderwerp van
filosofische discussies. En ook in deze alinea kwam het begrip soort twee keer in die meer
filosofische benadering (‘soort antwoord’, ‘soort eenheden’) voor.

https://www.mycologen.nl/Coolia/PDF-files/Coolia_60(2)_p68-76_Th_Kuyper_Soortbegrip_in_mycologie.pdf

Publicado el enero 9, 2021 12:59 TARDE por optilete optilete

Comentarios

Waarom niet alle paddenstoelen overal groeien. Sporenverbreiding en andere factoren die de samenstelling van zwammengemeenschappen vormgeven.

https://www.researchgate.net/publication/275638079_Waarom_niet_alle_paddenstoelen_overal_groeien_Sporenverbreiding_en_andere_factoren_die_de_samenstelling_van_zwammengemeenschappen_vormgeven

Publicado por optilete hace más de 3 años

Agregar un comentario

Acceder o Crear una cuenta para agregar comentarios.