362-Werkplan Ecologisch bermbeheer Benneveld

In 2017 is onder de naam ‘Bloeiend Benneveld’ begonnen met het ecologisch beheer van de bermen in het buitengebied van Benneveld.

Dit project heeft veel belangstelling gewekt. Inmiddels zijn we 5 jaar verder en kan het eerste lustrumfeest worden gevierd. En daar is ook alle reden toe: Ecologisch bermbeheer is de standaard geworden in de gehele gemeente Coevorden en is nu ook verankerd in het beleid.

In het coalitieakkoord 2022 – 2026 staat: “Onze gemeente heeft de ambitie om meer biodiversiteit te krijgen. Daarom passen we ecologisch bermbeheer toe, dat wij voor de toekomst vast willen houden. Het vergroten van de biodiversiteit blijft een doel bij de inrichting van onze openbare ruimte en de uitvoering van onze taken.”

 • Tot voor kort werden alle bermen rond Benneveld op de traditionele wijze gemaaid, met een klepelmaaier. Het maaisel bleef liggen en verrijkte de bodem. Hierdoor ontstond op veel plaatsen een weelderige maar eenzijdige vegetatie met voedselminnende onkruiden zoals brandnetel en ridderzuring. Sinds 2017 zijn ze hier overgestapt op ecologisch bermbeheer. Door maaien en het maaisel af te voeren verschraalt de berm. Er ontstaat meer variatie in de vegetatie. De berm wordt bloemenrijk. Dit is een aantrekkelijke leefomgeving voor (wilde) bijen, vlinders en andere insecten. De zaden en insecten zijn weer een waardevolle voedselbron voor vogels. En de bermen worden mooier om te zien, wat ook een toeristisch belang dient.

Diverse bermen zijn afgeschraapt en opnieuw ingezaaid, zoals de tussenberm van de weg van Benneveld naar de Stroeten, richting Zweeloo. Dat was een goed begin en een soort leerproject. Niet te omvangrijk en zichtbaar voor de Bennevelders. De berm is ca. 7 cm afgegraven en door de inwoners ingezaaid met een inheems mengsel van bloemen en kruiden die van oorsprong in Drenthe voorkomen. Vervolgens wordt er een of twee keer per jaar gemaaid, waarbij lokale landbouwers het maaisel in gecomposteerde vorm gebruiken voor hun land. In totaal gaat het om ongeveer 6 hectare berm.

De werkgroep 'Bloeiend Benneveld' voert het ecologisch bermbeheer uit. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de gemeente. Er is een subsidie vanuit het Stimuleringsfonds van de gemeente Coevorden toegekend, en in het vervolg is er jaarlijks een vergoeding, gebaseerd op de kosten die de gemeente voorheen zelf maakte. Er is een Werkplan ecologisch bermbeheer opgesteld met een overzicht van de bermen en de uit te voeren werkzaamheden. - Zie ook hier voor een toelichting op het project. De ervaringen van 2017 met het project waren zo goed, dat de gemeente Coevorden heeft besloten om medio 2018 het ecologisch bermbeheer uit te breiden. Ook Aalden, Wezup, Noord-Sleen en Dalen hebben zich hiervoor aangemeld. - Zie ook deze video over het project.

Naast het ecologisch bermbeheer zijn er in Benneveld en in de andere dorpen in onze gemeente vele initiatieven die bijdragen aan de biodiversiteit en het landschap. Bijvoorbeeld het planten van bomen en struiken, het poten van bloembollen, het ophangen van nestkastjes en de aanleg van bloemrijke akkerranden. Ook vele particulieren zijn hun tuinen op een meer natuurlijke wijze gaan inrichten en beheren.

In het kader van het 5-jarig bestaan van Bloeiend Benneveld wil men in het dorp extra aandacht besteden aan wat men zelf in de tuin kan doen voor de natuur. Belangstellenden worden daarom zaterdag 13 augustus a.s. van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen in een aantal ‘wilde tuinen’.

Dit zijn tuinen waar niet alles strak is gemaaid en aangeharkt en waar de natuur een kans krijgt. In deze tuinen is het niet alleen goed toeven voor mensen maar ook voor vogels, insecten en andere dieren zoals egels en vleermuizen.

Tussen 11.00 en 16:00 uur zijn in Benneveld vijf tuinen open voor bezoekers. De toegang is gratis. Laat u verrassen door de enorme variatie: moestuinen, fruitboomgaarden, bloemenweides en singels met inheemse bomen en struiken. De enthousiaste eigenaren zullen u graag vertellen over hun ervaringen met zowel de hoogtepunten als de misluk

Literatuur

 1. https://www.coevorden.nl/sites/default/files/Bestuurlijke-notitie-Duurzaam-Groenonderhoud-Coevorden.pdf
 2. https://www.benneveld.eu/index.php/nieuws/130-ecologisch-bermbeheer-officieel-van-start
  https://www.benneveld.eu/images/Bloeiend_Benneveld/Werkplan-ecologisch-bermbeheer.pdf

 3. https://www.benneveld.eu/index.php/nieuws/157-ecologisch-bermbeheer-wordt-de-nieuwe-standaard-in-de-gemeente-coevorden
 4. https://docplayer.nl/amp/216476902-Nulmeting-pilot-natuurtechnisch-bermbeheer.html
 5. https://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/ecologisch_bermbeheer.pdf
 6. https://www.natuurgroepgestel.nl/images/pdf/Pilot_ecologisch_bermbeheer_Sint-Michielsgestel.pdf
 7. https://projectloveforbees.files.wordpress.com/2016/04/leidraad-natuurtechniek-ecologisch-bermbeheer.pdf
 8. https://edepot.wur.nl/50464 Ecologisch beheer Hoekse Waard
 9. https://www.idverde.nl/wp-content/uploads/2019/11/VakbladGroen-10-2019-LR-40-43-gecomprimeerd.pdf
 10. https://www.researchgate.net/publication/340539078_Anfibios_y_Reptiles_de_la_Gran_Senda_de_Malaga_y_provincia
 11. https://static.malaga.es/malaga/subidas/archivos/0/6/arc_338660_v3.pdf
 12. https://www.nporadio1.nl/fragmenten/langs-de-lijn-en-omstreken/4f922a1b-015a-4021-9a2c-b0879e0c89a6/2018-12-06-uren-in-een-sloot-liggen-voor-dat-ene-shot-van-een-donderkopje
  https://www.landschapnoordholland.nl/lezingen-11de-noord-hollandse-natuurdag-2020
  https://bosgroepen.nl/bart-nyssen-vertelt-bij-rtv-drenthe-over-de-amerikaanse-vogelkers-een-zegen-of-een-plaag/#'
  https://waag.org/en/article/waag-offers-safe-open-source-video-conferencing-alternative/
  https://forum.inaturalist.org/t/how-to-draw-a-rectangle-or-circle-on-the-web-explore-map/36685
  https://forum.inaturalist.org/t/new-rectangle-and-circle-drawing-tools-for-web-explore-page/36684
  https://www.brabantsemilieufederatie.nl/activiteiten/#terugkijken
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLlVzcjcfTvt5ur5vVkl6NXV2c90GWxq5O

 13. https://www.npostart.nl/pointer/16-10-2022/KN_1729990 POINTER
  https://www.npostart.nl/speellijst/natuurdocumentaires
  https://linktr.ee/laarx
  https://www.npostart.nl/nederland-onder-water/16-11-2022/AT_2161158

 14. tutorials.
  https://waag.org/en/article/waag-offers-safe-open-source-video-conferencing-alternative/
  https://forum.inaturalist.org/t/how-to-draw-a-rectangle-or-circle-on-the-web-explore-map/36685
  https://forum.inaturalist.org/t/new-rectangle-and-circle-drawing-tools-for-web-explore-page/36684

 15. https://www.npostart.nl/pointer/16-10-2022/KN_1729990 POINTER
  https://www.npostart.nl/speellijst/natuurdocumentaires
  https://linktr.ee/laarx
  https://www.npostart.nl/nederland-onder-water/16-11-2022/AT_2161158

 16. https://www.npostart.nl/pointer/16-10-2022/KN_1729990 POINTER
  https://www.npostart.nl/speellijst/natuurdocumentaires
  https://linktr.ee/laarx
  https://www.npostart.nl/nederland-onder-water/16-11-2022/AT_2161158

 17. https://zeeuwind.webinargeek.com/webinar/replay/92AsngxeGlIDaHUpYXoU_BKPSonERB8kCPjTnWku9IY/
  https://bavvelt.nl/index_htm_files/Rasquert%20Projectbeschrijving%202021.pdf
  https://landvanons.nl/wp-content/uploads/2021/04/Beheerplan-Onneresch-februari-2-2022.pdf
  https://noorderbreedte.nl/pdf/84506
  https://www.noorderbreedte.nl/pdf/88410
  https://docplayer.nl/195427482-Het-groninger-fivelingo-en-het-friese-dongeradeel-als-twee-druppels-water.html
  http://ubbega.nl/wp-content/uploads/2015/10/DIEPGANG-2e-jaargang-nr-51.pdf
  https://www.terpenonderzoek.nl/images/flyer-Middag-Humsterland-kl.pdf/
  https://www.ivn.nl/sites/ivnn/files/groeningen_2014-4.pdf

Publicado el noviembre 15, 2022 09:46 TARDE por ahospers ahospers

Comentarios

No hay comentarios todavía.

Agregar un comentario

Acceder o Crear una cuenta para agregar comentarios.