389-Adviezen voor een rationeel en effectief landbouwakkoord. Webinar 4 1 2023. Practici aan het woord.

https://www.ardmediathek.de/sendung/dokus-im-ersten/

Deutschland bereitet sich auf Dürren vor, Bauern kämpfen gegen die Trockenheit, Notfallpläne werden erarbeitet. Wie lange reicht unser Wasser noch? Dieser Frage geht Filmemacher Daniel Harrich gemeinsam mit einem Forscherteam nach.

https://www.ardmediathek.de/sendung/dokus-im-ersten/

https://www.ardmediathek.de/natur

oensdag 4 januari het eerste webinar in het kader van de leercyclus “slim en rendabel naar 0 emissie” Focus op een rationeel en effectief landbouwakkoord met diverse sprekers en een drietal praktische boeren aan het woord.

Focus op de maatregelen die we afgelopen 2 jaar in 40 webinars hebben verteld om NH3 te reduceren. https://www.smartfertilization.org/deboeraanhetroer-nl/

Focus op het juiste beleidsinstrument: de (Afrekenbare)StoffenBalans

Focus op financiële prikkel

Agrivaknet Gerrianne Jansen #HerreBartlema #WimdeHoop Alex Datema

Rate this translation
Wednesday 4 January the first webinar in the context of the learning cycle "smart and profitable to 0 emission" Focus on a rational and effective agricultural agreement with various speakers and three practical farmers to speak.

Focus on the measures we have told in 40 webinars over the past 2 years to reduce NH3.

Focus on the right policy instrument: the (Accountable) Substance Balance

Focus financial incentive

Agrivaknet Gerrianne Jansen #HerreBartlema #WimdeHoop Alex Datema

https://lnkd.in/efN92b-S

https://www.smartfertilization.org/deboeraanhetroer-nl/

13 jan 2023 : Programma-Webinar Bemestingsstrategie-2023-voor-de-Weidebouw
20 jan 2023 : Programma Webinar Bemestingsstrategie 2023 voor de akkerbouw

27 jan 2023 : Bemestingsstrategie 2023 voor de vollegrondsgroenteteelt

3 feb 2023 : Alles over fertigatie, de ultieme vorm van precisiebemesting

10 feb 2023 : Alles over nitraatmetingen in de bodem

Video’s en PPT’s van webinars ’23  en daarvoor


4 januari 2023 VIDEO Webinar 4 jan 2023 Een rationeel en effectief Landbouwakkoord 2023
FACTSHEET MINAS 2.0 Snelle en efficiënte emissiereducties 4 jan 2023 Wim de Hoop
PPT 2 Wim de Hoop Achtergronden FACTSHEET Afrekenbare Stoffenbalans MINAS 2.0 4 januari 2023
Chats van het webinar van 4 jan 2023

30 november  22 VIDEO Webinar  Subsidieregeling PO3+ 2022 toegelicht
PPT 1  AANLEIDING EN DOEL WEBINAR Herre Bartlema NCOK 30 nov 22
PPT 2  Openingswoord  Precisiebemesting circulaire meststoffen Ardy Saarloos PZH 30 nov 2022
PPT 3  Poolse en Ned aanpak kunstmestcrisis vergeleken Herre Bartlema 30 nov 2022
PPT 4 De Subsideregeling PO3+ 2022 toegelicht  Wim de Hooop KCGG 30 nov 22
PPT5  ALLE MACHIMNES OP EEN RIJ Herre Bartlema NCOK 30 nov 2022

26 oktober  22 KUNSTMESTVERVANGING Seminar Slim en rendabel naar emissieloze landbouw Hardenberg
PPT BEMESTINGSSTRATEGIE 2023 NCOK 26 oktober 2022
PPT  Innovaties en Stoffenbalans RMV Hardenberg Wim de Hoop 26 okt 2022
PTT Integraal_Aanpakken_Hoofdlijnen 26 oktober 2022 Harry Kager
PPT Rol van de bedrijfsadviseur anno 2022 Agrivaknet Noud Janssen 26 oktober 2022 RMV

13 oktober 22  VIDEO Webinar AAN DE SLAG met Remkes’ advies  .
PPT 1 Opening 13 oktober 2022
PPT 2 Remkes’ Advies in het nieuws en samenvatting 13 oktober 2022
PPT 3 Remkes uitdaging en advies Wim de Vries 13 Oktober 2022
PPT 4 Wim de Hoop Perspectieven voor de landbouw 13 oktober 2022
PPT 5 Kan NL zonder kunstmest uit de fabriek en Premiere instructievideo Akkerbouw 13 oktober 2022
PPT 6 Acties nav Remkes’ advies 13 oktober 2022

20 september 2022 Seminar DENKEN EN DOEN op weg naar emissieloze landbouw Wassenaar
PPT Denken en doen door Precisiebemestingscoöperatie Rijnland Rinus Bos  20 sept 2022 Wassenaar
PPT Profijt van precisie in de circulaire precisiebemesting van grasland Herre Bartlema 20 sept 2022 Wassenaar
Video Inline blenden van drijfmest+water+spuiloog tbv sleepslangen door loonbedrijf vd Post 24 mei 2022
Video Een simpel systeem voor Inline blenden bij het  zodebemesten met eigen tank 24 mei 2022


17 september 2022 Seminar Emissiereductie = kunstmestvervanging  Someren
PPT Openingswooord : Beleidskader Presentatie Gedeputeerde E.Lemkes-Straver 17 sept 2022 Someren
PPT Stalinnovaties,betere mest,betere oogst Daniel de Jong WUR ea 17 sept 2022  Someren 
PPT Integraal aanpakken ,hoofdlijnen Harry Kager Project Integraal aanpakken 17 september 2022 Someren
PPT Perspectieven voor de landbouw Wim de Hoop KCGG 17 september 2022 Someren
PPTNederland kan zonder N Kunstmest uit de fabriek Herre Bartlema  NCOK  17 sept 2022 Someren


31 augustus 2022 11.00-12.30 VIDEO  Webinar Alle innovaties en managementsmaatregelen
PPT Noud Jansssen Opening 31 8 2022
PPT Rabbinge en Van Dellen – Brandbrief
PPT Herre Bartlema Nederland kan zonder N Kunstmest uit de fabriek 31 8 2022
PPT Drijfmest met water in stal en bij aanwending  

24 augustus 2022 11.00-12.30 VIDEO Webinar Alles over de ASB (MINAS 2.0)
PPT Noud Janssen Doel webinar en ASB Rechtvaardig efficient effectief 24 8 2022
PPT Herre Bartlema MINAS en ASB in 1 oogopslag 24 aug 2022
PPT  Wim de Hoop Laaghangend en hoger hangend fruit  en MINAS 2.0 26 7 2022

26  juli 2022  Video Webinar Alles over STIKSTOF-EMISSIEREDUCTIE voor beleidsmedewerkers provincies etc
PPT  Wim de Hoop Laaghangend en hoger hangend fruit  en MINAS 2.0 26 juli 2022
PPT Harry Kager Integraal_Aanpakken_hoofdlijnen 26 juli 2022  
PPT Herre Bartlema Nederland kan zonder N Kunstmest 26 juli 2022

21 juni 2022 Video Webinar Dag van de kringlooplandbouw over Perspectief voor de landbouw 
Video openingswoord Gedeputeerde Zuid-Holland
PPT Dr Dewi Hartkamp van SIGN over croos-overs tussen glastuinbouw en openteelten
PPT Herre Bartlema Kunstmestvervaging door circulaire precisiebemesting
24 mei 2022 Video Minister Staghouwer over Afrekenbare StoffenBalans voor lichte sturing in eerste instantie

19 april 2022 Video Perspectief voor de landbouw Minister Henk Staghouwer geeft zijn visie na 100 dagen
PPT Inventarisatie maatregelen management en techniek N-emissiereductie  19 april 2022 Wim de Hoop

11 maart 2022 Video Webinar 11-3-22 Betere kwaliteit en benutting dierlijke mest
Dit  zijn de PPT’s : 
PPT Kunstmestvervanging sinds 1980 in beeld 11 3 2022 NCOK
PPT Loonbedrijf van Helmond Specialist in benutting drijfmest 11 3 2022
PPT DUPORT’s innovatie: bodemvolgend zodebemesten 11 3 2022
PPT Slootsmid innoveert 3 tot 15 m3 met de SGWM 11 maart 2022

4 maart 2022  Video Webinar 4-3-22 Managementsmaatregelen voor emissiereductie
PPT Wim de Hoop Integrale aanpak emissies Presentatie t.b.v. webinar 4 maart 2022
PPT Herre1 Managementsmaatregelen in het DAW 4 3 2022
PPT Herre2 Probeer & leer 4 3 2022
Presentatie over FarMin-g van Andries Huisman

25 februari 2022  VIDEO Webinar 25-2-2022 Gebiedsgerichte aanpak NO3 en NH3 emissiereductie
PPT Presentatie Wim de Hoop t.b.v. webinar 25 februari 2022
PPT Herre Bartlema Gebiedsgerichte aanpak 25 2 2022

18 februari 2022  Webinar Veel vers gras voeren: emissiereductie door managementsmaatregelen.

11 februari 2022  Webinar 11 feb 22  Kunstmestvervanging door biologische stikstoffixatie
Openingswoord Professor Erisman

4 februari 2022   Webinar 4 feb 22 Kunstmestvervanging in de vollegrondsgroenteteelt
PPT Kunstmestvervanging=KAS vervanging 4 feb 2022
PPT 4 De beschikbare precisiebemesters 4 feb 2022

28 januari 2022  VIDEO Webinar 28 jan 22 Kunstmestvervanging in de akkerbouw
PPT Kunstmestvervanging=KASvervanging, Beschikbare Meststoffen, Bemesters en Adviezen 28 jan 22


21 januari 2022  VIDEO Webinar 21 jan 22 Kunstmestvervanging in de weidebouw

14 januari 2022  VIDEO1Subsidieregeling voor groen-economisch herstel toelichting op regeling 
14 januari 2022  VIDEO 2Subsidieregeling voor groen-economisch herstel, voorbeelden machines
14 januari 2022  VIDEO 3 Reflecties op het coalitie-akkoord
PPT NCOK De NOODZAAK van geconcerteerde voorlichting 14 jan 2022

10 december 2021 VIDEO  Opening Webinar over de subsidieregeling GEH Rudy Rabbinge
                                
PPT RVO licht toe: investeren groen-economisch herstel  Marcel Leentvaar RVO
Aanbevolen :          VIDEO Het complete webinar, overzichtelijk in aparte hoofdstukken te zien

8 oktober 2021  VIDEO Webinar over de WIKI Ëmissiewijzer.nl op Groen KennisNet
8 oktober 2021 VIDEO Webinar on Satellite data and the Accountabe Material Balance in English


21 september 2021 VIDEO WEBINAR Open Dag Rijnland over Precisiebemesting en Afrekenbare StoffenBalans
Op de wesite www.precisiebemestingscooperatie vindt u alle presentaties , chats en documentatie  zoals factsheets

21 juni 2021 VIDEO Slim&Rendabel naar een emissieloze landbouw. Dag van de Kringlooplandbouw
Op de website www.dagvandekringlooplandbouw.nl vindt u alle presentaties, chats en documentatie
11 juni 2021 VIDEO Webinar Rationeel vers gras en hooi voeren. Emissiereductie met een verdienmodel

28 mei 2021 VIDEO Webinar Het landbouwakkoord nabij: emmissiereductie,biodiversiteit,verdiensten geregeld
PPT 5 Innovaties van Lely ivm emissiereductie Rik Janssen Lely Webinar 28 mei 2021
PPT 3 De ASB in beeld en in het nieuws H.Bartlema Webinar 28 mei 2021

23 april 2021 VIDEO Webinar Emissiereductie en biodiveristeitsherstel: mogelijk en afrekenbaar
PECHA KUCHA
Alle innovaties op een rij in 20 sheets Wim de Hoop 23 april 2021

26 maart 2021 VIDEO Webinar Contouren van een landbouwakkoord
Chats van webinar Contouren landbouwakkoord 26 mrt 2021
AKTIEPLAN op weg naar een LANDBOUWAKKOORD 26 MRT 2021
Innovaties, Afrekenbare StoffenBalans en Verdienmodellen 26 mrt 2021 Wim de Hoop


19 maart 2021 VIDEO Webinar Alternatieven voor drempels in de ruggenteelt
Programma  PDF Webinar 19 maart 2021 Alternatieven voor drempels in de ruggenteelt

12 maart 2021 VIDEO  Webinar Emissiereductie inde stal en daarbuiten
Programma  PDF Webinar 12 maart 2021 Emissiereductie in de stal en daarbuiten
Chats Webinar 12 maart 2021
Openingswoord Webinar 12 maart 2021 Betere stal, betere mest, betere oogst Jan Roefs  NCM
Het onderzoek op Dairy Campus aangaande emissiereductie Webinar 12 maart 2021 Paul Galama WUR
Mestscheiding aan de bron Webinar 12 maart 2021 F v Poppel

Op weg naar 50 % emissiereductie in 2030 Webinar12 mrt 2021 H Bartlema NCOK
Plantenvoeding uit nieuwe stalsystemen ideaal voor precisiebemesting webinar 12 3 2021 H Bartlema NCOK

 5 maart 2021 VIDEO Webinar Op weg naar een kunstmestloze landbouw

26 feb 2021 VIDEO Webinar  Afrekenbare StoffenBalans

19 februari 2021 VIDEO Webinar over nitraatresidumetingen

12 februari 2021 VIDEO Webinar Fertigatie met kunstmestvervangers

5 februari 2021 VIDEO  Webinar Bemesting in de rij , iedereen blij

29 januari 2021 VIDEO Webinar Sleepslangbemesting op maat

22 januari 2021 VIDEO Webinar Mineralenconcentraat en stikstof uit luchtwassers: gamechangers


15 januari 2021 VIDEO Webinar Diepwortelend gras komt de emissieloze landbouw van pas.

8 januari 2021 VIDEO Webinar Precisiebemesting: het winnende paard

11 dec 2020 VIDEO WEBINAR Webinar de merites van ammoniumstikstof  en PPT’s :
Samen werken aan de wateropgave Hedwig Boerrigter DAW 11 dec 2021
Ammoniumstikstof nu in de officiele adviezen NCOK 11 12 2020
De infrastructuur is er: machines en meststoffen NCOK 11 12 2020
Ammoniumstikstof voor lagere bemestings en voerkosten NCOK 11 12 2020
De CO2 -voetafdruk van N-meststoffen NCOK 11 12 2020
Meer en beter eiwit met ammoniumstikstof W de Hoop KCGG 11 dec 2020
De merites van NH4 en Agrivaknet Noud Janssen 11 december 2020

Video’s Dag van de Precisiebemesting 2020 • Het is een bescheiden bos, maar experts spreken van een Rembrandt onder de rivierbossen. Het Zalkerbos is een oeroud hardhoutooibos langs de IJssel. Het hoort bij mijn favoriete plekken langs de IJssel.

  Om dit bos een betere bescherming te geven, is door Bosgroepen een beheer- en inrichtingsplan opgesteld op verzoek van Natuur en Milieu Overijssel, als uitvoerder van een aantal Natura 2000-plannen in provincie Overijssel.
  Boerenweilanden in het Zalkerbos worden omgevormd tot glanshaverhooilanden; er komt een graanakkertje en het advies is om de esdoorns in het bos te bestrijden.
  In dit artikel zet ik uiteen op welke manier het Zalkerbos een natuurimpuls krijgt: https://lnkd.in/eBcp_tNz #ooibos #riviernatuur #Natura2000 #overijssel Lodewijk van Kemenade Gemeente Kampen René Tank

 • https://scientias.nl/op-dit-eiland-hebben-mensen-in-2500-jaar-tijd-3-miljoen-jaar-aan-evolutie-ongedaan-gemaakt/

 • https://www.aglaia.nl/schrijver.html#artikelenencolumns

 • Podcast (podplanten)
  https://www.dehortus.nl/podcast/40-hortus-talk-planten-op-reis-stadsnatuur-en-nieuwe-soorten/
  Kun je nog wel spreken van wilde natuur in een stad? Expeditieleider Menno Schilthuizen van Taxon Expeditions gaat voor deze vierde Hortus Talk met ons in gesprek over stadsnatuur en het vinden van nieuwe soorten.
  Menno Schilthuizen is evolutiebioloog en ecoloog. Hij is onderzoeker bij Naturalis en hoogleraar kenmerkevolutie en biodiversiteit aan de Universiteit Leiden. Zijn boek Darwin in de Stad werd in 2018 bekroond met de Jan Wolkers Prijs. Samen met Freek Vonk schreef hij Wie Wat Bewaart: 200 Jaar Nederlandse Natuurhistorie.
  https://www.dehortus.nl/podcast/40-hortus-talk-planten-op-reis-stadsnatuur-en-nieuwe-soorten/

  De Hortus Talks zijn podcastopnames met publiek vanuit de kas van de Hortus. Host Gisbert van Baalen (o.a. van Vogelspotcast) gaat in gesprek met diverse gasten over het fenomeen plantenmigratie.
  https://www.dehortus.nl/podcast/40-hortus-talk-planten-op-reis-stadsnatuur-en-nieuwe-soorten/

  https://scientias.nl/op-dit-eiland-hebben-mensen-in-2500-jaar-tijd-3-miljoen-jaar-aan-evolutie-ongedaan-gemaakt/

 • https://scientias.nl/op-dit-eiland-hebben-mensen-in-2500-jaar-tijd-3-miljoen-jaar-aan-evolutie-ongedaan-gemaakt/

 • Publicado el enero 8, 2023 08:23 TARDE por ahospers ahospers

  Comentarios

  No hay comentarios todavía.

  Agregar un comentario

  Acceder o Crear una cuenta para agregar comentarios.